Zákaznické podání žádostí a reklamací

Specifikace způsobu podání žádostí, reklamací a dalších podnětů

Součástí zákaznických služeb v rámci systému elektronického mýtného v České republice je také příjem a vyřizování různých typů zákaznických podnětů – žádostí, reklamací nebo stížností.

Reklamace musí být vždy podána písemně a zákazník ji může uplatnit následujícím způsobem:

  • písemně na adresu provozovatele;
  • osobně na kterémkoli kontaktním nebo distribučním místě;
  • vyplněním a odesláním elektronického formuláře na internetovém portálu www.mytocz.eu, v sekci Dokumenty ke stažení;
  • telefonicky prostřednictvím zákaznické linky.

Jakýkoli zákaznický podnět (žádost, reklamace nebo stížnost) může zákazník podat pouze v českém nebo v anglickém jazyce.

Všechny další podrobnosti o základních náležitostech podání reklamace, o způsobu uplatnění a o délce vyřízení jsou uvedeny v příslušných ustanoveních Všeobecných obchodních podmínek, které jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.