Portal dla klientów i samoobsługa

Specyfikacja zakresu usług dla klientów, które są świadczone za pomocą portalu dla klientów oraz samoobsługi.

Dla użytkowników pojazdów i kierowców portal dla klientów oferuje:

 • ogólne informacje o elektronicznym systemie poboru opłat drogowych, włącznie z kalkulatorem opłat drogowych w celu orientacyjnego obliczenia opłaty drogowej,
 • dostęp do samoobsługi,
 • materiały informacyjne do pobrania w następujących językach: czeski, angielski, niemiecki, słowacki, polski, rumuński, węgierski, rosyjski, bułgarski, litewski, serbski, turecki.

Samoobsługa oferuje użytkownikom pojazdów i kierowcom następujące usługi:

 • umożliwia rejestrację pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych w trybie przedpłaconym,
 • umożliwia zawarcie i zmianę Umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej z odroczoną płatnością (z gwarancją bankową) włącznie z przyjęciem gwarancji bankowych,
 • umożliwia przywrócenie hasła dostępu do samoobsługi,
 • umożliwia dodatkową pełną rejestrację użytkownika w trybie przedpłaconym,
 • po rejestracji użytkownika umożliwia przeprowadzenie zmiany danych kontaktowych użytkownika pojazdu czy zmianę sposobu doręczania faktur,
 • umożliwia opłacenie kaucji, 
 • umożliwia opłacenie przedpłaconej opłaty drogowej w trybie przedpłaconym,
 • umożliwia dodatkowe opłacenie należnej opłaty drogowej za jazdę pojazdu po płatnych drogach bez urządzenia elektronicznego (jednostki pokładowej) lub z niedziałającym urządzeniem elektronicznym po podaniu potrzebnych informacji przez użytkownika (rekonstrukcja trasy według daty, miejsca i czasu wjazdu na płatną drogę oraz wyjazdu z niej),
 • umożliwia złożenie wniosku o dopłacenie opłaty drogowej z innego tytułu niż nieistniejące czy niedziałające urządzenie elektroniczne,
 • umożliwia uzyskiwanie elektronicznych zestawień opłat drogowych za okres ostatnich trzech (3) lat, jednak najwyżej za 45 kolejnych dni,
 • umożliwia wystawienie duplikatów dokumentów podatkowych,
 • umożliwia przyjęcie wniosku w sprawie udzielenia rabatu od opłaty drogowej 
 • umożliwia przyjęcie reklamacji, skarg i zgłoszeń,
 • umożliwia przyjęcie zgłoszeń dotyczących problemów technicznych,
 • zapewnia dostęp do materiałów informacyjnych w następujących językach: czeski, angielski, niemiecki, słowacki, polski, rumuński, węgierski rosyjski, bułgarski, litewski, serbski, turecki.

Warunkiem dostępu do Samoobsługi jest zalogowanie się użytkownika za pomocą loginu i hasła lub za pomocą środków identyfikacji elektronicznej, chroniąc tym samym informacje przed niewłaściwym użyciem przez nieupoważnioną osobę.

Wejście do strefy klienta