ЗА КОНТАКТ

Настояща система за пътни такси
(Сателит)

Оригиналната система за пътни такси
(Premid)

   Център за обслужване на клиенти

денонощно обслужване на телефон

+420 243 243 243

Разговори с Клиентската линия се таксуват като обикновени разговори към стационарни телефони в рамките на Чешката република.

 

 

Контакт с имейл 

info@mytocz.eu

Контакт с имейл

info-myto@rsd.cz

Пощенски адрес

MYTOCZ,
P.O.Box 108,
170 00 Praha 7

Пощенски адрес

ŘSD ÚPEM
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 Praha 1

връщане Billien OBU:

Annex NET s.r.o.,
České družiny 5,
160 00 Praha 6

връщане premid OBU:

ŘSD ÚPEM
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 Praha 1

Номер на банкова сметка 

150009-15937031/0710

Due Toll (ESVZ)