Често задавани въпроси

Най-често задаваните въпроси, свързани със Електронната система за събиране на пътни такси

Да, необходима е нова регистрация. От 1.12.2019 поддръжката на Електронната система за събиране на пътни такси поема групата от дружества CzechToll и SkyToll. Системата ще има нова инфраструктура, отговаряща на съвременните технологични и законови изисквания. Поради необходимостта от актуализиране на данните трябва да се направи нова регистрация в новата система. Освен това е необходимо оборудване на превозното средство с ново електронно устройство (бордово устройство).

Да, електронните устройства от стария доставчик не са съвместими с новата сателитна система за електронни пътни такси. Затова е необходимо да го подмените с ново, което съдържа актуална географска информация за платените пътни участъци. По време на пътуване новото електронно устройство следи информацията за местоположението на превозното средство с помощта на глобалната навигационна система и я сравнява с данните, съхранявани в GEO модела. 

За регистриране на превозно средство в Електронната система за събиране на пътни такси Ползвателят на превозното средство е длъжен – в съответствие със Закона и с Постановлението – да предостави на Оператора на системата на необходимите данни за регистриране на превозното средство и да представи Големия талон или Малкия талон на превозното средство. 

На таксуване с пътна такса за използване на платена пътна комуникация подлежи шосейно моторно превозно средство с не по-малко от четири колела, чиято най-голяма допустима маса превишава 3,5 тона.

Начина на монтаж на електронното устройство ще намерите тук: външен линк .

Инструкции за процедурата по връщане на старото електронно устройство ще намерите тук: www.mytocz.com

Тарифите на пътните такси както и основните принципи на таксуване (възможностите за плащане, процесите на проверка на плащания и т.н.) не се променят. Тези параметри се определят от действащото законодателство.
пътните комуникации, чието използване подлежи на таксуване с електронна пътна такса (т.е. платените пътни комуникации), са определени чрез Наредба № 470/2012 Сб., за използване на платените пътни комуникации в актуалната ѝ редакция. Платените пътни комуникации, за чието използване се събират пътни такси, са посочени в следните таблици.

Чрез своевременно регистриране ще избегнете чакането по пунктовете за продажба и така ще си осигурите плавен преход към новата система. Освен това електронните устройства, поръчани в периода от 22.9. до 31. 10. 2019 при регистрация през Портала за самообслужване, ще бъдат доставени безплатно на превозвачите у дома.* 
(*отнася се за Чешката република и съседните страни)

Ползвателите на превозни средства имат възможност да се регистрират в новата Електронна система за събиране на пътни такси още 2 месеца преди въвеждането на системата, от 22.9. 2019. След успешна регистрация Ползвателят на превозното средство ще получи електронно устройство (бордово устройство), което трябва да се монтира в превозното средство така, че да функционира най-късно 1. 12. 2019 г. Регистрация може да се направи в Пунктовете за продажба и или чрез Портала за самообслужванете. 
Внимание: До момента на въвеждане на новата система за пътни такси (1. 12. 2019) Ползвателите на превозни средства са длъжни да използват електронното бордово устройство от стария Оператор на системата. 

Електронно устройство, което е собственост на държавата, ще бъде предоставено за ползване на  превозвачите, както и досега, срещу внасяне на определения депозит. Превозвачите могат да получат новите електронни устройства на Пунктовете за продажба, посредством емитентите на картите си за горива или чрез Портала за самообслужване. Електронните устройства, поръчани в периода от 22.9. до 30.11.2019 г., ще бъдат доставени безплатно на превозвачите у дома.* 
(*отнася се за Чешката република и съседните страни)

Препоръчваме да се използва например Adobe Acrobat Reader.

Процедурата за подписване в Acrobat е следната:

 1. Отворете PDF файла, който искате да подпишете.
 2. В горния ляв ъгъл щракнете върху раздела "Инструменти" ("Tools").
 3. Щракнете върху "Сертификати".
 4. Acrobat ще превключи отново към отворения PDF файл като в горната част ще се появи панел "Сертификати".
 5. Натиснете бутона "Цифров подпис".
 6. Начертайте ръчно поле за подпис, където ще се появи видимата част на подписа.
 7. Ще се отвори диалогов прозорец, в който трябва да изберете сертификата, чрез който да се създаде подписа.
 8. Щракнете върху бутона "Подпиши".
 9. Ще се отвори диалогов прозорец за запазване на получения документ с подпис.
 10. Acrobat създава подпис и запазва документа. Евентуално, в зависимост от конкретното устройство, с което се подписва, може да се случи да се появи диалогов прозорец за въвеждане на ПИН / парола като ключ за подписа.

 

 • Ако подателят на заявлението е дружество, предприемач или физическо лице със седалище в Чешката република, може да се използва за квалифициран подпис или признат подпис (т.е. подпис, основаващ се на квалифицирано удостоверение, който не е задължително да бъде съхранен на квалифицирано средство)
 • Ако подателят на заявлението е орган на държавната власт (държавна институция) в Чешката република, трябва да се използва квалифициран подпис, с квалифициран времеви печат
 • Ако подателят на заявлението е дружество, предприемач или физическо лице със седалище в ЕС, трябва да използва квалифициран подпис 
 • Ако подателят на заявлението е дружество, предприемач или физическо лице със седалище извън ЕС, може да използва произволен подпис, издаден от надежден орган за сертифициране