Kontakti

Trenutni sistem naplate
(satelit) 

Originalni sistem putarine
(Premid)

 Centar za korisnike

NONSTOP na telefonskom broju

+420 243 243 243

Tarifa za pozive na Korisnički telefon je ista kao za uobičajene govore na fiksne linije u okviru Češke Republike.

Centar za korisnike

NONSTOP na telefonskom broju

 800 6986 29,

 +420 272 6986 29

 

E-mail kontakti 

info@mytocz.eu

E-mail kontakti

info@mytocz.cz

Poštanska adresa

MYTOCZ,
P.O.Box 108,
170 00 Praha 7

Poštanska adresa

MYTOCZ,
P.O.Box 33,
130 11 Praha 3

Broj bankovnog računa 

150009-15937031/0710

Due Toll (ESVZ)