Превозни средства, подлежащи на таксуване с пътна такса

Списък на категориите превозни средства, подлежащи на таксуване с пътни такси

Таксуването се определя в зависимост от типа Превозно средство и изминатото разстояние по Платени пътни комуникации. На таксуване с пътна такса подлежи използването на платена пътна комуникация от шосейно моторно превозно средство с не по-малко от четири колела, чиято най-голяма допустима маса превишава 3,5 тона.

Превозни средства в зависимост от стандартите за изгорели газове:

 1. до клас EURO IV;
 2. клас EURO V и EEV;
 3. клас EURO VI.

Превозни средства по клас на емисиите на CO2:

 1. CO2 клас 1; 
 2. CO2 клас 2; 
 3. CO2 клас 3; 
 4. CO2 клас 4; 
 5. CO2 клас 5.

Превозни средства в зависимост от броя на осите:

 1. с две оси;
 2. с три оси;
 3. с четири оси;
 4. с пет или повече оси.

Превозни средства в зависимост от категорията:

 1. Шосейно моторно превозно средство - Превозно средство с най-малко четири колела, чиято допустима максимална маса е повече от 3,5 тона (В тази категория спадат също каравани и кемпери)
 2. Автобус - За целите на системата за пътни такси "Автобус" е шосейно моторно превозно средство с най-малко четири колела, в чиито документи за регистрация е посочена допустима максимална маса 3 501 kg или повече, както и поне едни от следните данни:
  •  в полето J. категория на превозното средство... M2, или M3, или M2G, или M3G
  •  в полето тип (вид) на превозното средство ... "автобус"
  •  в полето S. брой превозвани лица, включително водача 10 или повече (или общия брой на местата за седящи и за правостоящи в полета S.1 и S.2)

Динамична промяна на масата

От 1. 1. 2021 г. в системата за пътни такси ще бъде въведе динамична промяна на категорията маса, което означава, че класифицирането на превозното средство в категория по маса се променя в зависимост от закачването и откачването на прикачени превозни средства към даденото превозно средство. По този начин ставката на пътната таксата за конкретно пътуване на превозното средство ще се определя въз основа на актуалната маса на превозното средство (състава от превозни средства по време на пътуването. 

Динамичната промяна на категорията по маса ще се прилага в зависимост от:

 • регистрираната максимална допустима маса на превозното средство (параметър F.2 "Максимална допустима маса на превозното средство" от Свидетелството за регистрация на превозното средство),
 • регистрирания основен брой оси (параметър L от Свидетелството за регистрация на превозното средство) и 
 • актуалния брой оси по време на пътуването.

Конкретната реализация на динамичната промяна на масата ще зависи от категорията по маса на превозното средство:

 • При оценка на таксуваното събитие за превозни средства от категория по маса (3,5 т;7,5 т) ще се прилага ставка на пътните такси от по-високата категория по маса (т.е. <7,5 т;12 т), когато към регистрираното превозно средство е прикачено превозно средство с две или повече оси. 
 • При оценка на таксуваното събитие за превозни средства от категория по маса <7,5 т;12 т) ще се прилага ставка на пътните такси от по-високата категория по маса (т.е.  ≥12 т), когато към регистрираното превозно средство е прикачено превозно средство с една или повече оси.