Cookies

Šta su kolačići?

Kolačići su tekstovne datoteke minimalne veličine, koji sadrže podešavanje odabranih parametera korišćenih na internet portalu. Uskladištene su na vašem računaru/uređaju, koji koristi web pretraživač. Korišćeni su kod ponovljene posete internet portala ili kod prikaza web sajta, kada ih može pretaživač ponovno učitati i poslati na web sajt. Korisnik web portala, koji ima u web preraživaću dozvoljeno prihvatanje i obradu cookies (kolačića) i pretražuje web portal/sajt se slaže s korišćenjem , obradom i uskladištavanjem datoteka kolačića.

Da bi se veb stranica pravilno prikazala, potrebno je da prikupljamo takozvane tehničke kolačiće. Potrebna nam je vaša saglasnost za sve druge vrste kolačića.

Koje kolačiće koristimo?

Na web portalu koristimo kolačiće za poboljšanje osnovnih funkcija (na pr. popunjavanje formulara, uskladištavanje ličnih podešenja, prijava registrovanog korisnika i sl.) i kolaćica trećih strana, kao na primer: Google Analytics (za praćenje posećenosti). Ove usluge su korišćene na web poratlu, jer ih smatramo korisnim, bezbednim i služe za poboljšanje korišćenja i komfora web portala.

Tehničke (neophodne):

To su instrumenti, bez kojih ne možete koristiti naše ugluge (neophodne su na primer na pravilno prikazivanje naših veb sajtova/funkcija, koje želite da koristite). Nije moguće zabraniti.

Cookie name Domain Cookie type Expiration Description
cookie-agreed .mytocz.eu 1st party 7 days Used to store guests' consent to the use of cookies for irrelevant purposes.
language .mytocz.eu 1st party 1h 30min Used to store the visitor's language preferences
TS00000000076 .mytocz.eu 3rd party Session F5 ASM cookie (server communication optimization)
TS8bddd054077 .mytocz.eu 3rd party Session F5 ASM cookie (server communication optimization)
BIGipServeryU5zNjXx7RWyT3AZZFTUJA .mytocz.eu 3rd party 8 h F5 Persistence of cookies intended for checking persistent connections
TSPD_101_DID .mytocz.eu 3rd party Session F5 Proactive Bot Defense cookie
TS016f02ee .mytocz.eu 3rd party Session F5 ASM cookie (server communication optimization)
TSb7a5cbef027 .mytocz.eu 3rd party Session F5 ASM cookie (server communication optimization)
TS8bddd054029 .mytocz.eu 3rd party 1 h F5 ASM cookie (server communication optimization)
DPL_P_RID .mytocz.eu 3rd party Session F5 ASM cookie (server communication optimization)
TSPD_101 .mytocz.eu 3rd party Session F5 Proactive Bot Defense cookie
TS8bddd054071 .mytocz.eu 3rd party 1 h F5 ASM cookie (server communication optimization)
f5_cspm .mytocz.eu 3rd party Session F5 Client side performance monitoring

 

Analitičke kolačiće:

Analitički kolačići na našoj veb stranici se prikupljaju pomoću skripte kompanije Google Inc., koja zatim ove podatke anonimizira. Nakon anonimizacije se veće ne radi o ličnim podacima, jer anonimizirane kolačiće nije moguće svrstati konkretnom korisniku, odnosno konkretnom licu. Mi radimo isključivo s kolačićima u anonimiziranom obliku. Zbog toga iz kolačića nismo u mogućnosti da saznamo kako se određeni korisnik ponašao na našoj veb stranici (koje je sajtove posetio, itd.).

Dozvoliti  Slažem se

Cookie name Domain Cookie type Expiration Description
_gat .mytocz.eu 3rd party 33 sec This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It is a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites.
_ga .mytocz.eu 3rd party 2 years This cookie name is associated with Google Universal Analytics - which is a significant update to Google's more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports.
gid .mytocz.eu 3rd party 23 h 59 min This cookie is set by Google Analytics. It stores and update a unique value for each page visited and is used to count and track pageviews.
_gfp_64b .mytocz.eu 3rd party 13 months This type of cookie is used to improve the evaluation of advertising campaigns
f5avr1997918565aaaaaaaaaaaaaaaa_cspm .mytocz.eu 3rd party Session F5 Analytics and Application Visibility and Reporting (AVR) module

 

Politika privatnosti

Upotreba kolačića i njihovo rukovanje na internet portalu sprovodi se u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka („GDPR“) eventualno drugim zakonskim propisima koji regulišu obradu i zaštitu ličnih podataka. U slučaju da je korisnik dao neke od svojih ličnih podataka prilikom pristupa internet portalu, sa tim podacima će se postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Kontakt podaci

Kontakt podaci su dati u dokumentu „Principi obrade ličnih podataka u elektronskom sistemu naplate putarine u Češkoj” u odeljku „Kako ostvariti svoja prava zagarantovana GDPR-om”. Dokument možete preuzeti ovde.

Ne želim korišćenje kolačića

Možete da promenite ili povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku putem „Podešavanja kolačića“ na našoj veb stranici.

Standardno podešavanje većine web pretraživaća omogućava automatsko primanje i obradu kolačića. U slučaju ako ne želite korišćenje kolačića, moguće je promeniti podešavanje web pretraživaća (informacija kako izmeniti podešavanje cookies pronađete u sekciji Help, Saveti ili Pomoć/Pomoćnik). Podešavanje kolačića važi samo za web pretraživač u kojem se obavi podešavanje. Zabrana kolačića verovatno neće da ima uticaj na funkcionalnost svih web sajtova, koji koriste kolačiće prikazanih u datom internet pretraživaču.

Kako možemo da upravljamo kolačićima?

Korisnik Internet portala, kome je omogućeno prihvatanje i obrada kolačića u Internet pretraživaču i pregleda Internet portal / veb stranicu, pristaje na korišćenje, obradu i čuvanje kolačića.

Brisanje kolačića sa uređaja

Brisanjem istorije pretraživanja u vašem pretraživaču možete da izbrišete sve datoteke kolačića, koja se već u vašem uređaju nalaze. Ovo će ukloniti sve kolačiće sa svih veb lokacija koje posećujete. Upozoravamo vas, da možete da izgubite sve pohranjene informacije (na primer pohranjene podatke za prijavu, preferencije na veb sajtu).

Upravljajte kolačićima specifičnim za veb lokaciju

Ako želite da dobijete detaljnije informacije o datotekama kolačića, koje su specifičke za predmetni veb sajt, proverite u svom omiljenom pretraživaču podešavanje zaštite ličnih podataka i kolačića.

Blokiranje kolačića

Većinu  modernih pretraživača možete da podesite da spreče čuvanje svih kolačića na vašem uređaju; u ovom slučaju, međutim, možda ćete morati, svaki put kada posetite veb lokaciju neke podatke podešavati ručno. Pored toga, neke usluge i funkcije možda uopšte neće raditi ispravno (npr. prijavljivanje na profil).