Montáž elektronického zariadenia (palubnej jednotky)

Prevádzkovateľ vozidla a v prípade registrácie vozidlá v režime platenia vopred takisto vodič zodpovedajú za správnu inštaláciu a umiestnenie elektronického zariadenia vo vozidle v súlade s platnou legislatívou, podmienkami a návodom na obsluhu elektronického zariadenia a to tak, aby predovšetkým umožňovala získanie údajov potrebných pre výpočet mýta a pre výkon kontroly.

Inštaláciou elektronického zariadenia sa rozumie fyzické prepojenie elektronického zariadenia s elektrickým systémom vozidla. Umiestnením elektronického zariadenia sa rozumie priestorové určenie pozície elektronického zariadenia na čelnom skle vozidla.

Elektronické zariadenie musí byť nainštalované na vnútornej strane predného skla, v dolnej časti medzi stĺpikom riadenia a stredom vozidla, pričom nesmie byť zakryté stieračmi v parkovacej polohe alebo inými predmetmi (napr. nálepkami), a zároveň nesmie obmedzovať zorné pole vodiča počas jazdy. Elektronické zariadenie nesmie byť namontované v oblasti odkladacích priehradiek alebo pohyblivých častí, napr. krytov airbagov. Účinok trysiek odmrazovača vozidla nesmie byť obmedzený. Zvolené miesto inštalácie musí ponúkať dostatočný voľný priestor pre bezproblémovú inštaláciu a obsluhu elektronického zariadenia.

Elektronické zariadenie ponúka jednoduchú a zároveň flexibilnú možnosť inštalácie či odobratie aj zo strany nevyškolenej osoby. Elektronické zariadenie sa upevňuje na vnútornej strane predného skla pomocou prísaviek pripevnených k odnímateľnej časti krytu elektronického zariadenia - tzv. držiaku. Ten potom môže vo vozidle zostať aj po vybratí elektronického zariadenia. Pripojenie do napájacej siete vozidla je umožnené pomocou kábla, ktorý sa zapojí do zásuvky zapaľovača, alebo inej zásuvky s rovnakou mechanickou špecifikáciou.

Ak je vozidlo vybavené zariadením alebo úpravou, ktoré by mohli brániť správnemu fungovaniu elektronického zariadenia, Prevádzkovateľ vozidla a/alebo vodič je povinný zabezpečiť inštaláciu externej antény dodávanej prevádzkovateľom systému a zapojenie antény do elektronického zariadenia podľa návodu na obsluhu elektronického zariadenia. Prevádzkovateľ vozidla požiada prevádzkovateľa systému o vydanie elektronického zariadení s externou anténou.

Za správne nastavenie elektronického zariadenia zodpovedá prevádzkovateľ vozidla, pred začiatkom a počas jazdy po spoplatnených pozemných komunikáciách potom taktiež aj vodič. Nastavením elektronického zariadenie sa rozumie zadanie správnych údajov do elektronického zariadenia, a to najmä zadanie kategórie vozidla a počtu náprav.