Kalkulator putarine

Jednostavan instrument za izračunanje približne cene putarine prema ruti ili prema udaljenosti.

Kalkulator putarine na Portalu za korisnike www.mytocz.eu služi isključivo za informativnu kalkulaciju putarine. Za ovu kalkulaciju je potreban unos kategorije Vozila i njegovu kategoriju izduvnih gasova, pretpostavljenu udaljenost vožnje po Putevima s naplatom (udaljenost). Možete da unesete samo kategoriju Vozila, njegovu kategoriju izduvnih gasova, početak i kraj planirane rute vožnje (ruta).

 

Visina putarine

Visina putarine za korišcenje Puteva s naplatom prema pozitivnim propisima, koja je izračunata pomoću kalkulatora putarine ima samo informativni karakter.
Kalkulacija ne uzima u obzir popuste na putarinu.