Монтиране на електронното устройство (бордовото устройство)

Ползвателят на Превозното средство, а в случай на регистрация на Превозното средство в Режим на предплащане също и Водачът отговарят за правилното монтиране и поставяне на Електронното устройство в Превозното средство в съответствие с действащото законодателство, Условията и упътването за употреба на Електронното устройство и то най-вече по такъв начин, че  да позволява получаване на данните, необходими за изчисляване на Пътните такси за иавършване на контрол.

Монтиране на Електронното устройство означава физическото свързване на Електронното устройство с електрическата система на Превозното средство. Поставяне на Електронно устройство означава пространствено определяне на позицията на Електронното устройство върху предното стъкло на превозното средство.

Електронното устройство трябва да се монтира от вътрешната страна на предното стъкло, долу в областта между кормилната колона и средата на превозното средство, като при това не бива да бъде закрито от чистачките в положение на покой или други предмети (например лепенки) и същевременно не бива да ограничава видимостта на водача по време на пътуване. Електронното устройство не бива да бъде монтирано в областта на прегради за поставяне на вещи или подвижни части, например капаците на еърбеговете. Не бива да бъде ограничено действието на устройството за размразяване. Избраното място за монтаж трябва да предлага достатъчно свободно пространство за безпроблемен монтаж и обслужване на Електронното устройство.

Електронното устройство предлага лесен и същевременно гъвкав начин за монтиране или сваляне
дори от необучено лице. Електронното устройство се прикрепя към вътрешната страна на предното стъкло с помощта на вендузи, намиращи се върху сваляема част на корпуса на Електронното устройство – т.нар. държач. Той може да остане в превозното средство и след изваждане на Електронното устройство. Свързването към захранването на превозното средство се осъществява с помощта на кабел, който се включва в контакта на запалката или в друг контакт със същите механични характеристики.

Ако Превозното средство е оборудвано с устройство или модификация, които биха могли да попречат на правилното функциониране на Електронното устройство, Ползвателят и/или Водачът на превозното средство е длъжен да осигури монтирането на външна антена, доставена от Оператора на системата, както и свързването ѝ с Електронното устройство съгласно упътването за употреба на Електронното устройство. Ползвателят на превозното средство подава заявление към Оператора на системата за предоставяне на Електронно устройство с външна антена.

За правилните настройки на Електронното устройство отговаря Ползвателят на превозното средство, а преди началото и по време на движение по Платени пътни комуникации също и Водачът. Настройки на Електронното устройство означава въвеждане на верни данни в Електронното устройство и най-вече въвеждане на категорията на превозното средство и броя на осите.