Mapa vymedzených úsekov ciest

Prehľad úsekov diaľnic a ciest I. triedy s výberom mýta

Definované úseky diaľnic a ciest I. triedy sú spoplatnené mýtom. Tlačená verzia mapy je k dispozícii v ktoromkoľvek z Obchodných miest, prípadne si ich môžete stiahnuť v elektronickej podobe v sekcii „dokumenty na stiahnutie“.

 
Legenda:  
dalnice spoplatnené diaľnice 
komunikace I.třídy spoplatnené cesty I. triedy
cp kontaktné miesta
dp distribučné miesta