Rejestracja pojazdów i ich użytkowników w trybie płatności przedpłaconej

Instrukcje, w jaki sposób złożyć wniosek o rejestrację w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych

Jak się zarejestrować 

 

W trybie płatności przedpłaconej pojazd można zarejestrować w którymkolwiek  punkcie obsługi klienta, a także za pośrednictwem samoobsługi. Rejestracja pojazdów w punktach obsługi klienta przebiega w obecności klienta, któremu po rejestracji są wydawane urządzenia elektroniczne (jednostka pokładowa). Przy rejestracji pojazdów poza punktami obsługi klienta należy odebrać urządzenie elektroniczne osobiście w punktach obsługi klienta wszystkich typów. Wydanie urządzenia elektronicznego jest warunkowane zapłatą ustalonej kaucji.

W celu zarejestrowania pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych użytkownik powinien podać administratorowi systemu dane potrzebne do rejestracji pojazdu i przedłożyć Kartę pojazdu lub Dówód rejestracyjny pojazdu. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do przekazania zwłaszcza następujących danych:

a)     numer rejestracyjny pojazdu oraz kraj, w którym pojazd jest zarejestrowany,

b) kategorię pojazdu zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, szczególnie rozporządzeniem,

c) masę całkowitą pojazdu, liczbę osi i klasę emisji pojazdu,

d) informację, czy pojazd jest wyposażony w urządzenie lub modyfikację, które mogłoby nie pozwalać na prawidłowe działanie urządzenia elektronicznego (jednostki pokładowej), na przykład jeśli pojazd posiada metalizowaną przednią szybę;

e) nazwę lub nazwę handlową bądź imię i nazwisko użytkownika pojazdu,

f) nazwę lub nazwę handlową ewentualnie imię i nazwisko właściciela pojazdu, jeśli  są inne niż użytkownika pojazdu,

g) adres e-mail użytkownika pojazdu.

Użytkownik odpowiada za poprawność przekazanych danych i przedłożonych dokumentów.