Gyakori kérdések

A komplex elektronikus útdíj-szolgáltatással kapcsolatos leggyakoribb kérdések és válaszok

Ha nem kapott választ a kérdésére, elküldheti azt nekünk  ügyfélbeadványként, vagy forduljon az Ügyfélszolgálatnál dolgozótelefonos munkatársainkhoz.

Igen, az újbóli regisztráció szükséges. 2019. 12. 1-jétől az Elektronikus útdíjrendszer üzemeltetését a CzechToll és a SkyToll társaságok alkotta konzorcium veszi át. A rendszer az aktuális technológiai elvárásokat és jogszabályi előírásokat teljesítő új infrastruktúrával rendelkezik. Az adatok aktualizálása céljából elengedhetetlenül szükséges az újbóli regisztráció. Egyúttal a járművet új elektronikus berendezéssel (fedélzeti egységgel) is el kell látni. 

Az elektronikus eszközt ( fedélzeti egységet) visszalehet szolgáltatni személyesen a kapcsolattartó valamint az értékesítési pontokon, esetleg postai úton az (no Premid OBU!Annex NET s.r.o., České družiny 5, 160 00 Praha 6, Czech Republic címre, kitöltve a reklamációs űrlapot (beleértve a banki adatokat), amit letud tölteni a web oldalról. A fedélzeti egységeket a lejárati idő előtt kell elküldeni. Ha postai úton küldi vissza a fedélzeti egységet, és 6 hónapnál rövidebb időn belül szüksége lesz egy új készülékre, fennáll annak a veszélye, hogy a fedélzeti egység visszaküldése még nem fejeződik be, és a jármű újra regisztrálása a rendszerünkbe nem lesz lehetséges. Ha egyszerre több fedélzeti egységet küld, csomagolja őket úgy, hogy szállítás közben ne kerüljenek fizikai kapcsolatba egymással. Ez megakadályozza a fedélzeti egység esetleges károsodását. Nem javasoljuk az egység elküldését az Európai Unión kívüli országokban, a vám  miatt. Azok az egységek amelyek előre fizetéses módban voltak használva személyesen szolgáltassa vissza a megadott értékesítési pontokon.

Igen, az eredeti szolgáltató elektronikus berendezése nem kompatibilis az új „műholdas“ elektronikus útdíjrendszerrel. Ezért a régi egységet újra kell cserélni, amely már tartalmazza a díjköteles útszakaszokkal kapcsolatos földrajzi információkat. Az új elektronikus berendezés a jármű pozícióját menet közben a globális műholdas navigációs rendszer segítségével észleli, és az így kapott adatokat összehasonlítja a GEO modellben tárolt adatokkal.

Fizetés utáni módban a fedélzeti egység visszatérése nem jelenti automatikusan a jármű nyilvántartásba vételének megszűnését. A járműnyilvántartás nyitva marad abban az esetben, ha a járművezető később fel kívánja venni az egységet a járműhöz. Ha a járművezetőnek a jövőben nincs szüksége a fedélzeti egységre az adott járműhöz (például eladta a járművet), akkor a jármű regisztrációját az alábbi módok egyikével kell megszüntetni:

 • A halasztott lejáratú utólagos fizetés módjában levő felhasználó leállítja a jármű regisztrációját az Ügyfélszolgálatban.
 • A felhasználó a jármű regisztrációjának befejezése érdekében utólagos fizetés formájában lép fel a tankolás kártya kibocsátójával, utólagos fizetés útján.
 • Mindkét esetben a jármű nyilvántartásba vétele a kapcsolattartási ponton is megszakítható, ahol meghatalmazott személy (a társaság törvényes képviselője vagy meghatalmazott személy) érkezik.

Előlegfizetés módban a fedélzeti egység visszatérése a jármű nyilvántartásba vételét is megszünteti.

A cseh jogszabályok szerint az ilyen típusú járművet tehergépjárműként kell nyilvántartásba venni. Ez nem busz.

A járműnek az Elektronikus útdíjrendszerbe történő regisztrálásához a Jármű üzembentartója – a Törvénnyel és a Miniszteri rendelettel ˜összhangban – a Rendszerüzemeltető számára a jármű regisztrálásához szükséges adatokat köteles megadni, és be kell mutatnia a Törzskönyvet vagy a Forgalmi engedélyt. 

Útdíjat a 3,5 tonna össztömeget meghaladó, legkevesebb négy kerekkel rendelkező, a díjköteles utakon közlekedő közúti gépjárművek után kell.

Az elektronikus berendezés beszereléséhez az útmutatót itt találja: itt.

Ha idejében regisztrál, elkerüli a sorbanállást, és problémamentesen áttérhet az új rendszerre. Az 2019. 9. 22. és 10. 31. között az Önkiszolgáló ügyfélzónán keresztül megrendelt Elektronikus berendezést ingyenesen kiszállítják a fuvarozóknak .* 
(*Csehországra és a szomszédos országokra érvényes)

Az üzembentartók már két hónappal a rendszer indulása előtt, azaz 2019. 9. 22-jétől regisztrálhatnak az új Elektronikus útdíjrendszerbe. A sikeres regisztrációt követően a Jármű üzembentartója megkapja az elektronikus berendezést (fedélzeti egységet), amelyet a járműbe be kell szerelni úgy, hogy legkésőbb 2019. 12. 1-jén működőképes legyen. Regisztrálni az Értékesítési pontokon vagy az Önkiszolgáló ügyfélzónán keresztül lehet.
Figyelem:  Az új rendszer éles indulásáig ( 2019. 12. 1.) az Üzembentartók az eddigi szolgáltató fedélzeti egységét kötelesek használni.

Az állam tulajdonát képező elektronikus egységet az eddigiekhez hasonlóan a fuvarozók pénzbiztosíték befizetése ellenében bérlik. A fuvarozók az új elektronikus berendezést az Értékesítési pontokon, az üzemanyagkártya-kibocsátók révén vagy az Önkiszolgáló ügyfélzónán keresztül szerezhetik b. A 2019. 9. 22. és 11. 30. között megrendelt Elektronikus berendezést ingyenesen házhozszállítják.* 
(*Csehországra és a szomszédos országokra érvényes)

Igen, a 13/1997. számú törvény 2020. 1. 1-jétől hatályos módosítása értelmében az útdíjfizetés alóli mentesítésre jogosultak (a) az üzemanyagként kizárólag elektromos energiát vagy hidrogént használó járművek és (b) az üzemanyagként más üzemanyaggal kombinálva elektromos energiát vagy hidrogént használó járművek, ha a hibrid üzemmódban a CO2-kibocsátás nem haladja meg az 50 g/km értéket.

Ha a jármű úgy van beregisztrálva, hogy jogosult az útdíjfizetési alóli mentességre a 13/1997 rendelet 20.a§ 1 pontja által, ebben az esetben 2020.1.1-től jogosultak a fizetett útdíj visszatérítésére. Ahhoz, hogy visszatérítsék az útdíjat, egy kérelmet kell benyújtani, a reklamációs űrlap formájában amelyet  az info@mytocz.eu email címre kell elküldeni, vagy esetleg az önkiszolgáló ügyfélzónán belül létrehozni a beadványt. Kapcsolattartó pont. A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • Az érintett jármű nyilvántartási számát
 • Számlaszám, amelyre a pénzt átutalják ( a pénzt csak banki átutalással lehet visszautalni)
 • Annak bizonyítása, hogy a kérelmező a jármű tulajdonosa esetleg üzemeltetője ( forgalmi engedély, lízing szerződés) 

Az autópályadíjak engedményeinek rendszere továbbra is működik; és amelyeket az Általános Szerződési Feltételek tartalmaznak.
A fuvarozónak először regisztrálnia kell a járművet az engedményrendszerbe az Ügyfélszolgálatban, elektronikus aláírás használatával (a hozzáférést a szállító generálta a jármű regisztrálásakor), és ki kell töltenie a Kedvezményes adatszolgáltatás űrlapot, amely letölthető a Letöltések szakaszból.  A regisztráció elektronikus aláírás nélkül is elvégezhető azon a kapcsolattartási ponton, ahol a meghatalmazott személy elhozza a kitöltött kedvezményes űrlapot és a nagy  forgalmi engedély másolatát. A kedvezményrendszer minden üzemeltető számára nyitva áll, járműveik utólagos és előre fizetett módban egyaránt működnek.

A kedvezmények regisztrációjának jóváhagyásához szükséges, hogy a kedvezmény kérelmezője azonos legyen a forgalmi engedélyben lévő személyjel, mint a jármű tulajdonosa vagy üzemeltetője. Ellenkező esetben bérleti / lízingszerződést kell benyújtani.

Pl. Adobe Acrobat Reader programot ajánlunk használni.

Az Acrobatban az aláírás az alábbi módon történik:

 1. Nyissa meg PDF formátumban az aláírandó dokumentumot.
 2. Balra fent kattintson az "Eszközök" fülre.
 3. Kattintson a "Tamúsítványok" linkre.
 4. Az Acrobatban megjelenik a megnyitott PDF file, a képernyő felső részén megjelenik a "Tanúsítványok" panel.
 5. Kattintson a "Digitális aláírás" gombra.
 6. Jelölje meg azt a helyet, ahol majd megjelenik az aláírás látható része. 
 7. A megnyíló ablakban válassza ki azt a tanúsítványt, amellyel az aláírást létrehozza. 
 8. Kattintson az "Aláírás" gombra.
 9. Megjelenik az aláírt dokumentum mentésére szolgáló ablak.
 10. Az Acrobat létrehozza az aláírást, és elmenti a dokumentumot. Előfordulhat, hogy a rendszer PIN-kód /jelszó megadását kéri, ez az aláírásra szolgáló konkrét eszköztől függ.

 

 • Ha a beadványt csehországi székhelyű, lakhelyű társaság, vállalkozó vagy magánszemély nyújtja be, minősített elektronikus aláírást vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírást használhat (hitelesített tanúsítványon alapuló, nem feltétlenül minősített eszközön tárolt aláírás).
 • Ha a beadványt csehországi közhatalmi szerv nyújtja be, időbélyegzővel ellátott minősített aláírást kell használnia.  
 • Ha a beadványt európai uniós székhelyű, lakhelyű társaság, vállalkozó vagy magánszemély nyújtja be, minősített aláírással kell azt ellátnia.
 • Ha a beadványt az Európai Unión kívüli székhellyel, lakhellyel rendelkező társaság, vállalkozó vagy magánszemély nyújtja be, megbízható tanúsító szervezet által kiadott bármilyen aláírást használhat. 

A régi elektronikus berendezés leadásához az útmutatót itt találja: www.mytocz.com

„A megrongálódott elektronikus eszköz” az egy olyan elektronikus eszköz, amely mechanikusan megrongálódott (pl. eltörött, karcolt eszköz, vagy hiányzik a csatlakozó kábel, vagy más módon megrongálódott a vonalkód / számkód), vagy vizuálisan látható jelei vannak a megrongálásnak (pl. piszkos, égett, a folyadék behatolásának jelei vannak rajta,vagy ragasztóval szennyezett, vagy a gyártótól eltérő módon használt. Másmilyen csatlakozó kábellel felszerelt, amelyet nem a  Disztribúciós helyen vagy a Kapcsolattartó ponton vett át, vagy postán keresztül kapott. A megrongálódott elektronikus eszköz értékelése a vonalkód vagy az elektronikus eszköz funkcionalitásától függetlenül történik. A megrongálódott elektronikus eszköz egyben olyan elektronikus eszköz, amelynek meghibásodását a jármű üzemeltetője vagy a jármű vezetője okozta, mivel ezt a tényt az erre felhatalmazott személy megerősítette. 

In order to be able to log in to your Self-Care Portal, it is first necessary that you have established user access to the Self-Care Portal (it is generated automatically when registering your vehicle) and know the login details (you will find this information in the e-mail sent to you during registration or you can request them at info@mytocz or +420 243 243 243). Subsequently, it is necessary to connect your user access to the Self-Care Portal with the means of electronic identification. Only then will it be possible to log in to the Self-Care Portal via electronic identity.