Klientų paraiškų ir pretenzijų pateikimas

Paraiškų ir pretenzijų pateikimo specifikacijos

Sudėtine elektroninės rinkliavų sistemos Čekijos Respublikoje dalimi suteikiant klientų aptarnavimo paslaugas, yra taip pat įvairių  klientų pasiūlymų gavimas ir paraiškų, pretenzijų arba skundų sprendimas.

Pretenzijos visada turi būti pateikiamos raštu ir jos gali būti pateikiamos tokiu būdu:

  • operatoriui raštu;
  • asmeniškai bet kokiame kontaktiniame arba platinimo centre ;
  • užpildant ir pateikiant elektroninę formą internetiniame portale www.mytocz.eu (formą galima parsisiųsti iš sekcijos "Parsisiuntimo dokumentai");
  • telefonu per klientų liniją


Bet kokius dokumentus (paraiškas, pretenzijas arba skundus) klientai gali paduoti tik čekų ir anglų kalbomis.

Visa kita informacija apie esminius reikalavimus, susijusius su skundo pateikimu, taikymo metodu ir sprendimo trukme yra nurodyta atitinkamuose bendruosiuose verslo nuostatuose, kur galima rasti dokumentus parsisiuntimui