Dažniausiai užduodami klausimai

Dažniausiai užduodami klausimai susiję su elektronine rinkliavų sistema

Taip, nauja registracija yra būtina. Nuo 2019-12-01 elektroninės rinkliavų sistemos veikimą perima bendrovės CzechToll ir SkyToll. Sistema turės naują infrastruktūrą, atitinkančią naujus technologinius ir teisinius reikalavimus. Būtina atnaujinti duomenis iš naujo užsiregistruojant į sistemą. Transporto priemonėje taip pat yra būtina instaliuoti naują įrangą (borto įrangą).

Taip, pirminio paslaugų tiekėjo įranga nesuderinta su elektroninių rinkliavų sistema. Todėl yra būtina ją pakeisti nauja, kurioje yra esamų mokamų kelių atkarpų geografinė informacija. Naujoji elektroninė įranga stebi važiuojančios transporto priemonės padėties informaciją per globalinę navigacijos sistemą ir palygina ją su GEO modelio duomenimis.

Siekiant užregistruoti transporto priemonę elektroninėje rinkliavų sitemoje, transporto priemonės operatorius privalo pagal įstatymą ir reglamentą pateikti sistemos operatoriui duomenis, būtinus transporto priemonės registracijai, bei techninį transporto priemonės pažymėjimą arba transporto priemonės registracijos liudijimą.

Rinkliavos už naudojimąsi mokamais keliais taikomos variklinėms transporto priemonėms su mažiausiai keturiais ratais, kurių leistinas techninis svoris yra didesnis kaip 3, 5 tonos.

Naujos elektroninės įrangos montavimo procedūrą rasite: išorinė nuoroda

Rinkliavų tarifai ir pagrindiniai kelių apmokestinimo principai nesikeičia. Šiuos parametrus nustato galiojantys teisės aktai. Keliai, už kurių naudojimą taikomos rinkliavos ( t.y. mokami keliai), yra nurodyti dekrete Nr. 470/2012, Dėl apmokestinamų kelių naudojimo, su pakeitimais. Mokami keliai, už kurių naudojimą taikomos rinkliavos, yra nurodyti pateiktose lentelėse.

 Laiku užsiregistravę, išvengsite laukimo prekybos centruose ir užtikrinsite sklandų perėjimą į naują sistemą. Elektroninė įranga, kurią užsisakysite laikotarpiu nuo 2019-9-22 iki 2019-10-30  klientų savitarnoje bus vežėjams nemokamai pristatoma į namus.*(* Galioja Čekijos Respublikoje ir kaimyninėse šalyse)

Transporto priemonės operatorius turi galimybę užsiregistruoti naujoje sistemoje jau prieš du mėnesius iki sistemos paleidimo, nuo 2019-12-01. Po sėkmingos registracijos jis gaus elektroninę įrangą (borto įrangą), kurią reikalinga sumontuoti transporto priemonėje, kad ji būtų funkcionali iki 2019-12-01. Registravimą galima atlikti prekybos centruose arba klientų savitarnos tarnyboje. Pastaba: iki tinkamo sitemos paleidimo termino ( 2019-12-01) transporto priemonių operatoriai privalo naudoti pirminio operatoriaus borto įrangą.

Elektroninė įranga, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei, bus vežėjams skolinama kaip iki šiol už nustatytą užstatą. Naują elektroninę įrangą vežėjai gali gauti prekybos centruose, pas kuro kortelių išdavėjus arba klientų savitarnoje. Elektroninė įranga, kurią užsisakysite laikotarpiu nuo 2019-09-22 iki 2019-10-30  klientų savitarnoje bus vežėjams nemokamai pristatoma į namus.*(* Galioja Čekijos Respublikoje ir kaimyninėse šalyse)

Rekomenduojame naudoti pvz. Adobe Acrobat Reader.

Prisijungimo prie Acrobat procedūra yra tokia:

 1. Atidaroma PDF formato forma, kurią norite pasirašyti.
 2. Viršutiniajame kairiame kampe spustelkėte skirtuką "Priemonės".
 3. Spustelkėte "Sertifikatai".
 4. Acrobat grįžta, kad atidarytų PDF, ir viršuje "Sertifikatus".
 5. Spustelkėte "Pasirašyti skaitmeniniu būdu"
 6. Parašo laukas sudaromas rankiniu būdu, kad būtų parodyta matoma parašo dalis.
 7. Atidaromas dialogo langas, kuriame norint sukurti parašą, reikia pasirinkti sertifikatą.
 8. Spustelkėte mygtuką "Pasirašyti".
 9. Atidaromas dialogo langas, kuriame išsaugomas gautas dokumentas su parašu.
 10. Acrobat sukuria parašą ir išsaugo dokumentą. Arba galite pamatyti dialogo langą, kuriame įvedate parašo rakto PIN kodą/slaptažodį, priklausomai nuo priemonės kuria pasirašote.

 

 • Jeigu pateikimo iniciatorius yra įmonė, verslininkas ar pilietis, įsikūręs Čekijoje, jis gali naudoti kvalifikuotą parašą arba pripažintą sąrašą (ty. parašą pagrįstą kvalifikuotu sertifikatu, kuris nebūtinai laikomas kvalifikuotoje priemonėje)
 • Jeigu pateikimo iniciatorius yra valstybinė institucija (viešoji įstaiga) Čekijoje, ji privalo naudoti kvalifikuotą parašą su kvalifikuotu laiko antspaudu
 • Jeigu pareiškimą pateikia ES įsikūrusi įmonė, verslininkas ar pilietis, jis privalo naudoti kvalifikuotą sąrašą
 • Jeigu pareiškimą pateikia ne ES įsikūrusi įmonė, verslininkas ar pilietis, jis gali naudoti bet kurį patikimos sertifikavimo institucijos išduotą parašą

The system of toll discounts continues to work; the rules for their provision are determined by Government Regulation No. 240/2014 Coll. and specified in the General Terms and Conditions.
The carrier has to register the vehicle to the toll discount system in the Customer Zone using an electronic signature (accesses were generated by the carrier when registering the vehicle) and complete the Discount information provision form, which can be downloaded from the Documents for download section. The carrier can also register the vehicle to the toll discount system without an electronic signature at the contact point where the authorized person will bring the completed Discount information provision form and a copy of the vehicle registration certificate. The discount system can be used by all operators with their vehicles operating both in postpay and prepay mode.