Často kladené otázky

Nejčastejší otázky související se Systémem Elektronického Mýtneho

Ano, nová registrace je nezbytná. Od 1. 12. 2019  poskytuje služby provozu systému elektronického mýtného uskupení společností CzechToll a SkyToll. Systém bude mít novou infrastrukturu, která splňuje aktuální technologické a legislativní požadavky. Pro potřebnou aktualizaci údajů je nezbytné se do nového systému znovu zaregistrovat. Zároveň je nutné vybavit vozidlo novým elektronickým zařízením (palubní jednotkou).

Ano, elektronické zařízení původního poskytovatele není kompatibilní s novým satelitním systémem elektronického mýtného. Je proto potřeba si v rámci registrace vyzvednout novou palubní jednotku, která obsahuje geografické informace o úsecích zpoplatněných komunikací. Nové elektronické zařízení sleduje během jízdy informace o poloze vozidla pomocí globálního navigačního systému a porovnává je s údaji, které jsou uloženy v GEO modelu elektronického zařízení.

Pro zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného je provozovatel vozidla povinen – v souladu se zákonem a vyhláškou – poskytnout provozovateli systému údaje potřebné k zaevidování vozidla a předložit technický průkaz vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla. 
Pokud registraci vozidla do režimu následného placení nevykonává přímo osoba opravněná jednat za provozovatele vozidla, musí se osoba žádající o registraci prokázat ověřenou plnou mocí a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku.

Úhradě mýtného za užití zpoplatněné pozemní komunikace podléhá silniční motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny.

Postup pro instalaci elektronického zařízení obdržíte spolu s palubní jednotkou  a v elektronické podobě ho najdete zde.

Návod, jak postupovat při vrácení elektronického zařízení k původnímu mýtnému systému, naleznete zde: www.mytocz.com

Sazby mýtného ani základní principy zpoplatnění (možnosti plateb, procesy kontroly plateb apod.) se nemění. Tyto parametry definuje platná legislativa.
Pozemní komunikace, jejichž užití podléhá zpoplatnění mýtným (tj. zpoplatněná pozemní komunikace), jsou stanoveny prostřednictvím vyhlášky č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů. Zpoplatněné pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné, jsou uvedeny v následujících tabulkách

Včasnou registrací se vyhnete čekání na obchodních místech a zabezpečíte si tak bezproblémový přechod na nový systém. Elektronická zařízení objednaná v období od 22. 9. 2019 do zahájení provozu při registraci přes zákaznickou samoobsluhu budou navíc dopravcům bezplatně doručeny až na jimi uvedenou adresu*. 
(*platí pro ČR a sousední země)

Provozovatelé vozidel mají možnost zaregistrovat se do nového systému elektronického mýtného již od 22. 9. 2019, což jsou více než 2 měsíce před spuštěním systému. Po úspěšné registraci obdrží provozovatel vozidla elektronické zařízení (palubní jednotku), které je potřeba nainstalovat ve vozidle tak, aby bylo funkční nejpozději od 1. 12. 2019. Registrace je možná na obchodních místech nebo přes zákaznickou samoobsluhu. 
Upozornění: Do doby řádného spuštění nového mýtného systému (1. 12. 2019) mají provozovatelé vozidel povinnost používat elektronické zařízení původního provozovatele systému.

Elektronické zařízení, které je majetkem státu, bude dopravcům poskytnuto podobně jako dosud proti složení stanovené kauce. Nové elektronické zařízení si dopravci mohou vyzvednout na obchodních místech. V případě registrace prostřednictvím vydavatelů tankovacích karet nebo přes zákaznickou samoobsluhu mohou být elektronická zařízení objednaná v období od 22. 9. 2019 do zahájení provozu dopravcům bezplatně doručena až na jimi uvedenou adresu*. 
(*platí pro ČR a sousední země)

Doporučujeme použít např. Adobe Acrobat Reader.

Postup podpisu v Acrobatu je následující:

 1. Otevře se PDF, které chceme podepsat.
 2. Vlevo nahoře se klikne na záložku „Nástroje“.
 3. Klikne se na položku „Certifikáty“.
 4. Acrobat se zpět přepne na otevřené PDF a v horní části se objeví panel „Certifikáty“.
 5. Klikne se na tlačítko „Digitálně podepsat“.
 6. Ručně se nakreslí podpisové pole, kde se bude zobrazovat viditelná část podpisu.
 7. Otevře se dialog, kde je potřeba vybrat certifikát, kterým se podpis vytvoří.
 8. Klikne se na tlačítko „Podepsat“.
 9. Otevře se dialog pro uložení výsledného dokumentu s podpisem.
 10. Acrobat vytvoří podpis a uloží dokument. Variantně se může stát, že se zobrazí dialog pro zadání PINu / hesla k podpisovému klíči, to záleží na konkrétním zařízení, kterým se podepisuje.
   
 • Pokud je původcem podání společnost, podnikatel nebo občan se sídlem v ČR, může použít kvalifikovaný podpis nebo uznávaný podpis (tj. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který není nutně uložen na kvalifikovaném prostředku)
 • Pokud je původcem podání orgán veřejné moci (veřejnoprávní instituce) v ČR, musí použít kvalifikovaný podpis s kvalifikovaným časovým razítkem
 • Pokud je původcem podání společnost, podnikatel nebo občan se sídlem v EU, musí použít kvalifikovaný podpis 
 • Pokud je původcem podání společnost, podnikatel nebo občan se sídlem mimo EU, může použít libovolný podpis vydaný důvěryhodnou certifikační autoritou