Elektronik cihazın iade edilmesi

Elektronik cihaz (on board ünite) dağıtım veya irtibat noktasında şahsen iade edilebilir veya müşteri portalından indirilebilen, usulüne uygun olarak doldurulmuş bir formla birlikte müşteri portalında belirtilen adrese posta yoluyla gönderilebilir.

Araç işletmecisi elektronik cihazı zaman geçirmeden iade etmelidir. Araç işletmecisi sistem işletmecisi tarafından aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı ve özellikle teknik veya kullanım amaçları nedeni ile elektronik cihazın iade edilmesini isteyebilir:

  • Elektronik cihazın düzgün çalışması için gerekli olan teknoloji veya cihaz yaşam ömrünün sona ermesi
  • elektronik cihazın işlevselliğini ve güvenilirliğini önleyen teknik üretim hatası- Araç işletmecisini veya araç sürücüsünü tehlikeye sokar.

Ön Ödemeli ücretli geçiş miktarı 0 Çek Kron’unundan az ise, araç işletmecisi ve / veya sürücüsü elektronik cihaz iadesi sırasında geçiş borcunu ödemekle yükümlüdür. Elektronik Cihazın posta yoluyla iade edilmesi durumunda sistem işletmecisi, araç işletmecisine, ödemek zorunda olduğu bedeli belirten elektronik fatura düzenler. Borçlu olduğu miktarı faturada belirtilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Araç işletmecisinin borçlu olduğu ücretli geçiş bedeli, elektronik fatura müşteri self servisinde de bulunur. Sistem İşletmecisi, araç İşletmecisinin daha önce verdiği e-mail adresine borçlu olduğu bel hakkında bilgi veren elektronik faturaya müşteri self servisinden erişebilmesi için bilgi gönderir.

Kullanıcı, elektronik cihazın kaybolmasından, çalınmasından, imha edilmesinden veya zarar görmesinden kaynaklanan zararları tamamen telafi etmek zorundadır. Hasarlı elektronik cihazın iadesi durumunda, kullanıcıya geri ödeme yapılmayacaktır.

Şüphe duyulmaması için, hasarlı elektronik cihazın her zaman elektronik ücret sisteminden çıkarıldığı ve sistem işletmecisinin mülkiyetinde kaldığı belirtilir. Kullanıcıda ise sistem işletmecisine iade edilmelidir.

Araç işletmecisinin değişmesi durumunda, aracın ilk işletmecisi, araç işletmecisinin değinmesinden sonraki 5 gün içinde elektronik cihazı iade etmelidir.

Elektronik cihaza bağlı olduğu son geçiş ücreti işlemi yapıldıktan sonra 1 yıldan fazla bir süre için araç işletmecisi iade etmezse, sistem işletmecisi elektronik cihazı ve aracı elektronik geçiş ücreti kayıt sisteminden kaldırır. Elektronik ücret sistemindeki elektronik cihaz ve araç verilerinin geçmişi korunur.