Karta odabranih deonica puteva

Pregled deonica autoputeva i puteva I. reda, koji podležu naplati putarine.

Definisane deonice autoputeva i puteva I. s naplatom. Štampana verzija karte je na raspolaganju na bilo kojem Poslovnom mestu, odnosno za preuzimanje u elektronskom obliku u sekciji Dokumenti za preuzimanje.