Размер на таксата за изминато разстояние с компонент CO2

Тарифите на пътните такси за преминаване на 1 км платен път са определени с Постановление на правителството № 240/2014 Сб. в актуалната му редакция, в сила от 01.03.2024 г. Пътната такса за преминаване по даден участък се определя като кратно на ставката и дължината на участъка.

Таксите за изминат участък се състоят от пътна такса, такса за замърсяване на въздуха, такса за шум от движението и такса за емисии на CO2. Подробен списък на ставките на пътните такси може да бъде изтеглен тук.

Сатвките на пътните такси са разчленени според: 

  • категорията на пътната комуникация (магистрала; първокласен път)
  • категорията на превозното средство (превозни средства в електронната система за таксуване с изключение на превозни средства от категории M2 и M3; превозни средства от категории M2 и M3)
  • стандарта за емисии на превозното средство  (до клас EURO IV; клас EURO V и EEV; клас EURO VI; използване само на електричество или водород като гориво)
  • допустимата максимална маса на превозното средство или състава от превозни средства (повече от 3,5 тона и не повече от 7,5 тона; най-малко 7,5 тона и не повече от 12 тона; най-малко 12 тона)
  • броя оси на превозното средство или състава от превозни средства (2 оси; 3 оси; 4 оси; 5 или повече оси)
  • Класове на емисиите на CO2 на превозното средство(CO2 клас 1; CO2 клас 2; CO2 клас 3; CO2 клас 4; CO2 клас 5)

Таксите за изминато разстояние са валидни от 1 март 2024 г.

Таксите за изминато разстояние са валидни от 25 март 2024 г.


Таксите за изминато разстояние са валидни от 1 март 2024 г.

Тарифи на пътните такси за превозни средства в електронната система за таксуване с изключение на превозни средства от категории М2 и М3 за използване на магистрали

Таблица на тарифите на пътните такси [чешки крони/км]
Стандарт за емисии EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Стандарт за емисии CO2
1
1
1
2
 3
4
5
Максимална допустима маса
Брой оси
Брой оси
Брой оси
Брой оси
Брой оси
Брой оси
Брой оси
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,7882
0,9742
1,3169
1,5275
0,7796
0,9627
1,3023
1,5097
0,7764
0,9583
1,2967
1,5030
0,7603
0,9381
1,2697
1,4707
0,7441
0,9179
1,2426
1,4384
0,6149
0,7564
1,0262
1,1800
0,4506
0,5508
0,7510
0,8512
<7,5 t; 12 t)
1,4853
1,9662
2,5220
3,0539
1,3077
1,7275
2,2192
2,6861
1,2406
1,6373
2,1047
2,5471
1,2245
1,6171
2,0777
2,5148
1,2083
1,5969
2,0506
2,4825
1,0791
1,4354
1,8342
2,2241
0,8601
1,1563
1,4657
1,7821
≥12 t
3,3679
4,4944
5,7320
6,9412
2,9030
3,8697
4,9393
5,9786
2,7273
3,6336
4,6397
5,6147
2,7112
3,6134
4,6127
5,5824
2,6950
3,5932
4,5856
5,5501
2,5658
3,4317
4,3692
5,2917
2,2538
3,0277
3,8422
4,6572

Тарифи на пътните такси за превозни средства в електронната система за таксуване с изключение на превозни средства от категории М2 и М3 за използване на първокласни пътища

Таблица на тарифите на пътните такси [чешки крони/км]
Стандарт за емисии EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Стандарт за емисии CO2
1
1
1
2
3
4
5
Максимална допустима маса
Брой оси
Брой оси
Брой оси
Брой оси
Брой оси
Брой оси
Брой оси
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,4002
0,5192
0,6690
0,8115
0,3916
0,5077
0,6544
0,7937
0,3884
0,5033
0,6488
0,7870
0,3797
0,4924
0,6341
0,7695
0,3709
0,4814
0,6195
0,7520
0,3009
0,3939
0,5023
0,6120
0,2106
0,2808
0,3510
0,4312
<7,5 t; 12 t)
0,9175
1,2165
1,5591
1,8874
0,7399
0,9778
1,2563
1,5196
0,6728
0,8876
1,1418
1,3806
0,6641
0,8767
1,1271
1,3631
0,6553
0,8657
1,1125
1,3456
0,5853
0,7782
0,9953
1,2056
0,4403
0,5916
0,7507
0,9116
≥12 t
2,1187
2,8303
3,6070
4,3659
1,6538
2,2056
2,8143
3,4033
1,4781
1,9695
2,5147
3,0394
1,4694
1,9586
2,5000
3,0219
1,4606
1,9476
2,4854
3,0044
1,3906
1,8601
2,3682
2,8644
1,1526
1,5486
1,9651
2,3779

Тарифи на пътните такси за превозни средства от категории М2 и М3 за използване на магистрали

Таблица на тарифите на пътните такси [чешки крони/км]
Стандарт за емисии EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Стандарт за емисии CO2
1
1
1
5
Максимална допустима маса
Брой оси
Брой оси
Брой оси
Брой оси
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,4156
0,5483
0,4079
0,5380
0,4050
0,5340
0,3705
0,4907
<7,5 t; 12 t)
0,6717
0,8996
0,5740
0,7683
0,5371
0,7187
0,4735
0,6362
≥12 t
0,7932
1,0626
0,6770
0,9065
0,6330
0,8474
0,5634
0,7569

Тарифи на пътните такси за превозни средства от категории М2 и М3 за използване на първокласни пътища

Таблица на тарифите на пътните такси [чешки крони/км]
Стандарт за емисии EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Стандарт за емисии CO2
1
1
1
5
Максимална допустима маса
Брой оси
Брой оси
Брой оси
Брой оси
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,2212
0,2903
0,2135
0,2800
0,2106
0,2760
0,1905
0,2507
<7,5 t; 12 t)
0,4260
0,5708
0,3283
0,4395
0,2914
0,3899
0,2422
0,3254
≥12 t
0,5036
0,6749
0,3874
0,5188
0,3434
0,4597
0,2882
0,3872

Таксите за изминато разстояние са валидни от 25 март 2024 г.

Тарифи на пътните такси за превозни средства в електронната система за таксуване с изключение на превозни средства от категории М2 и М3 за използване на магистрали

Таблица на тарифите на пътните такси [чешки крони/км]
Стандарт за емисии EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Стандарт за емисии CO2
1
1
1
2
3
4
5
Максимална допустима маса
Брой оси
Брой оси
Брой оси
Брой оси
Брой оси
Брой оси
Брой оси
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,7882
0,9742
1,4823
1,7250
0,7796
0,9627
1,4677
1,7072
0,7764
0,9583
1,4621
1,7005
0,7603
0,9381
1,4268
1,6583
0,7441
0,9179
1,3915
1,6162
0,6149
0,7564
1,1089
1,2788
0,4506
0,5508
0,7510
0,8512
<7,5 t; 12 t)
1,4853
1,9662
2,6874
3,2514
1,3077
1,7275
2,3846
2,8836
1,2406
1,6373
2,2541
2,7228
1,2245
1,6171
2,2188
2,6806
1,2083
1,5969
2,1835
2,6385
1,0791
1,4354
1,9009
2,3011
0,8601
1,1563
1,4657
1,7821
≥12 t
3,3679
4,4137
5,5768
6,5442
2,9030
3,8697
5,1047
6,1039
2,6673
3,5224
4,6397
5,6147
2,6512
3,5022
4,6044
5,5725
2,6350
3,4820
4,5691
5,5304
2,5058
3,3205
4,2865
5,1930
2,2538
3,0277
3,8422
4,6572

Тарифи на пътните такси за превозни средства в електронната система за таксуване с изключение на превозни средства от категории М2 и М3 за използване на първокласни пътища

Таблица на тарифите на пътните такси [чешки крони/км]
Стандарт за емисии EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Стандарт за емисии CO2
1
1
1
2
3
4
5
Максимална допустима маса
Брой оси
Брой оси
Брой оси
Брой оси
Брой оси
Брой оси
Брой оси
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,4002
0,5192
0,8344
1,0090
0,3916
0,5077
0,8198
0,9912
0,3884
0,5033
0,8142
0,9845
0,3797
0,4924
0,7912
0,9571
0,3709
0,4814
0,7684
0,9298
0,3009
0,3939
0,5850
0,7108
0,2106
0,2808
0,3510
0,4312
<7,5 t; 12 t)
0,9175
1,2165
1,7245
2,0849
0,7399
0,9778
1,4217
1,7171
0,6728
0,8876
1,2912
1,5563
0,6641
0,8767
1,2682
1,5289
0,6553
0,8657
1,2454
1,5016
0,5853
0,7782
1,0620
1,2826
0,4403
0,5916
0,7507
0,9116
≥12 t
2,1187
2,7496
3,4518
3,9689
1,6538
2,2056
2,9797
3,5286
1,4181
1,8583
2,5147
3,0394
1,4094
1,8474
2,4917
3,0120
1,4006
1,8364
2,4689
2,9847
1,3306
1,7489
2,2855
2,7657
1,1526
1,5486
1,9651
2,3779

Тарифи на пътните такси за превозни средства от категории М2 и М3 за използване на магистрали

Таблица на тарифите на пътните такси [чешки крони/км]
Стандарт за емисии EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Стандарт за емисии CO2
1
1
1
5
Максимална допустима маса
Брой оси
Брой оси
Брой оси
Брой оси
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,4156
0,5483
0,4079
0,5380
0,4050
0,5340
0,3705
0,4907
<7,5 t; 12 t)
0,6717
0,8996
0,5740
0,7683
0,5371
0,7187
0,4735
0,6362
≥12 t
0,7932
1,0626
0,6770
0,9065
0,6330
0,8474
0,5634
0,7569

Тарифи на пътните такси за превозни средства от категории М2 и М3 за използване на първокласни пътища

Таблица на тарифите на пътните такси [чешки крони/км]
Стандарт за емисии EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Стандарт за емисии CO2
1
1
1
5
Максимална допустима маса
Брой оси
Брой оси
Брой оси
Брой оси
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,2212
0,2903
0,2135
0,2800
0,2106
0,2760
0,1905
0,2507
<7,5 t; 12 t)
0,4260
0,5708
0,3283
0,4395
0,2914
0,3899
0,2422
0,3254
≥12 t
0,5036
0,6749
0,3874
0,5188
0,3434
0,4597
0,2882
0,3872