Az Elektronikus berendezés visszaszolgáltatása

Az Elektronikus berendezés (fedélzeti egység) leadható személyesen az Értékesítési vagy a Kapcsolattartó ponton, vagy az Ügyfélszolgálati portálon feltüntetett címre postai úton visszaküldhető; a berendezéssel együtt le kell adni vagy el kell küldeni az Ügyfélszolgálati portálról letölthető, szabályszerűen kitöltött reklamációs űrlapot.

A Jármű üzembentartója az Elektronikus berendezést köteles haladéktalanul, legkésőbb azonban a Rendszerüzemeltetőtől kapott felszólítást követő 21 napon belül visszaszolgáltatni; erre leginkább az alábbi műszaki vagy üzemeltetési okokból kerül sor:

  • az Elektronikus berendezés rendeltetésszerű működéséhez szükséges technológia vagy berendezés életciklusa lejárt,
  • olyan műszaki-gyári hiba jelentkezik, amely lehetetlenné teszi az Elektronikus berendezés rendeltetésszerű és hibátlan működését, illetve amely veszélyezteti a Jármű üzembentartóját vagy a Járművezetőt.

Ha az Előzetesen fizetett útdíj összege kevesebb, mint 0,- Kč, a Jármű üzembentartója és/vagy a Járművezető az Elektronikus berendezés leadásakor köteles a különbözetet kiegyenlíteni. Az Elektronikus berendezés postai úton történő visszaküldésekor a Rendszerüzemeltető az útdíjhátralékról számlát állít ki, a hátralékot a Jármű üzembentartója a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni. Az útdíjhátralékról kiállított elektronikus számlához a Jármű üzembentartója az Önkiszolgáló ügyfélzónán keresztül is hozzáférhet. Ha a Rendszerüzemeltető a hátralékos elektronikus számlát az Ügyfélzónán keresztül hozzáférhetővé tette, erről a Jármű üzembentartója által megadott e-mail címre e-mail üzenetet küld.

A Használó teljes összegben köteles megtéríteni az Elektronikus berendezés elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése vagy megsérülése miatt keletkezett esetleges kárt. Sérült Elektronikus berendezés visszaszolgáltatásakor a használó nem kapja vissza a Pénzbiztosítékot. A kétségek elkerülése érdekében az érintettek rögzítik, hogy a sérült Elektronikus berendezést törlik az Elektronikus útdíjrendszerből, s berendezés a Rendszerüzemeltető tulajdonában marad. A Használó birtokában levő berendezést vissza kell a Rendszerüzemeltetőnek szolgáltatni.

Ha a Rendszerüzemeltető adott Üzembentartónak kiadott Elektronikus berendezést talál, vagy az Üzembentartó közreműködése nélkül kerül a berendezés a Rendszerüzemeltetőhöz, a berendezést törlik az Elektronikus útdíjrendszerbeli járműnyilvántartásból. Ha az adott Elektronikus berendezés sértetlen és teljes mértékben működőképes, a Jármű üzembentartója, akinek az adott Elektronikus berendezést eredetileg kiadták, nem veszti el a befizetett Pénzbiztosíték visszatérítésére való jogát.

Ha az Üzembentartó személyében változás áll be, az eredeti Üzembentartó a neki kiadott Elektronikus berendezést a változástól számított 5 napon belül köteles visszaszolgáltatni.

A Rendszerüzemeltető törli az Elektronikus útdíjrendszer nyilvántartásából az Elektronikus berendezést és a Járművet, ha az utolsó Útdíjas esemény napját követő 1 év elteltével a Használó nem szolgáltatja vissza az Elektronikus berendezést. Az Elektronikus útdíjrendszerben az Elektronikus berendezésről és a Járműről tárolt adattörténet megmarad.