Подаване на заявления и рекламации от клиенти

Спецификация на процедурата за подаване на заявления, рекламации и други сигнали

Част от услугите, предлагани на клиентите в рамките на Електронната система за събиране на пътни такси в Чешката република, е също така приемането и обработката на различни видове сигнали от страна на клиентите – заявления, рекламации или жалби.

Потребителят може да подаде искане, оплакване или рекламация по следните начини:

  • чрез самообслужване на клиента в раздела за подаване;
  • писмено, по електронна поща на info@mytocz.eu или на пощенския адрес на седалището на Системния оператор (виж контакти) или в полето за данни на Системния оператор;
  • лично на всяка контактна точка (или пункт за разпространение);
  • по телефона през клиентската линия.


Рекламацията се подава на формуляра, който се издава за целта от Системния оператор. Клиентът може да подаде всяка писмена жалба на клиента само на чешки или английски език. Формулярът за жалба е достъпен в раздела "Документи за изтегляне".

Вашите заявки ще бъдат обработени без ненужно забавяне, но не по-късно от тридесет (30) дни.

Всички допълнителни подробности относно основните изисквания за подаване на рекламации, за начина на предявяване и сроковете за разглеждане са посочени в съответните разпоредби на Общите търговки условия, които са публикувани в раздел "Документи за изтегляне".