Składanie wniosków i reklamacji

Specyfikacja sposobu składania wniosków, reklamacji i dalszych zgłoszeń

Częścią usług dla klientów w ramach elektronicznego systemu poboru opłat drogowych w Republice Czeskiej jest również przyjmowanie i rozpatrywanie różnych typów zgłoszeń klientów – wniosków, reklamacji czy skarg.

Reklamacja zawsze musi być złożona pisemnie a Klient może tego dokonać w następujący sposób:

  • pisemnie na adres administratora;
  • osobiście, w którymkolwiek punkcie kontaktowym lub dystrybucyjnym;
  • poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza na portalu internetowym www.mytocz.eu (formularz można pobrać w sekcji „Dokumenty do pobrania“);
  • telefonicznie za pomocą infolinii.

Jakiekolwiek zgłoszenie klienta (wniosek, reklamacja czy skarga) klient może złożyć wyłącznie w języku czeskim lub angielskim. 

Wszelkie szczegóły dotyczące kwestii formalnych złożenia reklamacji, sposobu składania i czasu rozpatrywania są podane w odpowiednich przepisach Ogólnych Warunków Handlowych, które są dostępne w sekcji „Dokumenty do pobrania“.