Najczęściej zadawane pytania

Przegląd najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi związanych z kompleksową usługą elektronicznego poboru opłat drogowych

W przypadku, gdy nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, możesz je przesłać do nas za pośrednictwem zgłoszenia od klienta lub zwrócić się do operatorów Infolinii.

Tak, nowa rejestracja jest niezbędna. Od 01.12.2019 roku administrację Elektronicznego Systemu Poboru Opłat Drogowych przejmują spółki CzechToll i SkyToll. System będzie mieć nową infrastrukturę, która spełnia aktualne wymogi technologiczne i legislacyjne. W celu niezbędnej rejestracji konieczna jest ponowna rejestracja w nowym systemie. Należy również wyposażyć pojazd w nowe urządzenie elektroniczne (jednostkę pokładową).

Tak elektroniczne urządzenie pierwotnego administratora nie jest kompatybilne z nowym „satelitarnym” Elektronicznym Systemem Poboru Opłat Drogowych. Dlatego należy wymienić je na nowe, które zawiera aktualne informacje geograficzne dotyczące odcinków dróg podlegających opłacie. Nowe urządzenie elektroniczne podczas jazdy monitoruje informacje o położeniu pojazdu za pomocą globalnego systemu nawigacyjnego i porównuje je z danymi, które są zapisane w modelu GEO. 

 W celu rejestracji pojazdu w Elektronicznym Systemie Poboru Opłat Drogowych Użytkownik Pojazdu jest zobowiązany – zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem – udostępnić Administratorowi Systemu dane potrzebne do rejestracji pojazdu oraz przedłożyć Kartę pojazdu pojazdu lub Dowód rejestracyjny pojazdu. 

Opłacie drogowej za korzystanie z płatnych dróg podlega drogowy pojazd silnikowy o co najmniej czterech kołach, którego największa dopuszczalna masa wynosi powyżej 3,5 tony

Sposób postępowania przy instalacji urządzenia elektronicznego jest dostępny tutaj.

Instrukcja, w jaki sposób postępować przy zwrocie starego urządzenia elektronicznego jest dostępna tutaj: www.mytocz.com

Stawki opłaty drogowej ani podstawowe zasady nakładania opłat (możliwości płatności, procesy kontroli płatności itp.) nie ulegają zmianie. Parametry te definiuje ważne ustawodawstwo.
Drogi, korzystanie z których podlega elektronicznej opłacie drogowej (tj. droga podlegająca opłacie), są ustanowione za pośrednictwem rozporządzenia nr 470/2012 Dz. U. w sprawie korzystania z dróg podlegających opłacie drogowej wraz z późniejszymi zmianami. Drogi podlegające opłacie, za korzystanie z których pobiera się opłatę drogową, są podane w następujących tabelach.

Dzięki wczesnej rejestracji unikną Państwo czekania w punktach obsługi klienta i zapewnią bezproblemowe przejście na nowy system. Urządzenia Elektroniczne zamówione w okresie od 22.9. do 31.10.2019 przy rejestracji przez samoobsługę zostaną bezpłatnie doręczone przewoźnikom do domu.* 
(*obowiązuje dla Republiki Czeskiej i sąsiadujących państw)

Użytkownicy pojazdów mają możliwość zarejestrowania się w nowym Elektronicznym Systemie Poboru Opłat Drogowych już 2 miesiące przed uruchomieniem systemu, od 22.9.2019 roku. Po pomyślnej rejestracji Użytkownik pojazdu otrzyma urządzenie elektroniczne (jednostkę pokładową), które należy zainstalować w pojeździe w taki sposób, aby działało najpóźniej 01. 12.2019 roku. Rejestracja jest możliwa w punktach obsługi klienta lub za pomocą samoobsługi. Uwaga: Do czasu uruchomienia nowego systemu poboru opłat drogowych (01.12. 2019) użytkownicy pojazdów mają obowiązek stosowania elektronicznej jednostki pokładowej pierwotnego systemu administratora. 

Urządzenie elektroniczne, które stanowi majątek państwa, zostanie wypożyczone przewoźnikom podobnie jak dotychczas po uiszczeniu ustalonej kaucji. W nowe urządzenie elektroniczne przewoźnicy mogą zaopatrzyć się w punktach obsługi klienta, za pośrednictwem wydawców swoich kart paliwowych lub przez samoobsługę. Urządzenia elektroniczne zamówione w okresie od 22.9. do 30.11.2019 roku będą przewoźnikom bezpłatnie doręczone do domu.* 
(*obowiązuje dla Republiki Czeskiej i sąsiednich krajów