Превозни средства, подлежащи на таксуване с пътна такса

Списък на категориите превозни средства, подлежащи на таксуване с пътни такси

Таксуването се определя в зависимост от типа Превозно средство и изминатото разстояние по Платени пътни комуникации. На таксуване с пътна такса подлежи използването на платена пътна комуникация от шосейно моторно превозно средство с не по-малко от четири колела, чиято най-голяма допустима маса превишава 3,5 тона.

Превозни средства в зависимост от стандартите за изгорели газове:

 1. до клас EURO IV;
 2. клас EURO V и EEV;
 3. клас EURO VI;
 4. клас CNG-BIO EURO VI.

Превозни средства в зависимост от броя на осите:

 1. с две оси;
 2. с три оси;
 3. с четири оси;
 4. с пет или повече оси.

Превозни средства в зависимост от категорията:

 1. Шосейно моторно превозно средство - Превозно средство с най-малко четири колела, чиято допустима максимална маса е повече от 3,5 тона (В тази категория спадат също каравани и кемпери)
 2. Автобус - За целите на системата за пътни такси "Автобус" е шосейно моторно превозно средство с най-малко четири колела, в чиито документи за регистрация е посочена допустима максимална маса 3 501 kg или повече, както и поне едни от следните данни:
  •  в полето J. категория на превозното средство... M2, или M3, или M2G, или M3G
  •  в полето тип (вид) на превозното средство ... "автобус"
  •  в полето S. брой превозвани лица, включително водача 10 или повече (или общия брой на местата за седящи и за правостоящи в полета S.1 и S.2)