Depunerea cererilor și a reclamațiilor de către clienți

Specificarea modului de depunere a cererilor, reclamațiilor și a altor sugestii

Serviciile pentru clienți din cadrul Sistemului de taxare electronică în Republica Cehă includ și primirea, respectiv soluționarea diferitelor tipuri de sugestii din partea clienților - cereri sau reclamații. 

Clientul poate depune o cerere, reclamație în următoarele moduri:

  • prin zona clienți în secțiunea de depunere;
  • în scris, prin e-mail la info@mytocz.eu sau la adresa poștală a Operatorului de Sistem (vezi contacte) sau la cutia de date a Operatorului de Sistem;
  • personal la orice Punct de Contact (sau Punct de Distribuție);
  • prin telefon la linia de clienți.


Reclamația se depune pe formularul, care este emis în acest scop de către Operatorul de Sistem. Clientul poate depune orice reclamație scrisă numai în cehă sau engleză. Formularul de reclamație este disponibil în secțiunea „Descărcare documente”.

Solicitările dumneavoastră vor fi procesate fără întârzieri nejustificate, nu mai târziu de treizeci (30) de zile. 

Alte detalii privind cerințele de bază pentru depunerea reclamației, modul de depunere și durata soluționării acesteia sunt specificate în prevederile relevante ale Termenilor și condițiilor generale disponibile în secțiunea „Descărcare documente”.