Dažniausiai užduodami klausimai

Dažniausiai užduodami klausimai susiję su elektronine rinkliavų sistema

Taip, nauja registracija yra būtina. Nuo 2019-12-01 elektroninės rinkliavų sistemos veikimą perima bendrovės CzechToll ir SkyToll. Sistema turės naują infrastruktūrą, atitinkančią naujus technologinius ir teisinius reikalavimus. Būtina atnaujinti duomenis iš naujo užsiregistruojant į sistemą. Transporto priemonėje taip pat yra būtina instaliuoti naują įrangą (borto įrangą).

Borto įrangą pasiųskite adresu (no Premid OBU!) Annex NET s.r.o., České družiny 5, 160 00 Praha 6, Czech Republic kartu su tinkamai užpildyta ieškinio forma, įskaitant visą banko informaciją. Įranga turėtų būti išsiųsti gerokai anksčiau nei pasibaigęs jos galiojimo laikas. Nerekomenduojame siųsti įrangą iš šalių, esančių už Europos Sąjungos ribų, dėl muitų. Išankstinio mokėjimo įrangą, už kurią buvo sumokėta grynaisiais, rekomenduojama grąžinti asmeniškai aptarnavimo vietose.

Taip, pirminio paslaugų tiekėjo įranga nesuderinta su elektroninių rinkliavų sistema. Todėl yra būtina ją pakeisti nauja, kurioje yra esamų mokamų kelių atkarpų geografinė informacija. Naujoji elektroninė įranga stebi važiuojančios transporto priemonės padėties informaciją per globalinę navigacijos sistemą ir palygina ją su GEO modelio duomenimis.

Vėlesnio apmokėjimo režime įmontuoto borto įrenginio grąžinimas savaime nereiškia transporto priemonės registracijos nutraukimo. Transporto priemonės registracija lieka atvira tuo atveju, jei transporto priemonės operatorius nori pasiimti transporto priemonės borto įrenginį vėliau. Jei transporto priemonės operatoriui ateityje nebereikia tos transporto priemonės borto įrenginio (pavyzdžiui, jis pardavė transporto priemonę), būtina nutraukti transporto priemonės registraciją vienu iš šių būdų:

 • Vartotojas atidėto mokėjimo režime su atidėtu mokėjimo terminu nutraukia transporto priemonės registraciją Klientų savitarnoje. 
 • Vartotojas atidėto mokėjimo režime su degalų papildymo kortele susisiekia su savo degalų papildymo kortelės išdavėju, kad nutrauktų transporto priemonės registraciją.
 • Abiem atvejais transporto priemonės registraciją taip pat galima nutraukti kontaktiniame punkte, kur atvyks įgaliotas asmuo (bendrovės įstatinis atstovas arba įgaliotas asmuo).

Išankstinio apmokėjimo režimu įmontuoto borto įrenginio grąžinimas taip pat nutraukia transporto priemonės registraciją.

Pagal Čekijos įstatymus šios rūšies transporto priemonės turi būti registruojamos kaip sunkvežimiai. Tai nėra autobusas.

Siekiant užregistruoti transporto priemonę elektroninėje rinkliavų sitemoje, transporto priemonės operatorius privalo pagal įstatymą ir reglamentą pateikti sistemos operatoriui duomenis, būtinus transporto priemonės registracijai, bei techninį transporto priemonės pažymėjimą arba transporto priemonės registracijos liudijimą.

Rinkliavos už naudojimąsi mokamais keliais taikomos variklinėms transporto priemonėms su mažiausiai keturiais ratais, kurių leistinas techninis svoris yra didesnis kaip 3, 5 tonos.

Naujos elektroninės įrangos montavimo procedūrą rasite: išorinė nuoroda

 Laiku užsiregistravę, išvengsite laukimo prekybos centruose ir užtikrinsite sklandų perėjimą į naują sistemą. Elektroninė įranga, kurią užsisakysite laikotarpiu nuo 2019-9-22 iki 2019-10-30  klientų savitarnoje bus vežėjams nemokamai pristatoma į namus.*(* Galioja Čekijos Respublikoje ir kaimyninėse šalyse)

Transporto priemonės operatorius turi galimybę užsiregistruoti naujoje sistemoje jau prieš du mėnesius iki sistemos paleidimo, nuo 2019-12-01. Po sėkmingos registracijos jis gaus elektroninę įrangą (borto įrangą), kurią reikalinga sumontuoti transporto priemonėje, kad ji būtų funkcionali iki 2019-12-01. Registravimą galima atlikti prekybos centruose arba klientų savitarnos tarnyboje. Pastaba: iki tinkamo sitemos paleidimo termino ( 2019-12-01) transporto priemonių operatoriai privalo naudoti pirminio operatoriaus borto įrangą.

Elektroninė įranga, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei, bus vežėjams skolinama kaip iki šiol už nustatytą užstatą. Naują elektroninę įrangą vežėjai gali gauti prekybos centruose, pas kuro kortelių išdavėjus arba klientų savitarnoje. Elektroninė įranga, kurią užsisakysite laikotarpiu nuo 2019-09-22 iki 2019-10-30  klientų savitarnoje bus vežėjams nemokamai pristatoma į namus.*(* Galioja Čekijos Respublikoje ir kaimyninėse šalyse)

Taip, remiantis įstatymo Nr. 13/1997 Rink. pakeitimu įsigaliojusiu nuo 2020 m. sausio 1 d.  rinkliava netaikoma a) transporto priemonėms, naudojančioms kurą tik elektra arba vandeniliu, ir b) transporto priemonėms, naudojančioms elektrą ar vandenilį kartu su kitais degalais, jei bendra išmetamo CO2 vertė yra ne didesnė kaip 50 g / km.

Transporto priemonės, kurios jau užregistruotos kaip atleistos nuo rinkliavos mokėjimo remiantis įstatymo Nr. 13/1997 Rink., Keliai, 20a skirsnio 1 dalies pakeitimu, o) turi teisę į rinkliavų, sumokėtų nuo 2020 m. sausio 1 d., grąžinimą. Teisė į grąžinamąją išmoką atsiranda pateikus prašymą, t.y. užpildžius elektroniniu paštu info@mytocz.eu atsiųstą prašymo formą, nustatant pareiškimą savitarnos zonoje arba pateikiant prašymą per kontaktinį centrą. Paraiškoje nurodoma:

 • Atitinkamos transporto priemonės registracijos numeris
 • Sąskaitos numeris, į kurį bus pervestos lėšos (lėšos gali būti grąžintos tik banko pavedimu)
 • Įrodymas, kad pareiškėjas yra transporto priemonės savininkas arba operatorius (didelis techninis ludijimas, lizingo sutartis) 
   

The system of toll discounts continues to work; the rules for their provision are determined by Government Regulation No. 240/2014 Coll. and specified in the General Terms and Conditions.
The carrier has to register the vehicle to the toll discount system in the Customer Zone using an electronic signature (accesses were generated by the carrier when registering the vehicle) and complete the Discount information provision form, which can be downloaded from the Documents for download section. The carrier can also register the vehicle to the toll discount system without an electronic signature at the contact point where the authorized person will bring the completed Discount information provision form and a copy of the vehicle registration certificate. The discount system can be used by all operators with their vehicles operating both in postpay and prepay mode.

In order to approve the registration for discounts, it is necessary that the applicant for the discount is stated in the vehicle registration certificate as the owner or operator of the vehicle. Otherwise, it is necessary to submit a lease agreement or a leasing contract. 

Rekomenduojame naudoti pvz. Adobe Acrobat Reader.

Prisijungimo prie Acrobat procedūra yra tokia:

 1. Atidaroma PDF formato forma, kurią norite pasirašyti.
 2. Viršutiniajame kairiame kampe spustelkėte skirtuką "Priemonės".
 3. Spustelkėte "Sertifikatai".
 4. Acrobat grįžta, kad atidarytų PDF, ir viršuje "Sertifikatus".
 5. Spustelkėte "Pasirašyti skaitmeniniu būdu"
 6. Parašo laukas sudaromas rankiniu būdu, kad būtų parodyta matoma parašo dalis.
 7. Atidaromas dialogo langas, kuriame norint sukurti parašą, reikia pasirinkti sertifikatą.
 8. Spustelkėte mygtuką "Pasirašyti".
 9. Atidaromas dialogo langas, kuriame išsaugomas gautas dokumentas su parašu.
 10. Acrobat sukuria parašą ir išsaugo dokumentą. Arba galite pamatyti dialogo langą, kuriame įvedate parašo rakto PIN kodą/slaptažodį, priklausomai nuo priemonės kuria pasirašote.

 

 • Jeigu pateikimo iniciatorius yra įmonė, verslininkas ar pilietis, įsikūręs Čekijoje, jis gali naudoti kvalifikuotą parašą arba pripažintą sąrašą (ty. parašą pagrįstą kvalifikuotu sertifikatu, kuris nebūtinai laikomas kvalifikuotoje priemonėje)
 • Jeigu pateikimo iniciatorius yra valstybinė institucija (viešoji įstaiga) Čekijoje, ji privalo naudoti kvalifikuotą parašą su kvalifikuotu laiko antspaudu
 • Jeigu pareiškimą pateikia ES įsikūrusi įmonė, verslininkas ar pilietis, jis privalo naudoti kvalifikuotą sąrašą
 • Jeigu pareiškimą pateikia ne ES įsikūrusi įmonė, verslininkas ar pilietis, jis gali naudoti bet kurį patikimos sertifikavimo institucijos išduotą parašą

“Damaged electronic device” means an Electronic device that is mechanically damaged (eg broken, scratched device or missing power cord or degraded or otherwise damaged bar / numeric code) or has visually visible signs of damage (eg labelled, dirty, burnt, leaked / appearing signs of liquid penetration into the device or contaminated with glue or equiped with a cable other than that specified by the manufacturer or received at the Distribution or Contact Point or by post). A damaged electronic device is assessed regardless of the functionality of the barcode or the Electronic Device as such. The damaged electronic device is such an electronic device, which malfunction was caused by the Vehicle Operator or the Driver, this fact is confirmed by authorized persons.

In order to be able to log in to your Self-Care Portal, it is first necessary that you have established user access to the Self-Care Portal (it is generated automatically when registering your vehicle) and know the login details (you will find this information in the e-mail sent to you during registration or you can request them at info@mytocz or +420 243 243 243). Subsequently, it is necessary to connect your user access to the Self-Care Portal with the means of electronic identification. Only then will it be possible to log in to the Self-Care Portal via electronic identity.