Podešavanje broja osovina na brodskoj jedinici

Od 1. 1. 2021 sistem putarine novo diferencira stope za vozila kategorija M2 i M3 (autobusi) prema trenutnom broju osovina, a za ostala vozila novina se uvećava za 5 ili više osovina.

Za prevoznike ova promena znači:

  • Vozila moraju imati stvarni broj osovina postavljenih na brodskoj jedinici, čak i u slučaju 5 ili više osovina (broj osovina 5+ se istovremeno prikazuje na OBU diodama 2 i 3)
  • Vozila u kategorijama M2 i M3 moraju od početka godine da podešavaju trenutni broj osovina na brodskoj jedinici prilikom vožnje na putevima sa naplatom cestarine.

napravy