Talep ve şikayetlerin müşteri tarafından sunulması

Başvuru, şikâyet ve diğer önerilerin sunulması yönteminin belirlenmesi

Çek Cumhuriyeti’nde elektronik geçiş ücreti sisteminin bir parçası, çeşitli müşteri görüşlerinin, şikayetlerinin ve taleplerinin ele alınmasına yöneliktir.


Şikâyet her zaman yazılı olarak sunulmalıdır ve müşteri şikayetini aşağıda açıklandığı şekilde sunabilir:

  • o- Yazılı olarak işletmecinin adresine gönderebilir,      
  • o- Herhangi bir iletişim veya distribüsyon noktasında sunulabilir,      
  • o- www.mytocz.eu adresindeki elektronik formu doldurarak (‘Dokümanlar bölümünden’- indirilebilir dokümanlar bölümünden gerekli formu indirmek mümkündür) sunulabilir,      
  • o- Müşteri telefon hattı üzerinden telefon açarak
  • Müşteri talep görüş ve şikayetlerini yalnızca İngilizce veya Çekçe dilinde sunabilir. 


Bir şikâyette bulunmak için gerekli şartlar, başvuru yöntemi ve müşteriye geri dönüş ile ilgili tüm diğer detaylar, ‘Dokümanlar bölümünden’ bölümünde bulunan genel hüküm ve koşulların ilgili hükümlerinde belirtilmiştir.