Pronalazač klase emisije CO2

Da li je vaše vozilo u potpunosti na struju ili vodonik?
Vidi dokument o registraciji vozila, polje P.3