Dokumenti za preuzimanje

Skup dokumenta, povezanih sa Sistemom elektronske putarine

U ovom delu se nalaze svi zakonski, trgovački i radni dokumenti ili korisnički formulari, povezani s elektronskom naplatom putarine u Češkoj Republici. Zbog boljeg pregleda su podeljeni u nekoliko kategorija.

Dokumenti
Billien OBU 5051 Osnovni priručnik za korisnike Download
KONTAKTNE TAČKE I TAČKE ZA DISTRIBUCIJU U ČR (uključujući isključenja) Download
Mapa puta sa naplatnim putevima važi od 1.1.2020 Download
Opšti uslovi Download
Tabela kategorija emisija Download
Prijave i obrasci
Obrazac za bankarsku garanciju Download
Obrazac zahteva (žalba, predlog, zahtev) Download
Opoziv punomoći (obrazac) Download
Pružanje podataka za popust Download
Punomoć (obrazac) Download
EETS
Context data - rates Download
Context data - sections Download
Lista segmenata putarine Download
Arhiva
Mapa puta sa naplatnim putevima (važi do 31.12.2019) Download