Rejestracja pojazdów i ich użytkowników w trybie płatności przedpłaconej

Instrukcje, w jaki sposób złożyć wniosek o rejestrację w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych

Jak się zarejestrować 

 

W trybie płatności przedpłaconej pojazd można zarejestrować w którymkolwiek  punkcie obsługi klienta, a także za pośrednictwem samoobsługi. Rejestracja pojazdów w punktach obsługi klienta przebiega w obecności klienta, któremu po rejestracji są wydawane urządzenia elektroniczne (jednostka pokładowa). Przy rejestracji pojazdów poza punktami obsługi klienta wszystkich typów urządzenie elektroniczne jest dostarczane za pośrednictwem kuriera lub można je odebrać osobiście w punktach obsługi klienta wszystkich typów. Wydanie urządzenia elektronicznego jest warunkowane zapłatą ustalonej kaucji.

W celu zarejestrowania pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych użytkownik powinien podać administratorowi systemu dane potrzebne do rejestracji pojazdu i przedłożyć Kartę pojazdu lub Dówód rejestracyjny pojazdu. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do przekazania zwłaszcza następujących danych:

a)     numer rejestracyjny pojazdu oraz kraj, w którym pojazd jest zarejestrowany,

b) kategorię pojazdu zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, szczególnie rozporządzeniem,

c) masę całkowitą pojazdu, liczbę osi i klasę emisji pojazdu,

d) informację, czy pojazd jest wyposażony w urządzenie lub modyfikację, które mogłoby nie pozwalać na prawidłowe działanie urządzenia elektronicznego (jednostki pokładowej), na przykład jeśli pojazd posiada metalizowaną przednią szybę;

e) nazwę lub nazwę handlową bądź imię i nazwisko użytkownika pojazdu,

f) nazwę lub nazwę handlową ewentualnie imię i nazwisko właściciela pojazdu, jeśli  są inne niż użytkownika pojazdu,

g) adres e-mail użytkownika pojazdu.

Użytkownik odpowiada za poprawność przekazanych danych i przedłożonych dokumentów.