ЗА КОНТАКТ

   Център за обслужване на клиенти

денонощно обслужване на телефон

+420 243 243 243

Разговори с Клиентската линия се таксуват като обикновени разговори към стационарни телефони в рамките на Чешката република.

Контакт с имейл 

info@mytocz.eu

Пощенски адрес

MYTOCZ,
P.O.Box 108,
170 00 Praha 7

връщане Billien OBU:

Annex NET s.r.o.,
České družiny 1673/5,
160 00 Praha 6

Номер на банкова сметка 

150009-15937031/0710