Zákaznický portál a zákaznická samoobsluha

Specifikace rozsahu zákaznických služeb, které jsou poskytovány prostřednictvím zákaznického portálu a zákaznické samoobsluhy.

Zákaznický portál poskytuje Provozovatelům vozidel a Řidičům:

 • všeobecné informace o Systému elektronického mýtného, včetně mýtného kalkulátoru pro orientační výpočet Mýtného,
 • přístup do Zákaznické samoobsluhy,
 • ke stažení informační materiály v těchto jazycích: čeština, angličtina, němčina, slovenština, polština, rumunština, maďarština, ruština, bulharština, litevština, srbština, turečtina.

Zákaznická samoobsluha poskytuje Provozovatelům vozidel a Řidičům tyto zákaznické služby:

 • umožňuje Zaevidování Vozidla do Systému elektronického mýtného v Režimu placení předem,
 • umožňuje uzavření a změny Dohody o podmínkách následného placení s odloženou splatností (s Bankovní zárukou) včetně přijímání Bankovních záruk,
 • umožňuje obnovení hesla pro přístup do Zákaznické samoobsluhy,
 • umožňuje dodatečnou úplnou Registraci uživatele v Režimu placení předem,
 • umožňuje po Registraci uživatele provést změnu kontaktních údajů Provozovatele vozidla či změnu způsobu doručování faktur,
 • umožňuje úhradu Kauce,
 • umožňuje úhradu Předplaceného mýtného v Režimu placení předem,
 • umožňuje dodatečnou úhradu dlužného Mýtného za jízdu Vozidla po Zpoplatněných pozemních komunikacích bez Elektronického zařízení (palubní jednotky) nebo s nefunkčním Elektronickým zařízením po zadání potřebných informací Uživatelem (rekonstrukce trasy dle data, místa a času vjezdu na zpoplatněnou komunikaci a výjezdu z ní),
 • umožňuje podání žádosti o doplacení Mýtného z jiného titulu, než neexistujícího či nefunkčního Elektronického zařízení,
 • umožňuje získat elektronické výpisy Mýtných transakcí za období nejvýše posledních tří (3) let a nejvýše za 45 souvislých dní,
 • umožňuje vystavení duplikátů daňových dokladů,
 • umožňuje příjem žádostí o poskytnutí slevy z Mýtného,
 • umožňuje příjem reklamací, stížností a podnětů,
 • umožňuje příjem hlášení o technických problémech,

Podmínkou zpřístupnění zákaznické samoobsluhy je přihlášení uživatele prostřednictvím přihlašovacího jména a přístupového hesla nebo prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci, čímž jsou informace chráněny před jejich zneužitím neoprávněnou osobou.

Vstup do zákaznické samoobsluhy