Превозни средства, подлежащи на таксуване с пътна такса

Списък на категориите превозни средства, подлежащи на таксуване с пътни такси

Таксуването се определя в зависимост от типа Превозно средство и изминатото разстояние по Платени пътни комуникации. На таксуване с пътна такса подлежи използването на платена пътна комуникация от шосейно моторно превозно средство с не по-малко от четири колела, чиято най-голяма допустима маса превишава 3,5 тона.

Превозни средства в зависимост от стандартите за изгорели газове:

  1. до стандарт EURO II;
  2. стандарти EURO III и IV;
  3. стандарт EURO V;
  4. стандрти EURO VI, EEV и по-високи.

Превозни средства в зависимост от броя на осите:

  1. с две оси;
  2. с три оси;
  3. с четири или повече оси.