Izdavanje

Vlasništvo i obaveze korisnika vozila u vezi s izdavanjem Elektronskog uređaja (jedinice ENP)

Elektronski uređaj i njegova osnovna oprema, definisana u uputstvima za rukovanje Elektronskim uređajem ostaje u vlasništvu Operatora sistema.

Uslov za izdavanje Elektronskog uređaja je plaćena Kaucija za elektronski uređaj.

Na poziv Operatora sistema može Korisnik vozila na Kontaktnoj tački ili Tački za distribuciju da podigne Elektronski uređaj (ili više Elektronskih uređaja).

Elektronski uređaj na mestu izdaje ovlašćen radnik operatora sistema na Poslovnom mestu. Korisnik vozila pritom dobiva Protokol o preuzimanju elektronskog uređaja, gde svojim potpisom potvrdi preuzimanje Elektronskog uređaja. U Vozilu može da bude korišćen samo jedan Elektronski uređaj evidentiran isključivo za ovo Vozilo u Sistetm elektronske putarine.

Elektronski uređaj je moguće koristiti isključivo s originalnom opremom, u suprotnom slučaju nije moguće ostvariti bilo koju reklamaciju Korisnika vozila i/ili Vozača u vezi s pravilnom funkcijom  Elektronskog uređaja.

S Elektronskim uređajem je moguće rukovati i koristiti ga samo na način utvrđen Zakonom, Naredbom, Uslovima, uputstvima za rukovanje Elektronskim uređajem.

Korisnik je svestan i slaže se s time da Operator sistema je ovlašćen da blokira Elektronski uređaj i to uglavnom kod negativnog bilansa Pretplaćene putarine (prepaida), u slučajima nejasnoća
u uplatama Putarine, Kaucija i naknada za usluge prema Cenovniku, kod nezadovoljavajućeg ili nepostojećeg obezbeđenja obaveze plaćanja, kod gubitka ili otuđenja Elektronskog uređaja, kod neovlašćenog rukovanja istim, ili na primer kod tehničkih problema Elektronskih uređaja, na koje je Korisnika upozorio Operator sistema.

Osnovne obaveze korisnika vozila u vezi s Elektronskim uređajem su uglavnom:

  • Korisnik vozila i/ili Vozač je obavezan da proveri fukcionalnost i ispravno podešavanje Elektronskog uređaja pre vožnje, tokom vožnje i nakon završetka vožnje na Putevima s naplatom.
  • Kod kontrole funkcionalnosti Elektronskog uređaja pre vožnje, je Vozač obavezan da pred ulazom na Put s naplatom  proveri ispravnost podešenja broja osovina Vozila.
  • Ako tokom vožnje na Putevima s naplatom nastane kvar ili oštećenje Elektronskog uređaja, Vozač je obavezan da poseti najbližu Kontaktnu tačku, ili Tačku za distribuciju i da tamo zameni Elektronski uređaj.
  • Poštovanje bezbednosnih uputstva za rukovanje s Elektronskim uređajem.