Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky súvisiace so Systémom elektronického mýta

Áno, nová registrácia je nevyhnutná. Od 1. 12. 2019 poskytuje prevádzku Systému elektronického mýta zoskupenie spoločností CzechToll a SkyToll. Systém bude mať novú infraštruktúru, ktorá spĺňa aktuálne technologické a legislatívne požiadavky. Pre potrebnú aktualizáciu údajov je nevyhnutné sa do nového systému znovu zaregistrovať. Zároveň je nutné vybaviť vozidlo novým elektronickým zariadením (palubnou jednotkou).

Áno, elektronické zariadenie pôvodného poskytovateľa nie je kompatibilné s novým „satelitným“ systémom elektronického mýta. Je preto potrebné si vyzdvihnúť nové, ktoré obsahuje aktuálne geografické informácie o úsekoch spoplatnených komunikácií. Nové elektronické zariadenie sleduje počas jazdy informácie o polohe vozidla pomocou globálneho navigačného systému a porovnáva ich s údajmi, ktoré sú uložené v GEO modeli. 

Pre zaevidovaní vozidla do systému elektronického mýta je prevádzkovateľ vozidla povinný - v súlade splatnou legislatívou - poskytnúť prevádzkovateľovi systému údaje potrebné na zaevidovanie vozidla a predložiť technický preukaz vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla. 

Úhrade mýta za použitie spoplatnenej pozemnej komunikácie podlieha cestné motorové vozidlo s najmenej štyrmi kolesami, ktorého najväčšia povolená hmotnosť predstavuje viac ako 3,5 tony.

Postup pre inštaláciu elektronického zariadenia nájdete tu.

Návod, ako postupovať pri vrátení starého elektronického zariadenia, nájdete tu: www.mytocz.com

Sadzby mýta ani základné princípy spoplatňovania (možnosti platieb, procesy kontroly platieb a pod.) sa nemenia. Tieto parametre definuje platná legislatíva.
Pozemné komunikácie, ktorých použitie podlieha spoplatnenie elektronickým mýtom (tj. Spoplatnené pozemné komunikácie), sú stanovené prostredníctvom vyhlášky č. 470/2012 Zb. o používaní pozemných komunikácií spoplatnených mýtom, v znení neskorších predpisov. Spoplatnené pozemné komunikácie, za ktorých používanie sa vyberá mýto, sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Včasnou registráciou sa vyhnete čakaniu na obchodných miestach a zabezpečíte si tak bezproblémový prechod na nový systém. Elektronické zariadenia objednané v období od 22.9. do 31. 10. 2019 pri registrácii cez Zákaznícku samoobsluhu budú navyše dopravcom bezplatne doručené na uvedenú adresu.* 
(*platí pre ČR a susedné krajiny)

Prevádzkovatelia vozidiel majú možnosť zaregistrovať sa do nového Systému elektronického mýta už 2 mesiace pred spustením systému, od 22.9. 2019. Po úspešnej registrácii bude Prevádzkovateľovi vozidla vydané elektronické zariadenie (palubná jednotka), ktoré je potrebné nainštalovať do vozidla tak, aby bolo funkčné najneskôr 1. 12. 2019. Registrácia je možná na Obchodných miestach alebo cez zákaznícku samoobsluhu. 
Upozornenie: Do doby riadneho spustenia nového mýtneho systému (1. 12. 2019) majú Prevádzkovatelia vozidiel povinnosť používať elektronické palubné zariadenie pôvodného Prevádzkovateľa systému. 

Elektronické zariadenie, ktoré je majetkom štátu, bude dopravcom prepožičané podobne ako doteraz výmenou za zloženú zábezpeku. Nové elektronické zariadenie si dopravcovia môžu zaobstarať na Obchodných miestach, prostredníctvom vydavateľov svojich palivových kariet alebo cez Zákaznícku samoobsluhu. Elektronické zariadenia objednané v období od 22.9. do 30.11.2019 budú dopravcom bezplatne doručenéna uvedenú adresu.* 
(*platí pre ČR a susedné krajiny)

Odporúčame použiť napr. Adobe Acrobat Reader.

Postup podpisu v Acrobate je nasledovný:

 1. Otvorí sa PDF, ktoré chceme podpísať.
 2. Vľavo hore sa klikne na záložku „Nástroje“.
 3. Klikne sa na položku „Certifikáty“.
 4. Acrobat sa späť prepne na otvorené PDF a v hornej časti sa objaví panel „Certifikáty“.
 5. Klikne sa na tlačidlo „Digitálne podpísať“.
 6. Ručne sa nakreslí podpisové pole, kde sa bude zobrazovať viditeľná časť podpisu.
 7. Otvorí sa dialógové okno, kde je potrebné vybrať certifikát, ktorým sa podpis vytvorí.
 8. Klikne sa na tlačidlo „Podpísať“.
 9. Otvorí sa dialógové pre uloženie výsledného dokumentu s podpisom.
 10. Acrobat vytvorí podpis a uloží dokument. Alternatívne sa môže stať, že sa zobrazí dialógové okno pre zadanie PINu/hesla k podpisovému kľúču, to záleží na konkrétnom zariadení, ktorým sa podpisuje.
 • Ak je pôvodcom podania spoločnosť, podnikateľ alebo občan so sídlom v SR, môže použiť kvalifikovaný podpis alebo uznávaný podpis (tj. podpis založený na kvalifikovanom certifikáte, ktorý nie je nevyhnutne uložený na kvalifikovanom prostriedku)
 • Ak je pôvodcom podania orgán verejnej moci (verejnoprávne inštitúcie) v ČR, musí použiť kvalifikovaný podpis s kvalifikovanou časovou pečiatkou
 • Ak je pôvodcom podania spoločnosť, podnikateľ alebo občan so sídlom v EÚ, musí použiť kvalifikovaný podpis 
 • Ak je pôvodcom podania spoločnosť, podnikateľ alebo občan so sídlom mimo EÚ, môže použiť ľubovoľný podpis vydaný dôveryhodným certifikačným orgánom