Često postavljana pitanja

Najčešća pitanja u vezi sa Sistemom Elektronske Putarine.

Da, nova registracija je neophodna. Od 1.12.2019. preuzima upravljanje Sistema elektronske putarine udruženje društava CzechToll i SkyToll. Sistem će da ima novu infrastrukturu, koja ispunjava aktualne tehnološke i pravne zahteve. Za potrebe aktualizaciju podataka je neophodna ponovna registracija u novi sistem. Ujedno je potrebno, da se vozilo opremi novim elektronskim uređajem (jedinicu ENP).

Jedinice ENP za vraćanje šaljite poštom na adresu (no Premid OBU!) Annex NET s.r.o., České družiny 5, 160 00 Praha 6, Czech Republic ujedno s uredno popunjenim formularom reklamaciju, uključujući kompletne bankovne podatke. Jedinice ENP je potrebno slati s dovoljnom vremenskom rezervom još pre datuma isteka važenja. Ne preporučamo slanje jedinice iz država van Evropske unije iz razloga carinskih dažbina. Jedinice u režimu prepaida, kod kojih je uplata obavljena u gotovini, preporučamo vraćati lično na kontaktnim mestima.

Da, elektronske uređaje prijašnjeg operatora nije kompatibilan s novim "satelitskim" sistemom elektronske putarine. Zbog toga je potrebno zameniti je novom, koja sadrži aktuelne geografske informacije o deonicama puteva s naplatom. Novi elektronski uređaj prati tokom vožnje informacije o položaju vozila pomoću globalnog sistema navigacije i uspoređuje ih s podacima pohranjenim u GEO modelu. 

U režimu postpaida vraćanje jedinice ENP ne znači ujedno prestanak registracije vozila. Registracija vozila ostaje otvorena za slučaj, ako bi Korisnik vozila hteo da podigne jedinicu za konkretno vozilo kasnije. Ako Korisnik vozila neće kasnije trebati jedinicu ENP za vozilo u budućnosti (na primer prodaja vozila), neophodno je da ukine registraciju vozila na jedan od načina prema sledećem:

 • Korisnik u režimu postpaida s odgodom dospeća ukine registraciju vozila u Korisničkoj samoposluzi.
 • Korisnik u režimu postpaida s plaćanjem karticom za gorivo nakon registracije vozila kontaktira svog izdavača kartice za gorivo.
 • Registraciju vozila je moguće ukinuti u oba slučaja na Kontaktnom mestu, gde dolazi ovlašćeno lice (ovlašćen predstavnik društva, ili opunomoćeno lice).

U režimu prepaida, vraćanjem jedinice ENP ujedno prestaje i registracija vozila.

U skladu s češkim zakonima, ovakva vozila trebaju registraciju kao teretna vozila. Ne radi se o autobusima.

Za evidenciju vozila u Sistem elektronske putarine je Korisnik vozila - u skladu sa Zakonom i Naredbom - da pruži Operatoru sistema podatke potrebne za evidenciju vozila i da dostavi Uverenje o registraciji vozila ili Saobraćajnu dozvolu. 

Naplati za korišćenje puteva podležu motorna vozila s najmanje četiri točka, čija najveća dozvoljena težina je više od 3,5 tone.

Postupak postavljanja elektronskog uređaja je ovde:

Blagovremenom registracijom izbegnete čekanje na poslovnim mestima i obezbedite gladak prelazak u novi sistem. Elektronski uređaji naručeni u periodu od 22. 9. do 31. 10. 2019. kod registracije preko Korisničke samoposluge će biti prevoznicima uručeni besplatno na adresu.* 
(* važi za Češku Republiku i okolne zemlje)

Korisnici vozila imaju mogućnost registracije u novi Sistem elektronske putarine već 2 meseca pre puštanjem sistema u rad, od 22.9. 2019. Nakon uspešne registracije dobriva Korisnik vozila elektronski uređaj (jedinicu ENP), koju je potrebno postaviti u vozilu tako, da bude funcionalna najkasnije 1. 12. 2019. Registracija je moguća na Prodajnim tačkama ili preko Korisničke samoposluge. 
Upozorenje: Do vremena puštanja novog sistema putarine u rad (1. 12. 2019) su Korisnici vozila obavezni da koriste jedinicu ENP prijašnjeg Operatora sistema. 

Elektronski uređaj, koji je imovina država će biti prevoznicima dato na korišćenje kao do sada uz plaćanje određene kaucije. Nove elektronske uređaje mogu prevoznici nabaviti na Poslovnim mestima, preko izdavača svojih Kartica za gorivo ili preko Korisničke samoposluge. Elektronski uređaji naručeni u periodu od 22.9. do 30.11.2019. će biti prevoznicima uručeni besplatno na adresu.* 
(* važi za Češku Republiku i okolne zemlje)

Da prema novom tekstu zakona br. 13/1997 Sb. koji važi od dana 1.1.2020. imaju pravo na oslobađanje od plaćanja putarino i (a) vozila koja koriste gorivo isključivo električnu energiju ili vodonik (b) vozila koja koriste kao gorivo električnu energiju ili vodonik u kombinaciji s drugim gorivom, ako je vrednost emisija CO2 u kombiniranom radu najviše 50 g/km.

Vozila već registrovana, kao oslobođena od plaćanja putarine, na osnovi zakona br.13/1997 Sb., putevima čl. 20a, st. 1, pod o) u smislu kasnijih propisa,  imaju pravo na vraćanje plaćene putarine od 1.1.2020. Pravo na vraćanje nastaje podnošenjem zahteva, to znači popunjavanjem formulara reklamacije upućenim e-mailom na info@mytocz.eu,  sačinjavanjem podneska u korisničkoj samoposluzi, odnosno podnošenjem zahteva putem Kontakt mesta. Zahtev mora da sadrži:

 • Registarsku oznaku konkretnog vozila
 • Broj računa, na koji biće vraćena finansijska sredstva (finansijska sredstva mogu da budu vraćena samo putem bankovnog transfera)
 • Dokaz, da je podnosila vlasnik, ili korisnik vozila (knjižica od vozila, ugovor o lizingu)

The system of toll discounts continues to work; the rules for their provision are determined by Government Regulation No. 240/2014 Coll. and specified in the General Terms and Conditions.
The carrier has to register the vehicle to the toll discount system in the Customer Zone using an electronic signature (accesses were generated by the carrier when registering the vehicle) and complete the Discount information provision form, which can be downloaded from the Documents for download section. The carrier can also register the vehicle to the toll discount system without an electronic signature at the contact point where the authorized person will bring the completed Discount information provision form and a copy of the vehicle registration certificate. The discount system can be used by all operators with their vehicles operating both in postpay and prepay mode.

In order to approve the registration for discounts, it is necessary that the applicant for the discount is stated in the vehicle registration certificate as the owner or operator of the vehicle. Otherwise, it is necessary to submit a lease agreement or a leasing contract. 

Preporučamo upotrebiti Adobe Acrobat Reader.

Postupak potpisivanja u Acrobat je sledeći:

 1. Otvorimo PDF, koji želimo da potpišemo.
 2. Levo gore kliknite na karticu "Alati"
 3. Kliknite na stavku "Sertifikati".
 4. Acrobat se ponovno prebaci na otvoreni PDF i u gornjem delu se otvori panel "Sertifikati".
 5. Kliknite na taster "Digitalno potpišite"
 6. Ručno se nacrta polje za potpis, gde će da se pojavi vidljivi deo potpisa.
 7. Otvori se dijalog, gde je potrebno da se odabere sertifikat za stvaranje potpisa.
 8. Kliknite na taster "Potpišite"
 9. Otvori se dijalog za spremanje dobivenog dokumenta s potpisom.
 10. Acrobat kreira potpis i spremi dokument. Može da se dogodi, da se prikaže dijalog za unos PIN-a/lozinke za potpisni ključ, to ovisi od konkretnog uređaja, kojim se potpisuje.

 

 • Ako je podnosilac društvo, preduzetnik ili lice sa sedištem u Češkoj Republici, može da upotrebi kvalifikovan potpis ili priznat potpis (to znači potpis osnovan na kvalifikovanom sertifikatu, koji nije neophodno pohranjen na kvalifikovanom sredstvu)
 • Ako je podnosilac organ javne vlasti (javno-pravna institucija)u Češkoj Republici, mora da upotrebi kvalifikovan potpis s kvalifikovanim vremenskim žigom
 • Ako je podnosilac društvo, preduzetnik ili lice sa sedištem u EU, mora da upotrebi kvalifikovan potpis 
 • Ako je podnosilac društvo ili lice sa sedištem izvan EU, može da upotrebi bilo koji potpis izdat od verodostojnog organa za sertifikaciju.

Uputstvo, kako postupati kod vraćanja starog elektronskog uređaja se nalazi ovde: www.mytocz.com

“Damaged electronic device” means an Electronic device that is mechanically damaged (eg broken, scratched device or missing power cord or degraded or otherwise damaged bar / numeric code) or has visually visible signs of damage (eg labelled, dirty, burnt, leaked / appearing signs of liquid penetration into the device or contaminated with glue or equiped with a cable other than that specified by the manufacturer or received at the Distribution or Contact Point or by post). A damaged electronic device is assessed regardless of the functionality of the barcode or the Electronic Device as such. The damaged electronic device is such an electronic device, which malfunction was caused by the Vehicle Operator or the Driver, this fact is confirmed by authorized persons.

In order to be able to log in to your Self-Care Portal, it is first necessary that you have established user access to the Self-Care Portal (it is generated automatically when registering your vehicle) and know the login details (you will find this information in the e-mail sent to you during registration or you can request them at info@mytocz or +420 243 243 243). Subsequently, it is necessary to connect your user access to the Self-Care Portal with the means of electronic identification. Only then will it be possible to log in to the Self-Care Portal via electronic identity.