Kontakti

 Centar za korisnike

NONSTOP na telefonskom broju

+420 243 243 243

Tarifa za pozive na Korisnički telefon je ista kao za uobičajene govore na fiksne linije u okviru Češke Republike.

E-mail kontakti 

info@mytocz.eu

Poštanska adresa

MYTOCZ,
P.O.Box 108,
170 00 Praha 7

Povratak Billien OBU:

Annex NET s.r.o.,
České družiny 1673/5,
160 00 Praha 6

Broj bankovnog računa 

150009-15937031/0710