Vozila s plaćanjem putarine

Pregled kategorija vozila, koje podležu naplati putarine

Naplata se odredi prema tipu Vozila i udaljenosti vožnje po Putu s naplatom. Naplati Putarine za korišćenje Puteva s naplatom podleže motorno vozilo s najmanje četiri točka, čija najveća dozvoljena težina je više od 3,5 tone.

Vozilo prema kategoriji emisija izduvnih gasova

  1. do kategorije EURO II,
  2. kategorije EURO III i IV,
  3. kategorije EURO V,
  4. kategorije EURO VI, EEV i više.

Vozilo prema broju osovina

  1. sa dve osovine,
  2. s tri osovine,
  3. s četiri ili više osovina.