Funkcia a popis

Základné princípy fungovania Elektronického zariadenia (palubnej jednotky)

Elektronické zariadenie umožňuje jednoznačnú identifikáciu a polohu vozidla systémom elektronického mýta. Elektronické zariadenie je neprenosné a od 1.12.2019 je prevádzkovateľ vozidla povinný používať ho pri jazde po spoplatnených pozemných komunikáciách na území Českej republiky vo vozidle, ktoré podlieha povinnosti platiť mýto.

V rámci prevádzky systému elektronického mýta využíva prevádzkovateľ elektronické zariadenia, ktoré v sebe integruje tri kľúčové technológie:

  • satelitnú GPS technológiu na určovanie polohy (zaisťuje zber dát o využívaní spoplatnených pozemných komunikácií),
  • GSM/GPRS technológiu pre komunikáciu v rámci mobilných sietí (slúži na prenos dát medzi Elektronickým zariadením a ďalšími informačnými systémami v rámci Systému elektronického mýta),
  • mikrovlnnú DSRC technológiu pre komunikáciu na krátke vzdialenosti (slúži na kontrolu platcov mýta v rámci procesu kontroly výberu mýta).

Elektronické zariadenie Billien OBU 5051 má rozmery 145 x 92 x 40 mm (bez držiaka) a hmotnosť približne 290 g. Na čelnej strane elektronického zariadenia sa nachádzajú indikačné prvky, štyri ovládacie tlačidlá a svetelné a zvukové signalizačné prvky, ktoré vodičovi umožňujú správne nastaviť a používať elektronické zariadenie. Neoddeliteľnou súčasťou tohto elektronického zariadenia je aj jeho základné príslušenstvo určené pre inštaláciu do vozidla prostredníctvom cigaretového zapaľovača.

V stredovej oblasti elektronického zariadenia sa nachádza skupina farebne podsvietených symbolov, ktoré majú za úlohu indikovať vodičovi:

  • stav zostatku mýta (prvok 6),
  • stav batérie a externého napájania (prvok 7),
  • aktuálne nastavený počet náprav (prvky 8, 9, 10).

Na elektronickom zariadení sú štyri tlačidlá. Horné tlačidlá (prvky 2 a 4) sú použité na prepínanie (posúvanie hore/dole) medzi povolenými počtami náprav pre registrovanú kategóriu vozidla. Ľavé dolné tlačidlo (prvok 3) zapína/vypína zvukovú signalizáciu (pozn.: niektoré zvuky sú nakonfigurované ako nevypínatelné, vzhľadom na ich dôležitosť). Pravé dolné tlačidlo (prvok 5) slúži na manuálne vyvolanie komunikácie.

Zvukovo sú signalizované nasledujúce stavy:

  • elektronické zariadenie odpojené od externého napájania,
  • nízky stav batérie,
  • uzamknutie elektronického zariadenia,
  • prechody medzi stavmi (napr. prechod do spánku, aktivácia, alebo deaktivácia elektronického zariadenia, atď.).

 

OBU 5051
OBU 5051