Често задавани въпроси

Най-често задаваните въпроси, свързани със Електронната система за събиране на пътни такси

Да, необходима е нова регистрация. От 1.12.2019 поддръжката на Електронната система за събиране на пътни такси поема групата от дружества CzechToll и SkyToll. Системата ще има нова инфраструктура, отговаряща на съвременните технологични и законови изисквания. Поради необходимостта от актуализиране на данните трябва да се направи нова регистрация в новата система. Освен това е необходимо оборудване на превозното средство с ново електронно устройство (бордово устройство).

Бордовите устройства за връщане, изпращайте на адрес (no Premid OBU!) Annex NET s.r.o., České družiny 5, 160 00 Praha 6, Czech Republic  заедно с надлежно попълнен формуляр за рекламация, включително пълни банкови данни. Устройтсвата трябва да бъдат изпратени достатъчно преди изтичането на срока им за експлоатация. Непрепоръчваме изпращането на устройства от страни извън Европейския съюз заради митническите такси. Устройства в режим  pre-pay, при които средствата са били изплатени в брой, препоръчваме да бъдат върнати лично в пунктовете за обслужване.

Да, електронните устройства от стария доставчик не са съвместими с новата сателитна система за електронни пътни такси. Затова е необходимо да го подмените с ново, което съдържа актуална географска информация за платените пътни участъци. По време на пътуване новото електронно устройство следи информацията за местоположението на превозното средство с помощта на глобалната навигационна система и я сравнява с данните, съхранявани в GEO модела. 

В режим на последващо плащане връщането на бордовото устройство не означава автоматично прекратяване на регистрацията на превозното средство. Регистрацията на превозното средство остава отворена в случай, че Ползвателят на превозното средство пожелае след време отново да вземе устройство за даденото превозно средство. Ако Ползвателят на превозното средство повече не се нуждае от бордовото устройство (например в случай, че е продал превозното средство), трябва да прекрати регистрацията на превозното средство по един от следните начини:

 • Потребителите в режим на последващо плащане с разсрочено плащане прекратяват регистрацията на превозното средство в Портала за самообслужване на клиенти.
 • Потребителите в режим на последващо плащане с карта за гориво, се обръщат за прекратяване на регистрацията на превозното средство  към емитента на картата за гориво.
 • И в двата случая регистрацията на превозното средство може да бъде прекратена също така в Контактна точката, където трябва да се яви компетентно лице (представляващият дружеството или упълномощено лице).

В режим на предплащане връщането на бордовото устройство води същевременно до прекратяване на регистрацията на превозното средство.

Според чешкото законодателство този вид превозни средства трябва да бъдат регистрирани като товарни автомобили. Те не са автобуси. 

За регистриране на превозно средство в Електронната система за събиране на пътни такси Ползвателят на превозното средство е длъжен – в съответствие със Закона и с Постановлението – да предостави на Оператора на системата на необходимите данни за регистриране на превозното средство и да представи Големия талон или Малкия талон на превозното средство. 

На таксуване с пътна такса за използване на платена пътна комуникация подлежи шосейно моторно превозно средство с не по-малко от четири колела, чиято най-голяма допустима маса превишава 3,5 тона.

Начина на монтаж на електронното устройство ще намерите тук: външен линк .

Чрез своевременно регистриране ще избегнете чакането по пунктовете за продажба и така ще си осигурите плавен преход към новата система. Освен това електронните устройства, поръчани в периода от 22.9. до 31. 10. 2019 при регистрация през Портала за самообслужване, ще бъдат доставени безплатно на превозвачите у дома.* 
(*отнася се за Чешката република и съседните страни)

Ползвателите на превозни средства имат възможност да се регистрират в новата Електронна система за събиране на пътни такси още 2 месеца преди въвеждането на системата, от 22.9. 2019. След успешна регистрация Ползвателят на превозното средство ще получи електронно устройство (бордово устройство), което трябва да се монтира в превозното средство така, че да функционира най-късно 1. 12. 2019 г. Регистрация може да се направи в Пунктовете за продажба и или чрез Портала за самообслужванете. 
Внимание: До момента на въвеждане на новата система за пътни такси (1. 12. 2019) Ползвателите на превозни средства са длъжни да използват електронното бордово устройство от стария Оператор на системата. 

Електронно устройство, което е собственост на държавата, ще бъде предоставено за ползване на  превозвачите, както и досега, срещу внасяне на определения депозит. Превозвачите могат да получат новите електронни устройства на Пунктовете за продажба, посредством емитентите на картите си за горива или чрез Портала за самообслужване. Електронните устройства, поръчани в периода от 22.9. до 30.11.2019 г., ще бъдат доставени безплатно на превозвачите у дома.* 
(*отнася се за Чешката република и съседните страни)

Да, съгласно поправка в Закон № 13/1997 Сб., влязла в сила от 1.1.2020 от заплащане на пътна такса се освобождават (а) превозни средства, използващи като гориво изключително електрическа енергия или водород, и (b) превозни средства, използващи като гориво, електрическа енергия или водород в комбинация с друго гориво, ако стойността на емисиите на CO2 при комбинирано движение не превишава 50 g/km.

Превозните средства, които  вече са регистрирани като освободени от плащане на пътни такси въз основа на поправката на Закон № 13/1997 Сб., за пътните комуникации § 20а параграф 1, буква о) имат право на възстановяване на пътните такси платени от 1.1.2020. Право на връщане възниква след подаване на заявление, т.е чрез попълване на формуляр за рекламация и изпращането му по електронната поща на имейл info@mytocz.eu, чрез подаването на същото в зоната за самообслужване или чрез подаване на заявлението в Контактната точка. Заявлението трябва да включва:

 • Регистрационният номер на съответното превозно средство
 • Номерът на банковата сметка, на която ще бъдат изпратени  финансовите средства (финансовите средства могат да бъдат възстановени единствено по банков път)
 • Доказателство, че заявителят е собственик или ползвател на  превозното  средство (големия талон, договор за лизинг)

Системата за отстъпки от пътни такси продължава да работи, правилата за тяхното предоставяне се  регламентира от Постановление на правителството № 240/2014 Сб. и са уточнени в Общите условия.
Превозвачът трябва първо да регистрира превозното средство в системата за отстъпки в Порталът за самообслужване на клиенти с използването на електронен подпис. (достъпите са били генерирани при регистрацията на превозното средство)  и да попълни формуляр Предоставяне на информация за отстъпка, който може да бъде изтеглен от секцията Документи за изтегляне. Регистрацията може да бъде извършена и без електронен подпис  в Контактните точки, като  упълномощеното лице предостави попълненият формуляр за отстъпка и копие на големия талон. В системата за отстъпки могат да се регистрират всички потребители със своите превозни средства, работещи както в режим с отложено плащане (postpay), така и в режим с предварително плащане (prepay).
За да бъде одобрена регистрацията за отстъпка е необходимо заявителят за отстъпка да е уведен в талона на автомобила , а то като собственик или  оператор на превозното средство. В противен случай е необходимо да се представи договор за лизинг или наем. 

Препоръчваме да се използва например Adobe Acrobat Reader.

Процедурата за подписване в Acrobat е следната:

 1. Отворете PDF файла, който искате да подпишете.
 2. В горния ляв ъгъл щракнете върху раздела "Инструменти" ("Tools").
 3. Щракнете върху "Сертификати".
 4. Acrobat ще превключи отново към отворения PDF файл като в горната част ще се появи панел "Сертификати".
 5. Натиснете бутона "Цифров подпис".
 6. Начертайте ръчно поле за подпис, където ще се появи видимата част на подписа.
 7. Ще се отвори диалогов прозорец, в който трябва да изберете сертификата, чрез който да се създаде подписа.
 8. Щракнете върху бутона "Подпиши".
 9. Ще се отвори диалогов прозорец за запазване на получения документ с подпис.
 10. Acrobat създава подпис и запазва документа. Евентуално, в зависимост от конкретното устройство, с което се подписва, може да се случи да се появи диалогов прозорец за въвеждане на ПИН / парола като ключ за подписа.

 

 • Ако подателят на заявлението е дружество, предприемач или физическо лице със седалище в Чешката република, може да се използва за квалифициран подпис или признат подпис (т.е. подпис, основаващ се на квалифицирано удостоверение, който не е задължително да бъде съхранен на квалифицирано средство)
 • Ако подателят на заявлението е орган на държавната власт (държавна институция) в Чешката република, трябва да се използва квалифициран подпис, с квалифициран времеви печат
 • Ако подателят на заявлението е дружество, предприемач или физическо лице със седалище в ЕС, трябва да използва квалифициран подпис 
 • Ако подателят на заявлението е дружество, предприемач или физическо лице със седалище извън ЕС, може да използва произволен подпис, издаден от надежден орган за сертифициране

Инструкции за процедурата по връщане на старото електронно устройство ще намерите тук: www.mytocz.com

“Damaged electronic device” means an Electronic device that is mechanically damaged (eg broken, scratched device or missing power cord or degraded or otherwise damaged bar / numeric code) or has visually visible signs of damage (eg labelled, dirty, burnt, leaked / appearing signs of liquid penetration into the device or contaminated with glue or equiped with a cable other than that specified by the manufacturer or received at the Distribution or Contact Point or by post). A damaged electronic device is assessed regardless of the functionality of the barcode or the Electronic Device as such. The damaged electronic device is such an electronic device, which malfunction was caused by the Vehicle Operator or the Driver, this fact is confirmed by authorized persons.

In order to be able to log in to your Self-Care Portal, it is first necessary that you have established user access to the Self-Care Portal (it is generated automatically when registering your vehicle) and know the login details (you will find this information in the e-mail sent to you during registration or you can request them at info@mytocz or +420 243 243 243). Subsequently, it is necessary to connect your user access to the Self-Care Portal with the means of electronic identification. Only then will it be possible to log in to the Self-Care Portal via electronic identity.