Подаване на заявления и рекламации от клиенти

Спецификация на процедурата за подаване на заявления, рекламации и други сигнали

Част от услугите, предлагани на клиентите в рамките на Електронната система за събиране на пътни такси в Чешката република, е също така приемането и обработката на различни видове сигнали от страна на клиентите – заявления, рекламации или жалби.


Рекламациите трябва да бъдат подадени задължително в писмен вид, а клиентът може да ги предяви по следните начини:

  • в писмена форма на адреса на оператора;
  • лично на всяка контактна точка или пункт за разпространение;
  • чрез попълване и изпращане на електронен формуляр през интернет портала www.mytocz.eu (формулярът може да се изтегли в раздел ""Документи за изтегляне"");
  • о телефона на клиентската линия.


Всички сигнали (заявления, рекламации или жалби) могат да се подават от клиента само на чешки или английски език. 

Всички допълнителни подробности относно основните изисквания за подаване на рекламации, за начина на предявяване и сроковете за разглеждане са посочени в съответните разпоредби на Общите търговки условия, които са публикувани в раздел "Документи за изтегляне".