Vozila s plaćanjem putarine

Pregled kategorija vozila, koje podležu naplati putarine

Naplata se odredi prema tipu Vozila i udaljenosti vožnje po Putu s naplatom. Naplati Putarine za korišćenje Puteva s naplatom podleže motorno vozilo s najmanje četiri točka, čija najveća dozvoljena težina je više od 3,5 tone.

Vozilo prema kategoriji emisija izduvnih gasova

 1. do kategorije EURO IV;
 2. kategorije EURO V i EEV;
 3. kategorije EURO VI.

Vozilo prema klase emisije CO2:

 1. klasa CO2 br. 1; 
 2. klasa CO2 br. 2; 
 3. klasa CO2 br. 3; 
 4. klasa CO2 br. 4; 
 5. klasa CO2 br. 5.

Vozilo prema broju osovina

 1. sa dve osovine,
 2. s tri osovine,
 3. sa četiri osovine;
 4. sa pet ili više osovina.

Vozila prema kategoriji:

 1. Drumsko motorno vozilo - Vozilo sa najmanje četiri točka, čija najveća dozvoljena težina je veća od 3,5 tona (u ovu kategoriju su svrstani karavan automobili i kamp prikolice)
 2. Autobus - Autobus za svrhe sistema putarine je drumsko motorno vozilo s najmanje četiri kotača, koje ima u dokumentima za registraciju navedenu navišu dozvoljenu težinu 3 501 kg ili više i ujedno bar jedan od podataka prema sledećem:
  • u polju J. kategorija vozila ... M2 ili M3 ili M2G ili M3G
  • u polju tip (vrsta) vozila ... "autobus"
  • u polju S. zbir putnika, uključujući vozača 10 ili više (ili zbir mesta za sedenje i stajanje u poljima S.1 i S.2)

Dinamička promena težine

Od 1. 1. 2021. biće u sistemu putarine uvedena dinamička izmena težine kategorija, koja znači, da svrstavanje vozila u kategoriju težine se manja u ovisnosti od priključenja ili otkopčanja priključnih vozila uz vozila. Tarifa putarine za konkretnu vožnju vozila bit će prema aktualnoj težini vozila/voznog skupa u vremenu vožnje. 

Dinamička promena težinske kategorije biće primenjena u ovisnosti od:

 • registrirane najveće dozvoljene težine vozila (parametar F.2 "Najveća dozvoljena težina vozila" iz Uverenja o registraciji vozila),
 • registriranog osnovnog broja osovina (parametar L iz Uverenja o registraciji vozila) i 
 • aktualnog broja osovina tokom vožnje.

Konkretna izvedba dinamičke promene težine će da ovisi od težinske kategorije vozila:

 • Za vozila težinske kategorije (3,5 t;7,5 t) biće kod ocene događaja za plaćanje putarine primenjena tarifa putarine veće težinske kategorije, to znači <7,5 t;12 t), u slučaju da registrovano vozilo iza sebe priključi priključno vozilo sa dve ili više osovina. 
 • Za vozila težinske kategorije <7,5 t;12 t) biće kod ocene događaja za plaćanje putarine primenjena tarifa putarine veće težinske kategorije, to znači ≥12 t, u slučaju da registrovano vozilo iza sebe priključi priključno vozilo sa dve ili više osovina.