Vozila oslobođena od plaćanja putarine

Oslobođenje od plaćanja putarine

Oslobođenje od plaćanja putarine

Plaćanju putarine ne podleže korišćenje Puta s naplatom motornim vozilom:

 • opremljenim posebnim svetlom upozorenja, prema posebnom pravnom propisu, ako se radi o:"
  • vozilu Zatvorske službe Češke Republike,"
  • vozilu zdravstvene hitne pomoći, transporta pacijenta neodgodive zdravstvene zaštite i službe medicinsko transporta,"
  • vozilu jedinice integrisanog sistema za spašavanje navedenog u tačkama 1 i 2;"
 • Ministarstva unutrašnjih poslova koje koristi Policija Češke Republike s natpisom ""POLICIE"";"
 • oružanih snaga Češke Republike, uključujući vozila koje koristi Vojna policija opremljenih natpisom ""VOJENSKÁ POLICIE"" i vozila oružanih snaga druge države na osnovu reciprociteta;"
 • carinskih organa opremljenih natpisom ""CELNÍ SPRÁVA“;"
 • Vatrogasnog spasilačkog zbora i jedinica dobrovoljnih vatrogasaca opremljenih natpisom ""HASIČI"";"
 • mesne ili gradske policije opremljen natpisom „OBECNÍ POLICIE“ ili „MĚSTSKÁ POLICIE“;"
 • Zatvorske službe Češke Republike s posebnom izvedbom u boji i obeležavanjem prema posebnom pravnom propisu;"
 • koje prevozi invalidna lica s teškim telesnim oštećenjem, koje su imaoci iskaznice za invalidna lica ZTP, uz isključenje lica s apsolutnom ili iskaznice ZTP/P, ako je korisnik motornog vozila invalidno lice samo, ili njeno blisko lice;"
 • koja prevoze nezbrinutu decu, koja se leči od zloćudnog tumora ili hematoblastoze;"
 • koja se vode u registru putničkih vozila članova diplomatske misije;"
 • koja koriste domovi za hendikepovana lica i služa za prevoz lica s oštećenjem zdravlja;"
 • koja obavljaju poslove spašavanja i likvidacije i kod zaštite stanovništva;"
 • Državnih robnih rezervi kod prevoza materijala državnih robnih rezervi, ili humanitarne pomoći država u kriznim situacijama prema posebnom pravnom propisu;"
 • upravnika puta s naplatom;"
 • koje koriste kao gorivo isključivo električnu energiju ili vodonik ili koriste kao gorivo električnu energiju ili vodonik u kombinaciji s drugim gorivom, ako je vrednost emisija CO2 u kombiniranom radu najviše 50 g/km."

Kod gore navedenih vozila oslobođenih od plaćanja se putarina ne plaća. Vozilo mora da bude registrovano u Sistemu elektronske putarine i zbog svrhe kontrole mora da bude opremljeno Elektronskim uređajem (jedinica ENP). 

Vozila već registrovana, kao oslobođena od plaćanja putarine, na osnovi zakona br.13/1997 Sb., putevima čl. 20a, st. 1, pod o) u smislu kasnijih propisa,  imaju pravo na vraćanje plaćene putarine od 1.1.2020. Pravo na vraćanje nastaje podnošenjem zahteva, to znači popunjavanjem formulara reklamacije upućenim e-mailom na info@mytocz.eu,  sačinjavanjem podneska u korisničkoj samoposluzi, odnosno podnošenjem zahteva putem Kontakt mesta. Zahtev mora da sadrži:

 • Registarsku oznaku konkretnog vozila
 • Broj računa, na koji biće vraćena finansijska sredstva (finansijska sredstva mogu da budu vraćena samo putem bankovnog transfera)
 • Dokaz, da je podnosila vlasnik, ili korisnik vozila (knjižica od vozila, ugovor o lizingu)

Ugovori o uslovima korišćenja Elektronskog uređaja u režimu oslobođenom od plaćanja putarine

Ugovor o uslovima korišćenja Elektronskog uređaja u režimu oslobođenog od plaćanja putarine ili izmene istog može za Korisnike vozila sklapati njegov statutarni organ ili lice s pismenim ovlašćenjem javnih organa i organizacija, odnosno drugim licem, koje dostavi Operatoru sistema pisanu punomoć sa službeno overenim potpisom lica ovlašćenog da zastupa Korisnika vozila. Ujedno je Korisnik obavezan da dostavi overen dokument, koji potvrđuje njegovo status kao pravnog lica i Uverenje o registraciji vozila ili Saobraćajnu dozvolu vozila. Ako je na Vozilu korisnika vetrobransko staklo sa slojem metala, Korisnik je obavezan o ovoj činjenici kod evidentiranja Vozila da informiše Operatora sistema. Korisnik odgovara za ispravnost saopštenih podataka i dostavljene dokumentacije.

Ugovor o uslovima korišćenja Elektronskog uređaja u režimu oslobođenog od plaćanja putarine može Korisnik vozila sklopiti na Kontaktnoj tački.
Izmenu podataka Korisnika vozila mora isti javiti Operatoru sistema pomoću formulara za reklamaciju. Operator sistema je obavezan da obavi prijavljene izmene najkasnije do trideset (30) dana od uručivanja ovakvog saopštenja.