Returnarea Echipamentului electronic

Echipamentul electronic (unitatea de bord) poate fi returnată personal în Punctul de distribuție sau de contact, respectiv poate fi trimis la adresa specificată pe Portalul clienților împreună cu un formular completat în mod corespunzător care poate fi descărcat de pe Portalul clienților.

Operatorul vehiculului este obligat să returneze Echipamentul electronic fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de 21 de zile de la primirea solicitării Operatorului de sistem, în special, din următoarele motive tehnice sau operaționale:

  • sfârșitul ciclului de viață al tehnologiei sau al echipamentului necesar pentru buna funcționare a Echipamentului electronic,
  • defecțiune tehnică și de producție care împiedică funcționalitatea și fiabilitatea Echipamentului electronic, respectiv pune în pericol Operatorul vehiculului sau Conducătorul auto.  

În cazul în care valoarea Taxei rutiere preplătite este mai mică decât 0,- CZK, Operatorul vehiculului și/sau Conducătorul auto este obligat să achite datoria aferentă taxei rutiere la returnarea Echipamentului electronic. La returnarea Echipamentului electronic prin poștă Operatorul vehiculului va emite factura electronică aferentă taxei rutiere datorate pe care Operatorul vehiculului trebuie să o achite la data scadentă specificată pe factură. Operatorul vehiculului poate accesa factura electronică aferentă taxei rutiere datorate în Zona clienților. Operatorul de sistem va transmite Operatorului vehiculului o notificare prin e-mail cu privire la accesarea facturii electronice aferente taxei rutiere datorate, pe adresa de e-mail specificată de Operatorul vehiculului.   

Utilizatorul este obligat să compenseze integral pagubele cauzate de pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea Echipamentului electronic. În cazul returnării Echipamentului electronic deteriorat Utilizatorul nu va primi Garanția. Pentru a evita orice dubiu, se stabilește că Echipamentul electronic deteriorat va fi eliminat din Sistemul de taxare electronică și va rămâne în proprietatea Operatorului de sistem. Dacă Echipamentul electronic este deținut de Utilizator, acesta trebuie returnat Operatorului de sistem.

În cazul în care Operatorul de sistem va găsi un Echipament electronic emis Utilizatorului fără implicarea acestuia sau dacă Echipamentul va ajunge în vreun alt fel la Operatorul de sistem, Echipamentul electronic va fi scos din evidența vehiculelor din Sistemul de taxare electronică. Acest lucru nu aduce atingere dreptului Utilizatorului, căruia i-a fost emis inițial acest Echipament electronic, la rambursarea Garanției, în cazul în care Echipamentul electronic nu este deteriorat, fiind pe deplin funcțional.  

În cazul schimbării Operatorului vehiculului căruia i-a fost emis Echipamentul electronic, Operatorul inițial al vehiculului este obligat să returneze Echipamentul electronic în termen de 5 zile de la data schimbării.

Operatorul de sistem va scoate Echipamentul electronic și Vehiculul din evidența Sistemului de taxare electronică, în cazul în care Utilizatorul nu va returna Echipamentul electronic într-o perioadă mai lungă decât un an de la data ultimei Tranzacții aferente taxei rutiere. Se va păstra istoricul datelor privind Echipamentul electronic și Vehiculul din Sistemul de taxare electronică.