Zákaznícky portál a zákaznícka samoobsluha

Špecifikácie rozsahu zákazníckych služieb, ktoré sú poskytované prostredníctvom zákazníckeho portálu a zákazníckej samoobsluhy.

Zákaznícky portál poskytuje prevádzkovateľom vozidiel a vodičom:

 • všeobecné informácie o systéme elektronického mýta, vrátane kalkulátora mýta pre orientačný výpočet mýta, 
 • prístup do Zákazníckej samoobsluhy, 
 • na stiahnutie informačné materiály v týchto jazykoch: čeština, angličtina, nemčina, slovenčina, poľština, rumunčina, maďarčina, ruština, bulharčina, litovčina , srbčina, turečtina.

Zákaznícka samoobsluha poskytuje prevádzkovateľom vozidiel a vodičom tieto zákaznícke služby:

 • umožňuje zaevidovanie vozidla do systému elektronického mýta v režime platenia  vopred, 
 • umožňuje uzatvorenie a zmeny dohody o podmienkach následného platenia s odloženou splatnosťou (s bankovou zárukou) vrátane prijímania bankových záruk, 
 • umožňuje obnovenie hesla pre prístup do zákazníckej samoobsluhy, 
 • umožňuje dodatočnú úplnú registráciu používateľa v režime platenia vopred, 
 • umožňuje po registrácii používateľa vykonať zmenu kontaktných údajov prevádzkovateľa vozidla či zmenu spôsobu doručovania faktúr, 
 • umožňuje úhradu zábezpeky, 
 • umožňuje úhradu predplateného mýta v režime platenia vopred, 
 • umožňuje dodatočnú úhradu dlžného mýtneho za jazdu vozidla po spoplatnených pozemných komunikáciách bez elektronického zariadenia (palubnej jednotky) alebo s nefunkčným elektronickým zariadením po zadaní potrebných informácií používateľom (rekonštrukcia trasy podľa dátumu, miesta a času vjazdu na spoplatnenú komunikáciu a výjazde z nej), 
 • umožňuje podanie žiadosti o doplatení mýta z iného titulu, než neexistujúceho či nefunkčného elektronického zariadenia, 
 • umožňuje získať elektronické výpisy mýtnych transakcií za obdobie najviac posledných troch (3) rokov a najviac za 45 súvislých dní
 • umožňuje vystavenie duplikátov daňových dokladov, 
 • umožňuje príjem žiadostí o poskytnutie zľavy z mýta, 
 • umožňuje príjem reklamácií, sťažností a podnetov, 
 • umožňuje príjem hlásení o technických problémoch, 
 • zaisťuje komunikáciu a poskytuje na stiahnutie informačné materiály v týchto jazykoch: čeština, angličtina, nemčina, slovenčina, poľština, rumunčina, maďarčina, ruština, bulharčina, litovčina, srbčina, turečtina.

Podmienkou sprístupnenia zákazníckej samoobsluhy je prihlásenie používateľa prostredníctvom prihlasovacieho mena a prístupového hesla alebo prostredníctvom prostriedku na elektronickú identifikáciu, čím sú informácie chránené pred zneužitím neoprávnenou osobou.

Vstup do zákazníckej zóny