Възможни начини за плащане на пътните такси

Информация за плащанията в режим на предплащане и режим на последващо плащане на пътните такси

Плащания в режим на предплащане

Пътнит такси могат да се предплатят:

  • Във всеки Пункт за продажба в брой, с банкова карта или карта за гориво; 
  • През портала за самообслужване с помощта на банкова карта;
  • Чрез мобилно приложение, с помощта на банкова карта;
  • Чрез банков превод по банковата сметка на Оператора на системата в CNB.

Условие за предоставяне на Електронно устройство (бордово устройство) е предплащане на пътните такси в размер на 1000 чешки крони. 

Плащания в режим на последващо плащане

В режим на последващо плащане пътните такси се заплащат в зависимост от вида на споразумението за условията за последващо плащане:

  • при споразумението за условията за последващо плащане с отсрочка, ползвателят на превозното средство плаща пътните такси по банков път по банковата сметка на Оператора на системата, посочена във фактурата;
  • при споразумението за условията за последващо плащане чрез карта за гориво пътните такси плаща емитентът на картата за гориво, посочен в споразумението. Ползвателят на превозното средство плаща пътни такс само за таксувани транзакциии, които не са оторизирани от емитента картата за гориво. Ползвателят на превозното средство плаща пътните такси за неоторизираните таксувани транзакциии чрез банков превод по банковата сметка на Оператора на системата, посочената във фактурата.

Доплащане на пътни такси

Пътните такси могат да се доплащат както в режим на предплащане, така и в режим на последващо плащане на всеки Пункт за продажба в брой, с банкова карта или карта за гориво. Плащането може да се извърши също през Портала за самообслужване с банкова карта. Доплащането на пътните такси може да се извърши:

  • или чрез директно плащане в случай на преминаване на Превозното средство по платени пътни комуникации без Електронно устройство, или с нефункциониращо Електронно устройство, или 
  • чрез подаване на заявление за доплащане на пътните такси в случай на доплащане на Пътната такса поради друга причина, различна от несъществуващо или неизправно Електронно устройство. Доплащането на пътните такси след приемане на заявлението в Режим на предплащане се приспада от Предплатените такси, а в Режим на последващо плащане разликата се начислява във Фактурата. 

Одобрени карти за гориво за безналично плащане на Електронни пътни такси

С Карта за гориво, одобрена от Оператора на системата, може да се плащат Пътни такси, Депозит, а в Режим на последващо плащане също и такси за услуги по Тарифата. 

Емитент на картата за гориво Одобрени префикси
Benzina

70827411, 70827412, 70827413, 70827491, 70827461, 70827462, 70827463, 70827490, 70827419

CCS

7079327

DKV

704310, 977044

E100

700523, 782546

ESSO-WEX

7033

LogPay

707842, 708175

MOL

70800560, 70800562, 70800592, 70800512, 70800532, 70800572, 70800542, 70800522, 78969012 

MSTS Tolls

7083

OMV

710101, 710103, 710104, 710105, 710106, 710109, 710110, 710111, 710714

PaySystem

92031219

Plose

707829

ROUTEX-BP

700670 - 700699, 720100 - 720119

ROUTEX-Circle K

704470 - 704499

ROUTEX-ENI

710200 - 710214

Shell Card

7077, 7002

TOTAL/AS24 Eurotrafic

7113

UTA

706000, 706080, 636200, 636201

WAG

789663803, 789663810, 789663011, 789663012, 789663010, 789663020, 789663030, 789663040, 789663050, 789663060, 789663070, 789663080, 789663100

Приемат се банкови карти

 
MasterCard VISA Diners Club
Maestro VISA International  
Maestro PayPass VISA Electron  
MasterCard International VPAY  
MasterCard Electronic VISA payWave  
MasterCard PayPass