Mogućnosti plaćanja putarine

Informacije o plaćanju u režimu prepaida i režimu postpaida

Plaćanje u Režimu prepaida

Putarinu je moguće pretplatiti:

 • Na bilo kojem Poslovnom mestu u gotovini, platnom karticom ili karticom za gorivo, 
 • Platnom karticom, preko Korisničke samoposluge,
 • Platnom karticom, preko mobilne aplikacije,
 • Bankovnim transferom na računu Operatora sistema, koji se vodi u banci ČNB.
 • Na bilo kojem Poslovnom mestu gotovinom, platnom karticom, ili karticom za gorivo, 
 • Platnom karticom, preko Korisničke samoposluge,
 • Platnom karticom, preko mobilne aplikacije,
 • Bankovnim transferom na račun Operatora sistema u banci ČNB.

Uslov za izdavanje elektronskog uređaja (jedinice ENP) je pretplata putarine u minimalnom iznosu 1000 CZK. 

Plaćanje u režimu postpaida

U režimu postpaida je putarina plaćena u ovisnosti od vrste ugovora o uslovima plaćanja u režimu postpaida

 • kod ugovora o uslovima plaćanja u režimu postpaida s odgodom plaćanja plaća korisnik vozila putarinu bankovnim transferom  na bankovni račun Operatora sistema naveden na fakturi;
 • kod ugovora o uslovima plaćanja u režimu postpaida s plaćanjem karticom za gorivo plaća putarinu izdavač kartice za gorivo naveden u ugovoru. Korisnik vozila plaća putarinu samo za transakcije putarine, koje nisu bile odobrene izdavačem kartice za gorivo. Putarinu za neodobrene transakcije plaća korisnik vozila bankovnim transferom na bankovni račun Operatora sistema naveden na fakturi.
 • kod ugovora s uslovima plaćanja u režimu postpaida s odgodom plaćanja plaća korisnik vozila putarinu bankovnim transferom na bankovni račun Operatora sistema naveden na fakturi;
 • kod ugovora o uslovima plaćanja u režimu postpaida s plaćanjem karticom za gorivo plaća putarinu izdavač kartice za gorivo naveden u ugovoru. Korisnik vozila plaća putarinu samo za transakcije putarine, koje nisu bile odobrene izdavačem kartice za gorivo. Putarinu za neodobrene transkacije putarine plaća korisnik vozila bankovnim transferom na bankovni račun Operatora sistema naveden na fakturi.

Doplata putarine

Putarina se može platiti direktnom naplatom u slučaju da vozilo vozi po cestama sa naplatom bez elektronskog uređaja ili sa nefunkcionalnim elektronskim uređajem u samouslužnom sistemu korisnika preko platnog prolaza ili na bilo kojoj poslovnoj lokaciji u gotovini, naplati ili gorivu kartica.

U slučaju doplate za pogrešno postavljene osovine, plaćanje se može izvršiti putem samoposluživanja korisnika ili u Kontaktnoj tački. Naknada za putarinu se naknadno obračunava u odnosu na unapred plaćenu putarinu u načinu avansnog plaćanja, a razlika se zatim obračunava na računu u naknadnom načinu plaćanja.

U ostalim slučajevima moguće je podneti zahtev za doplatu putarine. Nakon obrade prijave, u režimu avansnog plaćanja, doplata putarine se obračunava u odnosu na unapred plaćenu putarinu, a u naknadnom načinu plaćanja razlika se naplaćuje na računu.

Odobrene kartice za gorivo za bezgotovinsko plaćanje Elektronske putarine.

Preko Kartica za gorivo, koja je primljena Operatorom sistema je moguće plaćanje Putarine, Kaucije i u Režimu postpaida i naknade za usluge prema Cenovniku.
 

Izdavač kartice za gorivoOdobren prefiks
Benzina

70827411, 70827412, 70827413, 70827491, 70827461, 70827462, 70827463, 70827490, 70827419

CCS

7079327

DKV

704310, 977044

E100

700523, 782546

ESSO-WEX

7033

LogPay

707842, 708175

MOL

70800560, 70800562, 70800592, 70800512, 70800532, 70800572, 70800542, 70800522, 78969012 

MSTS Tolls

7083

OMV

710101, 710103, 710104, 710105, 710106, 710109, 710110, 710111, 710714

PaySystem

92031219

Plose

707829

ROUTEX-BP

700670 - 700699, 720100 - 720119

ROUTEX-Circle K

704470 - 704499

ROUTEX-ENI

710200 - 710214

Shell Card

7077, 7002

TOTAL/AS24 Eurotrafic

7113

UTA

706000, 706080, 636200, 636201

WAG

789663803, 789663810, 789663011, 789663012, 789663010, 789663020, 789663030, 789663040, 789663050, 789663060, 789663070, 78966308, 789663100

Priemat se bankovi karti

MasterCardVISADiners Club
MaestroVISA International 
Maestro PayPassVISA Electron 
MasterCard InternationalVPAY 
MasterCard ElectronicVISA payWave 
MasterCard PayPass