Wyszukiwarka klas emisji CO2

Czy Twój pojazd wykorzystuje jako paliwo wyłącznie energię elektryczną lub wodór?
Patrz dowód rejestracyjny pojazdu, pole P.3