Vozila s plaćanjem putarine

Pregled kategorija vozila, koje podležu naplati putarine

Naplata se odredi prema tipu Vozila i udaljenosti vožnje po Putu s naplatom. Naplati Putarine za korišćenje Puteva s naplatom podleže motorno vozilo s najmanje četiri točka, čija najveća dozvoljena težina je više od 3,5 tone.

Vozilo prema kategoriji emisija izduvnih gasova

 1. do kategorije EURO IV;
 2. kategorije EURO V i EEV;
 3. kategorije EURO VI;
 4. kategorije CNG-BIO EURO VI.

Vozilo prema broju osovina

 1. sa dve osovine,
 2. s tri osovine,
 3. sa četiri osovine;
 4. sa pet ili više osovina.

Vozila prema kategoriji:

 1. Drumsko motorno vozilo - Vozilo sa najmanje četiri točka, čija najveća dozvoljena težina je veća od 3,5 tona (u ovu kategoriju su svrstani karavan automobili i kamp prikolice)
 2. Autobus - Autobus za svrhe sistema putarine je drumsko motorno vozilo s najmanje četiri kotača, koje ima u dokumentima za registraciju navedenu navišu dozvoljenu težinu 3 501 kg ili više i ujedno bar jedan od podataka prema sledećem:
  • u polju J. kategorija vozila ... M2 ili M3 ili M2G ili M3G
  • u polju tip (vrsta) vozila ... "autobus"
  • u polju S. zbir putnika, uključujući vozača 10 ili više (ili zbir mesta za sedenje i stajanje u poljima S.1 i S.2)