Elektroninės įrangos grąžinimas

Elektroninę įrangą (borto įrangą) galima asmeniškai grąžinti platinimo ar kontaktiniame centre arba išsiųsti paštu su tinkamai užpildyta skundo forma, kurią galima parsisiųsti iš klientų portalo.

Transporto priemonės operatorius privalo grąžinti elektroninę įrangą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 21 dieną nuo sistemos operatoriaus reikalavimo, visų pirma dėl šių techninių ar eksploatacinių priežasčių:

  • technologijos ar prietaiso, kuris reikalingas tinkamai valdyti elektroninę įrangą, gyvavimo ciklo pabaigos,
  • techninio - gamybos gedimo, dėl kurio elektroninė įranga praranda funcionalumą ir patikimumą, ir sukelia pavojų transporto priemonės operatoriui arba vairuotojui.

Jei iš anksto apmokėtos rinkliavos suma yra mažesnė nei 0 CZK, transporto priemonės operatorius ir (arba) vairuotojas privalo grąžinti šią rinkliavos skolą grąžindami elektroninę įrangą. Grąžinant elektroninę įrengą paštu, sistemos operatorius išrašo elektroninę sąskaitą už mokėtiną rinkliavą, kurią transporto priemonės operatorius privalo sumokėti per sąskaitoje faktūroje nurodytą terminą. Elektroninė rinkliavos sąskaita transporto priemonės operatoriui yra prieinama per klientų savitarną. Sistemos operatorius transporto priemonės operatoriui elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą apie sąskaitą už mokėtinus mokesčius kliento savitarnos tarnyboje transporto priemonės operatoriaus nurodytu elektroninio pašto adresu.

Vartotojas privalo pilnai atlyginti bet kokius nuostolius, atsiradusius dėl elektroninės įrangos praradimo, vagystės, sunaikinimo ar sugadinimo. Užstatas vartotojui negrąžinamas, jei jis grąžina sugadintą įrangą. Siekiant išvengti abejonių nustatoma, kad pažeista įranga buvo visam laikui pašalinta iš elektroninių rinkliavų sistemos ir liko sistemos operatoriaus nuosavybe. Jei prietaisas laikomas pas vartotoją, jis privalo būti grąžintas sistemos operatoriui.

Jei sistemos operatorius nustato arba kitaip gauna išduotą elektroninę įrangą ne dėl vairuotojo kaltės, ji pašalinama iš transporto priemonių registro elektroninėje rinkliavų sistemoje. Tai nepažeidžia vartotojo, kuriam buvo iš pradžių išduota elektroninė įranga, teisę grąžinti užstatą, jei elektroninė įranga yra nepažeista ir pilnai veikianti.

Jei pasikeičia transporto priemonės operatorius, kuriam buvo išduota elektroninė įranga, pirminis operatorius elektroninę įrangą grąžina per 5 dienas nuo pakeitimo įvykdymo dienos.

Sistemos operatorius pašalina elektroninę įrangą ir transporto priemonę iš elektroninės rinkliavų sistemos, jei vartotojas negrąžina įrangos per vienerius metus nuo paskutinės rinkliavos sandorio dienos. Elektroninės įrangos duomenų ir transporto priemonės istorija išlaikoma elektroninėje rinkliavų sistemoje.