Vozidlá s úhradou mýta

Prehľad kategórií vozidiel, ktoré podliehajú výberu mýta

Spoplatnenie je stanovené podľa typu vozidla a prejdenej vzdialenosti po spoplatnenej pozemnej komunikácii. Úhrade mýta podlieha použitie spoplatnenej pozemnej komunikácie cestným motorovým vozidlom najmenej so štyrmi kolesami, ktorého najväčšia povolená hmotnosť predstavuje viac ako 3,5 tony.

Vozidlá podľa emisnej triedy:

 1. do triedy EURO IV;
 2. triedy EURO V a EEV; 
 3. triedy EURO VI, 
 4. trieda CNG-BIO EURO VI.

Vozidlá podľa počtu náprav:

 1. s dvoma nápravami;
 2. s tromi nápravami;
 3. so štyrmi nápravami;
 4. s piatimi alebo viacerými nápravami.

Vozidlá podľa kategórie:

 1. Motorové vozidlo - Vozidlo najmenej so štyrmi kolesami, ktorého najväčšia povolená hmotnosť predstavuje viac ako 3,5 tony (do tejto kategórie spadajú tiež karavany a camperov)
 2. Autobus - Autobus na účely mýtneho systému je cestné motorové vozidlo s najmenej štyrmi kolesami, ktoré má v dokladoch o registrácii uvedenú najvyššiu povolenú hmotnosť 3 501 kg alebo vyššiu a zároveň aspoň jeden z týchto údajov:
  • v poli J. kategórie vozidla ... M2 alebo M3 alebo M2G alebo M3G 
  • v poli typ (druh) vozidla... „Autobus“
  • v poli S. počet prepravovaných osôb vrátane vodiča 10 alebo viac (alebo súčet miest na sedenie a státie v poliach S.1 a S.2)