Vyhľadávač emisnej triedy CO2

Používa Vaše vozidlo ako palivo výlučne elektrickú energiu alebo vodík?
Pozri doklad o evidencii vozidla, pole P.3