Kazne i dodatne uplate putarine

Specifikacija prestupa, upravnih prestupa i kazni

Prestupi

Vozač je u sistemu elektronske putarine počinio prestup tako, ako protivno odredbama čl. 22j. zakona:

 1. upotrebi vozilo, koje nije opremljeno funkcionalnim elektronskim uređajem,
 2. koristi vozilo bez toga da u elektronski uređaj unese podatke koje omogućavaju utvrđivanje putarine, ili unese ove podatke pogrešno,
 3. koristi put s naplatom sa vozilom, koje nije evidentirano kod operatora sistema elektronske putarine,
 4. ne posluša poziv policajca ili carinika, da omogući kontrolu funkcionalnog elektronskog uređaja za naplatu putarine, ili
 5. rukuje s elektronskim uređajem na nedozvoljen način,
 6. ne obezbedi plaćanje putarine.

Za gore naveden prestup je moguće odrediti kaznu prema važećim pozitivnim propisima. 

Pravno lice ili privatni preduzetnik kao prevoznik počini u sistemu elektronske naplate putarine počini prestu, ako suprotno odredbama čl. 22i., zakona:

 1. ne obezbedi evidenciju vozila u sistem elektronske putarine, ne javi bez nepotrebnog odlaganja izmenu podataka potrebnih za takvu evidenciju,
 2. ne obezbedi postavljanje evidentiranog elektronskog uređaja u vozilo,
 3. ne obezbedi plaćanje putarine,
 4. naredi, dozvoli ili poveri upravljanje vozilom u sistemu elektronske putarine, koje nije opremljeno funkcionalnim elektronskim uređajem (jedinica ENP) nakon što se na putu vrši naplata putarine,
 5. upotrebi elektronski uređaj za konkretno vozilo evidentirano u sistemu elektronske putarine za drugo vozilo u sistemu elektronske putarine, ili
 6. ne pouči vozača svojih vozila o načinu rukovanja s elektronskim uređajem i njegovim korišćenjem.

Za gore navedene prestupe je moguće odrediti kaznu prema važećim pozitivnim propisima.