Kontakti

Trenutni sistem naplate
(satelit) 

Originalni sistem putarine
(Premid)

 Centar za korisnike

NONSTOP na telefonskom broju

+420 243 243 243

Tarifa za pozive na Korisnički telefon je ista kao za uobičajene govore na fiksne linije u okviru Češke Republike.

 

E-mail kontakti 

info@mytocz.eu

E-mail kontakti

info-myto@rsd.cz

Poštanska adresa

MYTOCZ,
P.O.Box 108,
170 00 Praha 7

Poštanska adresa

ŘSD ÚPEM
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 Praha 1

Povratak Billien OBU:

Annex NET s.r.o.,
České družiny 5,
160 00 Praha 6

Povratak premid OBU:

ŘSD ÚPEM
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 Praha 1

Broj bankovnog računa 

150009-15937031/0710

Due Toll (ESVZ)