ЗА КОНТАКТ

Настояща система за пътни такси
(Сателит)

Оригиналната система за пътни такси
(Premid)

   Център за обслужване на клиенти

денонощно обслужване на телефон

+420 243 243 243

Разговори с Клиентската линия се таксуват като обикновени разговори към стационарни телефони в рамките на Чешката република.

Център за обслужване на клиенти

денонощно обслужване на телефон

 800 6986 29,

 +420 272 6986 29

 

Контакт с имейл 

info@mytocz.eu

Контакт с имейл

info@mytocz.cz

Пощенски адрес

MYTOCZ,
P.O.Box 108,
170 00 Praha 7

Пощенски адрес

MYTOCZ,
P.O.Box 33,
130 11 Praha 3

Номер на банкова сметка 

150009-15937031/0710

Due Toll (ESVZ)