Dažniausiai užduodami klausimai

Dažniausiai užduodami klausimai susiję su elektronine rinkliavų sistema

Taip, nauja registracija yra būtina. Nuo 2019-12-01 elektroninės rinkliavų sistemos veikimą perima bendrovės CzechToll ir SkyToll. Sistema turės naują infrastruktūrą, atitinkančią naujus technologinius ir teisinius reikalavimus. Būtina atnaujinti duomenis iš naujo užsiregistruojant į sistemą. Transporto priemonėje taip pat yra būtina instaliuoti naują įrangą (borto įrangą).

Taip, pirminio paslaugų tiekėjo įranga nesuderinta su elektroninių rinkliavų sistema. Todėl yra būtina ją pakeisti nauja, kurioje yra esamų mokamų kelių atkarpų geografinė informacija. Naujoji elektroninė įranga stebi važiuojančios transporto priemonės padėties informaciją per globalinę navigacijos sistemą ir palygina ją su GEO modelio duomenimis.

Siekiant užregistruoti transporto priemonę elektroninėje rinkliavų sitemoje, transporto priemonės operatorius privalo pagal įstatymą ir reglamentą pateikti sistemos operatoriui duomenis, būtinus transporto priemonės registracijai, bei techninį transporto priemonės pažymėjimą arba transporto priemonės registracijos liudijimą.

Rinkliavos už naudojimąsi mokamais keliais taikomos variklinėms transporto priemonėms su mažiausiai keturiais ratais, kurių leistinas techninis svoris yra didesnis kaip 3, 5 tonos.

Naujos elektroninės įrangos montavimo procedūrą rasite: išorinė nuoroda

Rinkliavų tarifai ir pagrindiniai kelių apmokestinimo principai nesikeičia. Šiuos parametrus nustato galiojantys teisės aktai. Keliai, už kurių naudojimą taikomos rinkliavos ( t.y. mokami keliai), yra nurodyti dekrete Nr. 470/2012, Dėl apmokestinamų kelių naudojimo, su pakeitimais. Mokami keliai, už kurių naudojimą taikomos rinkliavos, yra nurodyti pateiktose lentelėse.

 Laiku užsiregistravę, išvengsite laukimo prekybos centruose ir užtikrinsite sklandų perėjimą į naują sistemą. Elektroninė įranga, kurią užsisakysite laikotarpiu nuo 2019-9-22 iki 2019-10-30  klientų savitarnoje bus vežėjams nemokamai pristatoma į namus.*(* Galioja Čekijos Respublikoje ir kaimyninėse šalyse)

Transporto priemonės operatorius turi galimybę užsiregistruoti naujoje sistemoje jau prieš du mėnesius iki sistemos paleidimo, nuo 2019-12-01. Po sėkmingos registracijos jis gaus elektroninę įrangą (borto įrangą), kurią reikalinga sumontuoti transporto priemonėje, kad ji būtų funkcionali iki 2019-12-01. Registravimą galima atlikti prekybos centruose arba klientų savitarnos tarnyboje. Pastaba: iki tinkamo sitemos paleidimo termino ( 2019-12-01) transporto priemonių operatoriai privalo naudoti pirminio operatoriaus borto įrangą.

Elektroninė įranga, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei, bus vežėjams skolinama kaip iki šiol už nustatytą užstatą. Naują elektroninę įrangą vežėjai gali gauti prekybos centruose, pas kuro kortelių išdavėjus arba klientų savitarnoje. Elektroninė įranga, kurią užsisakysite laikotarpiu nuo 2019-09-22 iki 2019-10-30  klientų savitarnoje bus vežėjams nemokamai pristatoma į namus.*(* Galioja Čekijos Respublikoje ir kaimyninėse šalyse)