Možnosti úhrady mýta

Informácie o platbách v režime platenia vopred predplateného mýta a režime následného platenia

Platby v Režime platenia vopred

Mýto je možné predplatiť:
  • Na ktoromkoľvek obchodnom mieste v hotovosti, platobnou kartou alebo palivovou kartou,                 
  • Cez zákaznícku samoobsluhu platobnou kartou, 
  • Cez mobilnú aplikáciu platobnou kartou, 
  • Bankovým prevodom na bankový účet prevádzkovateľa systému vedený v ČNB.
Podmienkou pre vydanie elektronického zariadenia (palubnej jednotky) je predplatenie mýta v minimálnej výške 1 000 Kč. 

Platby v režime následného platenia

V režime následného platenia je mýto hradené v závislosti od typu dohody o podmienkach následného platenia:
  • pri dohode o podmienkach následného platenia s odloženou splatnosťou hradí prevádzkovateľ vozidla mýto bankovým prevodom na bankový účet prevádzkovateľa systému uvedený na faktúre; 
  • pri dohode o podmienkach následného platenia s platbou palivovou kartou hradí mýto vydavateľ palivovej karty uvedený v dohode.
Prevádzkovateľ vozidla hradí mýto len za mýtne transakcie, ktoré neboli autorizované vydavateľom palivovej karty. Mýto za neautorizované mýto transakcie hradí Prevádzkovateľ vozidla bankovým prevodom na bankový účet Prevádzkovateľa systému uvedený na faktúre.

Doplatok mýta

Mýto možno doplatiť ako v režime platenia vopred, tak aj v režime následného platenia na ktoromkoľvek obchodnom mieste v hotovosti, platobnou alebo palivovou kartou. Úhradu je možné vykonať aj prostredníctvom zákazníckej samoobsluhy, a to platobnou kartou.

Doplatok mýta je možné realizovať:

  • buď priamym doplatením v prípade jazdy vozidlá po spoplatnených pozemných komunikáciách bez elektronického zariadenia alebo s nefunkčným elektronickým zariadením, alebo 
  • prostredníctvom podania žiadosti o doplatenie  mýta v prípade doplatenia mýta z iného titulu ako neexistujúceho či nefunkčného elektronického zariadenia. Doplatok mýta je po vybavení žiadosti v režime platenia vopred zúčtovaný voči predplatenému mýtu, v režime následného platenia je potom rozdiel vyúčtovaný vo faktúre.

Akceptované palivové karty pre bezhotovostnú úhradu elektronického mýta
prostredníctvom palivovej karty, ktorá je akceptovaná prevádzkovateľom systému, možno platiť mýto, zábezpeku a v režime následného platenia aj poplatky za služby podľa sadzobníka. Zoznam druhov akceptovaných palivových kariet je k dispozícii v nasledujúcej tabuľke:

Vydavateľ palivovej karty Akceptované predčíslie (prefix)
E100 700523, 782546
CCS 7079327
Diners Club  361763, 361797, 362331
DKV 704310, 977044
ESSO-WEX 7053
LogPay 707842, 708175
MOL

70800560, 70800562, 70800592, 70800512, 70800532, 70800572, 70800542, 70800522, 78969012 

MSTS Tolls 7083
OMV

710101, 710102, 710103, 710104, 710105, 710106, 710109, 710110, 710111

ROUTEX-BP 700670 - 700699, 720100 - 720119
ROUTEX-Circle K 704470 - 704499
ROUTEX-ENI 710200 - 710214
Shell Card 7077, 7002
UTA

706000, 706080, 636200, 636201

TOTAL 7113
WAG

789663011, 789663012, 789663023, 789663010, 789663020, 789663030, 789663040, 789663050, 789663060, 789663070, 789663080, 789663090, 789663100

 

Akceptavené bankové karty

 
MasterCard VISA Diners Club
Maestro VISA International  
Maestro PayPass VISA Electron  
MasterCard International VPAY  
MasterCard Electronic VISA payWave  
MasterCard PayPass