Портал за клиенти и портал за самообслужване

Спецификация на обхвата на услугите за клиенти, предоставяни посредством Портала за клиенти и Портала за самообслужване.

Порталът за клиенти предоставя на Ползвателите и Водачите на превозни средства:

 • обща информация за Електронната система за събиране на пътни такси, включително калкулатор за пътни такси за ориентировъчно изчисляване на Пътните такси,
 • достъп до Портала за самообслужване;
 • предоставя за сваляне информационни материали на следните езици: чешки, английски, немски, словашки, полски, румънски, унгарски, руски, български, литовски, сръбски, турски."

Порталът за самообслужване предлага на Ползвателите и Водачите на превозни средства следните услуги за клиенти:

 • позволява регистриране на Превозно средство в Електронната система за събиране на пътни такси в Режим на предплащане на таксата;
 • позволява сключване и промяна на Споразумението за условията на последващо плащане с отсрочка (с Банкова гаранция), включително приемане на Банкови гаранции;
 • позволява възстановяване на паролата за достъп до Портала за самообслужване;
 • позволява нова цялостна Регистрация на потребителя в Режим на предплащане;
 • след Регистрация на потребителя позволява промяна на данните за контакт на Ползвателя на превозното средство или промяна на начин за доставка на фактурите;
 • позволява внасяне на Депозит;
 • Позволява плащане на Предплатени пътни такси в Режим на предплащане;
 • позволява допълнително заплащане на дължими Пътни такси за преминаване на Превозното средство по Платени пътни комуникации без Електронно устройство (бордово устройство) или с неизправно Електронно устройство след предоставяне на необходимата информация от страна на Потребителя (реконструкция на маршрута по зададени дата, място и час на встъпване на платена пътна комуникация и напускането му);
 • позволява подаване на заявление за доплащане на Пътните такси поради друга причина, различна от несъществуващо или неизправно Електронно устройство;
 • позволява получаване на електронни справки за таксуваните транзакциии за максимум последните три (3) години и максимум 45 последователни дни;
 • позволява издаване на дубликати на данъчните документи;
 • позволява приемане на заявления за предоставяне на отстъпки от Пътните такси;
 • позволява приемане на рекламации, оплаквания и предложения;
 • позволява приемане на сигнали за технически проблеми;
 • осигурява комуникация и предоставя за сваляне информационни материали на следните езици: чешки, английски, немски, словашки, полски, румънски, унгарски, руски, български, литовски, сръбски, турски."

Условие за предоставяне на достъп до Портала за самообслужване на клиенти е регистрирането на потребителя посредством потребителско име и парола или чрез средство за електронна идентификация, с което информацията е защитена от злоупотреби от страна на нерегламентирани лица.

Вход в зоната за клиенти