Portalul clienților și Zona clienților

Specificarea gamei de servicii pentru clienți furnizate prin intermediul portalului clienților și al zonei clienților.

Portalul clienților furnizează operatorilor vehiculelor și conducătorilor auto: 

 • informații generale privind sistemul de taxare electronică, inclusiv calculatorul pentru calcularea orientativă a taxei rutiere,
 • accesul în zona clienților,
 • materiale informative de descărcat în următoarele limbi: cehă, engleză, germană, slovacă, poloneză, română, maghiară, rusă, bulgară, lituaniană, sârbă, turcă.

Zona clienților oferă operatorilor vehiculelor și conducătorilor auto următoarele servicii:

 • înregistrarea vehiculului în sistemul de taxare electronică în regim de plată anterioară,
 • încheierea și modificarea acordului privind condițiile de efectuare ulterioară a plății cu scadență amânată (cu garanție bancară), inclusiv acceptarea garanțiilor bancare,
 • reînnoirea parolei pentru accesul în zona clienților,
 • înregistrarea completă ulterioară a utilizatorului în regim de plată anterioară,
 • modificarea datelor de contact ale operatorului vehiculului sau modificarea modului de livrare a facturilor, în urma înregistrării utilizatorului,
 • încasarea  garanției,
 • încasarea taxei rutiere preplătite în regim de plată anterioară,
 • încasarea ulterioară a taxei rutiere datorate pentru deplasarea vehiculului pe drumurile cu taxă fără echipament electronic (unitate de bord) sau cu un echipament electronic nefuncțional în urma furnizării informațiilor necesare de către utilizator (reconstruirea rutei conform datei, locului și orei intrării/ieșirii pe/de pe drumul cu taxă),
 • preluarea cererii privind plata ulterioară a taxei rutiere din alte motive decât absența echipamentului electronic sau nefuncționarea acestuia, 
 • furnizarea extraselor electronice ale tranzacțiilor aferente taxei rutiere pentru maximum trei (3) ani și maximum 45 de zile consecutive,
 • emiterea duplicatelor documentelor fiscale,
 • preluarea cererilor privind furnizarea de reduceri aferente taxei rutiere,
 • preluarea reclamațiilor, plângerilor și sugestiilor,
 • raportarea problemelor tehnice,
 • asigurarea comunicării și furnizarea de materiale informative de descărcat în următoarele limbi: cehă, engleză, germană, slovacă, poloneză, română, maghiară, rusă, bulgară, lituaniană, sârbă, turcă.

O condiție a accesării zonei clienților este conectarea utilizatorului cu ajutorul numelui de utilizator și al parolei sau prin mijloace electronice de identificare, informațiile fiind astfel protejate împotriva utilizării abuzive de o persoană neautorizată.

Accesul în zona clienților