Możliwości uiszczenia opłaty drogowej

Informacja o płatnościach w trybie płatności przedpłaconej opłaty drogowej oraz trybu płatności abonamentowej

Płatności w trybie płatności przedpłaconej  

Opłatę drogową należy opłacić w trybie przedpłaconym:

  • W dowolnym punkcie obsługi klienta w gotówce, kartą płatniczą lub paliwową, 
  • Poprzez samoobsługę za pomocą karty płatniczej,
  • Za pomocą aplikacji mobilnej kartą płatniczą,
  • Przelewem bankowym na konto administratora systemu prowadzone w ČNB.

Warunkiem wydania urządzenia elektronicznego (jednostki pokładowej) jest uiszczenie opłaty drogowej w trybie przedpłaconym w minimalnej wysokości 1 000 CZK. 

Płatności w trybie abonamentowym

W trybie płatności abonamentowej opłata drogowa jest opłacana w zależności od typu umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej:

  • w przypadku umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej z odroczoną płatnością użytkownik pojazdu uiszcza opłatę drogową przelewem bankowym na konto bankowe użytkownika systemu podane na fakturze;
  • w przypadku umowy w sprawie warunków płatności abonamentowej kartą paliwową opłatę uiszcza wystawca karty paliwowej podany w umowie.

Użytkownik pojazdu pokrywa opłatę drogową tylko za transakcje związane z opłatą drogową, które nie były autoryzowane przez wystawcę karty paliwowej. Opłatę drogową za nieautoryzowane transakcje dotyczące opłat drogowych pokrywa użytkownik pojazdu za pomocą przelewu bankowego na konto bankowe administratora systemu podany na fakturze."

Dopłata opłaty drogowej 

Opłatę drogową można dopłacić w trybie płatności przedpłaconej, jak i abonamentowej w dowolnym punkcie obsługi klienta w gotówce, kartą płatniczą lub paliwową. Opłaty można dokonać również za pomocą samoobsługi, kartą płatniczą. Dopłatę opłaty drogowej można realizować:

  • poprzez bezpośrednią dopłatę w przypadku jazdy po drogach podlegających opłacie bez urządzenia elektronicznego lub z niedziałającym urządzeniem elektronicznym bądź 
  • składając wniosek o dopłacenie opłaty drogowej w przypadku dopłacenia opłaty drogowej z innego tytułu niż nieistniejącego lub niedziałającego urządzenia elektronicznego. Dopłata opłaty drogowej po rozpatrzeniu wniosku w trybie płatności przedpłaconej jest rozliczana względem opłaty drogowej płatnej w trybie przedpłaconym, w trybie opłaty abonamentowej różnica jest rozliczana w fakturze. • poprzez bezpośrednią dopłatę w przypadku jazdy po drogach podlegających opłacie bez urządzenia elektronicznego lub z niedziałającym urządzeniem elektronicznym bądź 

Akceptowane karty paliwowe do bezgotówkowego uiszczenia opłaty drogowej

Za pomocą karty paliwowej, która jest akceptowana przez administratora systemu, można uiścić opłatę drogową, kaucję, a w trybie płatności abonamentowej także opłaty za usługi według Taryfikatora. Lista rodzajów akceptowanych kart paliwowych jest dostępna w następującej tabeli:

Wydawca karty paliwowej Zaakceptowany prefiks (prefiks)
E100 700523, 782546
CCS 7079327
Diners Club  361763, 361797, 362331
DKV 704310, 977044
ESSO-WEX 7053
LogPay 707842, 708175
MOL

70800560, 70800562, 70800592, 70800512, 70800532, 70800572, 70800542, 70800522, 78969012 

MSTS Tolls 7083
OMV

710101, 710102, 710103, 710104, 710105, 710106, 710109, 710110, 710111

ROUTEX-BP 700670 - 700699, 720100 - 720119
ROUTEX-Circle K 704470 - 704499
ROUTEX-ENI 710200 - 710214
Shell Card 7077, 7002
UTA

706000, 706080, 636200, 636201

TOTAL 7113
WAG

789663011, 789663012, 789663023, 789663010, 789663020, 789663030, 789663040, 789663050, 789663060, 789663070, 789663080, 789663090, 789663100

 

Akceptowane karty bankowe

 
MasterCard VISA Diners Club
Maestro VISA International  
Maestro PayPass VISA Electron  
MasterCard International VPAY  
MasterCard Electronic VISA payWave  
MasterCard PayPass