Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky súvisiace so Systémom elektronického mýta

Áno, nová registrácia je nevyhnutná. Od 1. 12. 2019 poskytuje prevádzku Systému elektronického mýta zoskupenie spoločností CzechToll a SkyToll. Systém bude mať novú infraštruktúru, ktorá spĺňa aktuálne technologické a legislatívne požiadavky. Pre potrebnú aktualizáciu údajov je nevyhnutné sa do nového systému znovu zaregistrovať. Zároveň je nutné vybaviť vozidlo novým elektronickým zariadením (palubnou jednotkou).

Áno, elektronické zariadenie pôvodného poskytovateľa nie je kompatibilné s novým „satelitným“ systémom elektronického mýta. Je preto potrebné si vyzdvihnúť nové, ktoré obsahuje aktuálne geografické informácie o úsekoch spoplatnených komunikácií. Nové elektronické zariadenie sleduje počas jazdy informácie o polohe vozidla pomocou globálneho navigačného systému a porovnáva ich s údajmi, ktoré sú uložené v GEO modeli. 

Pre zaevidovaní vozidla do systému elektronického mýta je prevádzkovateľ vozidla povinný - v súlade splatnou legislatívou - poskytnúť prevádzkovateľovi systému údaje potrebné na zaevidovanie vozidla a predložiť technický preukaz vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla. 

Úhrade mýta za použitie spoplatnenej pozemnej komunikácie podlieha cestné motorové vozidlo s najmenej štyrmi kolesami, ktorého najväčšia povolená hmotnosť predstavuje viac ako 3,5 tony.

Postup pre inštaláciu elektronického zariadenia nájdete tu.

Návod, ako postupovať pri vrátení starého elektronického zariadenia, nájdete tu: www.mytocz.com

Sadzby mýta ani základné princípy spoplatňovania (možnosti platieb, procesy kontroly platieb a pod.) sa nemenia. Tieto parametre definuje platná legislatíva.
Pozemné komunikácie, ktorých použitie podlieha spoplatnenie elektronickým mýtom (tj. Spoplatnené pozemné komunikácie), sú stanovené prostredníctvom vyhlášky č. 470/2012 Zb. o používaní pozemných komunikácií spoplatnených mýtom, v znení neskorších predpisov. Spoplatnené pozemné komunikácie, za ktorých používanie sa vyberá mýto, sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Včasnou registráciou sa vyhnete čakaniu na obchodných miestach a zabezpečíte si tak bezproblémový prechod na nový systém. Elektronické zariadenia objednané v období od 22.9. do 31. 10. 2019 pri registrácii cez Zákaznícku samoobsluhu budú navyše dopravcom bezplatne doručené na uvedenú adresu.* 
(*platí pre ČR a susedné krajiny)

Prevádzkovatelia vozidiel majú možnosť zaregistrovať sa do nového Systému elektronického mýta už 2 mesiace pred spustením systému, od 22.9. 2019. Po úspešnej registrácii bude Prevádzkovateľovi vozidla vydané elektronické zariadenie (palubná jednotka), ktoré je potrebné nainštalovať do vozidla tak, aby bolo funkčné najneskôr 1. 12. 2019. Registrácia je možná na Obchodných miestach alebo cez zákaznícku samoobsluhu. 
Upozornenie: Do doby riadneho spustenia nového mýtneho systému (1. 12. 2019) majú Prevádzkovatelia vozidiel povinnosť používať elektronické palubné zariadenie pôvodného Prevádzkovateľa systému. 

Elektronické zariadenie, ktoré je majetkom štátu, bude dopravcom prepožičané podobne ako doteraz výmenou za zloženú zábezpeku. Nové elektronické zariadenie si dopravcovia môžu zaobstarať na Obchodných miestach, prostredníctvom vydavateľov svojich palivových kariet alebo cez Zákaznícku samoobsluhu. Elektronické zariadenia objednané v období od 22.9. do 30.11.2019 budú dopravcom bezplatne doručenéna uvedenú adresu.* 
(*platí pre ČR a susedné krajiny)