Възможни начини за плащане на пътните такси

Информация за плащанията в режим на предплащане и режим на последващо плащане на пътните такси

Плащания в режим на предплащане

Пътнит такси могат да се предплатят:

  • Във всеки Пункт за продажба в брой, с банкова карта или карта за гориво; 
  • През портала за самообслужване с помощта на банкова карта;
  • Чрез мобилно приложение, с помощта на банкова карта;
  • Чрез банков превод по банковата сметка на Оператора на системата в CNB.

Условие за предоставяне на Електронно устройство (бордово устройство) е предплащане на пътните такси в размер на 1000 чешки крони. 

Плащания в режим на последващо плащане

В режим на последващо плащане пътните такси се заплащат в зависимост от вида на споразумението за условията за последващо плащане:

  • при споразумението за условията за последващо плащане с отсрочка, ползвателят на превозното средство плаща пътните такси по банков път по банковата сметка на Оператора на системата, посочена във фактурата;
  • при споразумението за условията за последващо плащане чрез карта за гориво пътните такси плаща емитентът на картата за гориво, посочен в споразумението. Ползвателят на превозното средство плаща пътни такс само за таксувани транзакциии, които не са оторизирани от емитента картата за гориво. Ползвателят на превозното средство плаща пътните такси за неоторизираните таксувани транзакциии чрез банков превод по банковата сметка на Оператора на системата, посочената във фактурата.

Доплащане на пътни такси

Пътната такса може да бъде платена чрез пряко доплащане в случай на управление на превозно средство по платени пътища без електронно устройство или с нефункциониращо електронно устройство на портал за плащане на самообслужване на клиенти или във всеки търговски обект в брой, с платежна или горивна карта.

В случай на доплащане за неправилно настроени оси, плащането може да се извърши чрез портала за самообслужване на клиенти или в точката за контакт. След това допълнителната такса за изминат участък се прихваща от предплатената такса за изминат участък в режим на предварително плащане, а разликата се фактурира в режим на последващо плащане.

В други случаи доплащането за пътна такса може да бъде поискано чрез подаване на заявление. След като заявлението бъде обработено, доплащането на таксата за изминат участък се приспада от предплатената такса за изминат участък в режим на предплащане, а разликата се фактурира в режим на следплащане.

Одобрени карти за гориво за безналично плащане на Електронни пътни такси

С Карта за гориво, одобрена от Оператора на системата, може да се плащат Пътни такси, Депозит, а в Режим на последващо плащане също и такси за услуги по Тарифата. 

Емитент на картата за горивоОдобрени префикси
Benzina

70827411, 70827412, 70827413, 70827491, 70827461, 70827462, 70827463, 70827490, 70827419

CCS

7079327

DKV

704310, 977044

E100

700523, 782546

ESSO-WEX

7033

LogPay

707842, 708175

MOL

70800560, 70800562, 70800592, 70800512, 70800532, 70800572, 70800542, 70800522, 78969012 

MSTS Tolls

7083

OMV

710101, 710103, 710104, 710105, 710106, 710109, 710110, 710111, 710714

PaySystem

92031219

Plose

707829

ROUTEX-BP

700670 - 700699, 720100 - 720119

ROUTEX-Circle K

704470 - 704499

ROUTEX-ENI

710200 - 710214

Shell Card

7077, 7002

TOTAL/AS24 Eurotrafic

7113

UTA

706000, 706080, 636200, 636201

WAG

789663803, 789663810, 789663011, 789663012, 789663010, 789663020, 789663030, 789663040, 789663050, 789663060, 789663070, 78966308, 789663100

Приемат се банкови карти

MasterCardVISADiners Club
MaestroVISA International 
Maestro PayPassVISA Electron 
MasterCard InternationalVPAY 
MasterCard ElectronicVISA payWave 
MasterCard PayPass