Podnošenje zahteva i reklamacija korisnika

Specifikacije načina za podnošenje zahteva, reklamacija i ostalih podnesaka

Deo korisničkih usluga u okviru Sistema elektronske putarine u Češkoj Republici je isto tako i primanje i razmatranje raznih tipova podnesaka korisnika - zahteva, reklamacija ili prijava.

Reklamacije moraju da se podnose u pismenom obliku i Korisnik može da ostvari iste prema sledećem:

  • pismeno, na adresu operatora;
  • lično na bilo kojoj kontakt tački, ili tački za distribuciju;
  • popunjenjem i slanjem elektronskog formulara na internet sajtu www.mytocz.eu (formular je moguće preuzeti u sekciji „Dokumenti za preuzimanje“);
  • telefonski preko korisničkog telefona.


Bilo koji poticaj korisnika (zahtev, reklamaciju ili prijavu) može korisnik podneti samo na češkom ili engleskom jeziku. 

Svi ostali detali o osnovnim znacima podneska reklamacije, načina ostvarivanja i dužini razmatranja su navedeni u relevantnim odredbama Opštih uslova poslovanja, koji su na raspolaganju u sekciji "Dokumenti za preuzimanje".