Često postavljana pitanja

Najčešća pitanja u vezi sa Sistemom Elektronske Putarine.

Da, nova registracija je neophodna. Od 1.12.2019. preuzima upravljanje Sistema elektronske putarine udruženje društava CzechToll i SkyToll. Sistem će da ima novu infrastrukturu, koja ispunjava aktualne tehnološke i pravne zahteve. Za potrebe aktualizaciju podataka je neophodna ponovna registracija u novi sistem. Ujedno je potrebno, da se vozilo opremi novim elektronskim uređajem (jedinicu ENP).

Da, elektronske uređaje prijašnjeg operatora nije kompatibilan s novim "satelitskim" sistemom elektronske putarine. Zbog toga je potrebno zameniti je novom, koja sadrži aktuelne geografske informacije o deonicama puteva s naplatom. Novi elektronski uređaj prati tokom vožnje informacije o položaju vozila pomoću globalnog sistema navigacije i uspoređuje ih s podacima pohranjenim u GEO modelu. 

Za evidenciju vozila u Sistem elektronske putarine je Korisnik vozila - u skladu sa Zakonom i Naredbom - da pruži Operatoru sistema podatke potrebne za evidenciju vozila i da dostavi Uverenje o registraciji vozila ili Saobraćajnu dozvolu. 

Naplati za korišćenje puteva podležu motorna vozila s najmanje četiri točka, čija najveća dozvoljena težina je više od 3,5 tone.

Postupak postavljanja elektronskog uređaja je ovde:

Uputstvo, kako postupati kod vraćanja starog elektronskog uređaja se nalazi ovde: www.mytocz.com

Tarife putarine niti osnovni principi naplate (mogućnost naplate, procesi kontrole plaćanja i sl.) se ne menjaju. Ove parametre definiši važeći pozitivni propisi.
Putevi, koji se koriste s naplatom preko elektronske naplate (to znači putevi s naplatom), su navedeni u naredbi br. 470/2012. Zb., o korišćenju puteva s naplatom, u smislu kasnijih propisa. Putevi s naplatom, su navedeni u tablicama prema sledećem.

Blagovremenom registracijom izbegnete čekanje na poslovnim mestima i obezbedite gladak prelazak u novi sistem. Elektronski uređaji naručeni u periodu od 22. 9. do 31. 10. 2019. kod registracije preko Korisničke samoposluge će biti prevoznicima uručeni besplatno na adresu.* 
(* važi za Češku Republiku i okolne zemlje)

Korisnici vozila imaju mogućnost registracije u novi Sistem elektronske putarine već 2 meseca pre puštanjem sistema u rad, od 22.9. 2019. Nakon uspešne registracije dobriva Korisnik vozila elektronski uređaj (jedinicu ENP), koju je potrebno postaviti u vozilu tako, da bude funcionalna najkasnije 1. 12. 2019. Registracija je moguća na Prodajnim tačkama ili preko Korisničke samoposluge. 
Upozorenje: Do vremena puštanja novog sistema putarine u rad (1. 12. 2019) su Korisnici vozila obavezni da koriste jedinicu ENP prijašnjeg Operatora sistema. 

Elektronski uređaj, koji je imovina država će biti prevoznicima dato na korišćenje kao do sada uz plaćanje određene kaucije. Nove elektronske uređaje mogu prevoznici nabaviti na Poslovnim mestima, preko izdavača svojih Kartica za gorivo ili preko Korisničke samoposluge. Elektronski uređaji naručeni u periodu od 22.9. do 30.11.2019. će biti prevoznicima uručeni besplatno na adresu.* 
(* važi za Češku Republiku i okolne zemlje)