Klientų paraiškų ir pretenzijų pateikimas

Paraiškų ir pretenzijų pateikimo specifikacijos

Sudėtine elektroninės rinkliavų sistemos Čekijos Respublikoje dalimi suteikiant klientų aptarnavimo paslaugas, yra taip pat įvairių  klientų pasiūlymų gavimas ir paraiškų, pretenzijų arba skundų sprendimas.

Vartotojas gali pateikti prašymą, skundą ar pretenziją šiais būdais:

  • per klientų savitarną pateikimo skiltyje;
  • raštu, elektroniniu paštu info@mytocz.eu arba Sistemos operatoriaus buveinės pašto adresu (žr. kontaktus) arba į Sistemos operatoriaus duomenų langelį;
  • asmeniškai bet kokiame kontaktiniame arba platinimo centre;
  • telefonu per klientų liniją.

Skundas pateikiamas Sistemos operatoriaus tam skirtoje formoje. Klientas gali pateikti bet kokį raštišką kliento skundą tik čekų arba anglų kalba. Skundo formą rasite skiltyje „Dokumentai parsisiuntimui“.

Jūsų prašymai bus išnagrinėti be nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau kaip per trisdešimt (30) dienų.

Visa kita informacija apie esminius reikalavimus, susijusius su skundo pateikimu, taikymo metodu ir sprendimo trukme yra nurodyta atitinkamuose bendruosiuose verslo nuostatuose, kur galima rasti Dokumentai parsisiuntimui.