Vraćanje Elektronskog uređaja

Elektronski uređaj (jedinicu ENP) je moguće vratiti lično na mestu za distribuciju ili kontakt, odnosno je moguće isti poslati poštom na adresu:

Annex NET s.r.o., České družiny 1673/5, 160 00 Praha 6, Czech Republic, obureturn@annexnet.cz

Elektronski uređaj (OBU jedinica na brodu) obezbeđen u pripejd režimu, za koji je uplaćen depozit i / ili pretplaćena putarina u gotovini, mora se vratiti zajedno sa uredno popunjenim pismenim zahtevom - Obrazac zahteva (žalba, predlog, zahtev), ovaj obrazac možete preuzeti na Portal za korisnike u odeljku za preuzimanje dokumenata. Jedinice moraju biti isporučene znatno pre isteka roka upotrebe. Jedinice ENP je potrebno slati s dovoljnom vremenskom rezervom još pre datuma isteka važenja.

Ne preporučamo slanje jedinice iz država van Evropske unije iz razloga carinskih dažbina. Jedinice u režimu prepaida, kod kojih je uplata obavljena u gotovini, preporučamo vraćati lično na kontaktnim mestima.

U režimu postpaida vraćanje jedinice ENP ne znači ujedno prestanak registracije vozila. Registracija vozila ostaje otvorena za slučaj, ako bi Korisnik vozila hteo da podigne jedinicu za konkretno vozilo kasnije. Ako Korisnik vozila neće kasnije trebati jedinicu ENP za vozilo u budućnosti (na primer prodaja vozila), neophodno je da ukine registraciju vozila na jedan od načina prema sledećem:

  • Korisnik u režimu postpaida s odgodom dospeća ukine registraciju vozila u Korisničkoj samoposluzi.
  • Korisnik u režimu postpaida s plaćanjem karticom za gorivo nakon registracije vozila kontaktira svog izdavača kartice za gorivo.
  • Registraciju vozila je moguće ukinuti u oba slučaja na Kontaktnom mestu, gde dolazi ovlašćeno lice (ovlašćen predstavnik društva, ili opunomoćeno lice).

Korisnik vozila je dužan da vrati Elektronski uređaj bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije 21 dan nakon što je pozvan Operatorom sistema, posebno zbog tehničkih ili operativnih razloga prema sledećem:

  • zbog završetka životnog ciklusa tehnologije ili opreme, koja je potrebna za pravilno funkcionisanje Elektronskog uređaja.
  • tehničko-proizvodnog kvara, koji onemogućava funkcionisanje i nesmetan rad Elektronskog uređaja, odnosno ugrožava Korisnika vozila, ili Vozača.

Ako je visina Pretplaćene putarine manja od 0,- CZK Korisnik vozila i/ili Vozač je obavezan da plati ovaj dug kod vraćanja Elektronskog uređaja. Kod vraćanja Elektronskog uređaja poštom izdaje Operator sistema elektronsku fakturu na dug putarine, koju je Korisnik vozila obavezan da plati u roku dospeća navedenom na fakturi. Elektronska faktura za dug putarine je Korisniku vozila dostupna preko Korisničke samoposluge O dostupnoj elektronskog fakturi za dug putarine u Korisniškoj samoposluzi informiše Operator sistema Korisnika vozila e-mail notifikacijom na e-mail adresu navedenu Korisnikom vozila.   

Korisnik je obavezan da u celosti nadoknadi štetu uzrokovanu gubitkom, otuđenjem, uništenjem ili oštećenjem Elektronskog uređaja. U slučaju vraćanja Oštećenog Elektronskog uređaja, neće biti Korisniku vraćena Kaucija. Radi isključenja sumnji je određeno, da Oštećen Elektronski uređaj je uvek isključen sa Sistema elektronske putarine i ostaje u vlasništvu Operatora sistema. Ako se nalazi kod Korisnika, mora da se vrati Operatoru sistema.

Ako Operator sistema pronađe, ili na drugi način dobije bez  nastojanja Korisnika Elektronski uređaj, izdat Korisniku, ovaj će biti izuzet iz evidencije vozila u Sistemu elektronske putarine. Ovim nije dotaknuto pravo Korisnika, kojem je ovaj Elektronski uređaj izdat za vraćanje uplaćene Kaucije, ako je Elektronski uređaj u celosti neoštećen i sasvim funkcionalan.

Kod promene Korisnika vozila za koje je Elektronski uređaj izdat, je prijašnji Korisnik vozila obavezan da vrati Elektronski uređaj, i to do 5 dana od dana nastanka promene.

Operator sistema izuzme Elektronski uređaj i Vozilo iz evidenciej Sistema elektronske putarine, ako mu Korisnik ne vrati Elektronski uređaj u roku dužem od 1 godine od nastanka zadnje Naplatne transakcije. Istorija podataka o Elektronskom uređaju i Vozilu u Sistemu elektronske putarine ostaje očuvana.