Montáž elektronického zariadenia (palubnej jednotky)

Prevádzkovateľ vozidla a v prípade registrácie vozidlá v režime platenia vopred takisto vodič zodpovedajú za správnu inštaláciu a umiestnenie elektronického zariadenia vo vozidle v súlade s platnou legislatívou, podmienkami a návodom na obsluhu elektronického zariadenia a to tak, aby predovšetkým umožňovala získanie údajov potrebných pre výpočet mýta a pre výkon kontroly.

Inštaláciou elektronického zariadenia sa rozumie fyzické prepojenie elektronického zariadenia s elektrickým systémom vozidla. Umiestnením elektronického zariadenia sa rozumie priestorové určenie pozície elektronického zariadenia na čelnom skle vozidla.

Elektronické zariadenie musí byť nainštalované na vnútornej strane predného skla, v dolnej časti medzi stĺpikom riadenia a stredom vozidla, pričom nesmie byť zakryté stieračmi v parkovacej polohe alebo inými predmetmi (napr. nálepkami), a zároveň nesmie obmedzovať zorné pole vodiča počas jazdy. Elektronické zariadenie nesmie byť namontované v oblasti odkladacích priehradiek alebo pohyblivých častí, napr. krytov airbagov. Účinok trysiek odmrazovača vozidla nesmie byť obmedzený. Zvolené miesto inštalácie musí ponúkať dostatočný voľný priestor pre bezproblémovú inštaláciu a obsluhu elektronického zariadenia.

Elektronické zariadenie ponúka jednoduchú a zároveň flexibilnú možnosť inštalácie či odobratie aj zo strany nevyškolenej osoby. Elektronické zariadenie sa upevňuje na vnútornej strane predného skla pomocou prísaviek pripevnených k odnímateľnej časti krytu elektronického zariadenia - tzv. držiaku. Ten potom môže vo vozidle zostať aj po vybratí elektronického zariadenia. Pripojenie do napájacej siete vozidla je umožnené pomocou kábla, ktorý sa zapojí do zásuvky zapaľovača, alebo inej zásuvky s rovnakou mechanickou špecifikáciou.

Návod zapojenia elektronického zariadenia na pevnú inštaláciu

(Pri pripájaní elektronického zariadenia k pevnej sade,  NEVYLAMUJTE zaslepené konektory na elektronickom zariadení, použite voľnú zásuvku uvolnenú po odobratom napájacom kábli).

Ak je vozidlo vybavené zariadením alebo úpravou, ktoré by mohli brániť správnemu fungovaniu elektronického zariadenia, Prevádzkovateľ vozidla a/alebo vodič je povinný zabezpečiť inštaláciu externej antény dodávanej prevádzkovateľom systému a zapojenie antény do elektronického zariadenia podľa návodu na obsluhu elektronického zariadenia. Prevádzkovateľ vozidla požiada prevádzkovateľa systému o vydanie elektronického zariadení s externou anténou.

Za správne nastavenie elektronického zariadenia zodpovedá prevádzkovateľ vozidla, pred začiatkom a počas jazdy po spoplatnených pozemných komunikáciách potom taktiež aj vodič. Nastavením elektronického zariadenie sa rozumie zadanie správnych údajov do elektronického zariadenia, a to najmä zadanie kategórie vozidla a počtu náprav.