Vozidlá s úhradou mýta

Prehľad kategórií vozidiel, ktoré podliehajú výberu mýta

Spoplatnenie je stanovené podľa typu vozidla a prejdenej vzdialenosti po spoplatnenej pozemnej komunikácii. Úhrade mýta podlieha použitie spoplatnenej pozemnej komunikácie cestným motorovým vozidlom najmenej so štyrmi kolesami, ktorého najväčšia povolená hmotnosť predstavuje viac ako 3,5 tony.

Vozidlá podľa emisnej triedy:

  1. do triedy EURO II,
  2. triedy EURO III a IV, 
  3. triedy EURO V, 
  4. triedy EURO VI, EEV a vyššej.

Vozidlá podľa počtu náprav:

  1. s dvoma nápravami,
  2. s tromi nápravami,
  3. so štyrmi alebo viacerými nápravami.