Depunerea cererilor și a reclamațiilor de către clienți

Specificarea modului de depunere a cererilor, reclamațiilor și a altor sugestii

Serviciile pentru clienți din cadrul Sistemului de taxare electronică în Republica Cehă includ și primirea, respectiv soluționarea diferitelor tipuri de sugestii din partea clienților - cereri sau reclamații. 

Reclamațiile trebuie să fie depuse întotdeauna în scris în următoarele moduri: 

  • în scris la adresa operatorului;
  • personal la oricare punct de contact sau de distribuție;
  • prin completarea și transmiterea formularului electronic pe site-ul www.mytocz.eu (formularul poate fi descărcat în secțiunea „Descărcare documente”);
  • prin telefon la serviciul clienți.


Clientul poate depune orice document (cerere sau reclamație) numai în limba cehă sau engleză. 

Alte detalii privind cerințele de bază pentru depunerea reclamației, modul de depunere și durata soluționării acesteia sunt specificate în prevederile relevante ale Termenilor și condițiilor generale disponibile în secțiunea „Descărcare documente”